Jan Brockmann från Electrolux AB, Bernd Eulitz från Linde AG och Matthias Heiden från SAP Tyskland invaldes i Tysk-Svenska Handelskammarens styrelse

Handelskammarens vd Ralph Tischer tillsammans med styrelseordförande Olof Persson

Årsstämman leddes av Sverker Lundkvist, Ralph Tischer, Olof Persson, Hans-Theodor Kutsch och Ingemar Wareborn

Hans-Theodor Kutsch tackade av Christian Palme som lämnar styrelsen efter 20 år

Sverker Lundkvist tackade av Kerstin Moberg, PwC, som slutar som revisor för handelskammaren

Fr.v. Malin Alfredsson, Cellwoodgruppen, Kerstin Moberg, PwC, Glenny Holdhof, EDUR-Pumpenfabrik, och Ann-Christine Hägglund, PwC

DB Schenker var partner vid handelskammarens 64e årsmöte på Tekniska museet i Stockholm

Stefan Fölster från Reforminstitutet höll ett föredrag vid PremiumPartner-lunchen som ägde rum på Grand Hôtel i Stockholm

Efter föredraget bjöds PremiumPartner-gästerna på lunch med trevliga samtal

Franz Zinsberger, Boehringer Ingelheim, Peter Creutz, Harrer & Krevet och Peter Jez, Nordea Bank, prata

ERV Försäkringars Johannes von Hülsen i samtal med Hans-Theodor Kutsch

Årsmöte 2015: tre nyvalda styrelsemedlemmar

2015-04-30

Vid Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte på Tekniska museet den 29 april valdes tre nya ledamöter in i styrelsen: Jan Brockmann, Bernd Eulitz och Matthias Heiden. Dessutom valdes ytterligare fyra styrelsemedlemmar om.

Jan Brockmann, Electrolux AB

Jan Brockmann är ansvarig för den operativa internationella verksamheten på Electrolux AB i Stockholm. Det innebär bland annat fokus på digitalisering av produktionen och ökad effektivitet. När Jan Brockmann övertog posten som COO på Electrolux i mars 2015 hade han tidigare haft flera olika funktioner inom koncernen, bland annat som teknisk chef. Electrolux-koncernen är den ledande tillverkaren av vitvaror och hushållsmaskiner för privat och professionell användning och sysselsätter över 60 000 människor runt om i världen.

Bernd Eulitz, Linde AG

Även Bernd Eulitz från Linde AG valdes till ny ledamot i handelskammarens styrelse. Bernd Eulitz är sedan början av året en del av koncernledningen i Linde och ansvarar där för företagets gashandel i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Därmed är han också ansvarig för den svenska verksamheten i koncernen, AGA AB. Linde har sitt säte i München och är en global teknikkoncern med cirka 65 000 medarbetare. Företagets kärnverksamhet är handeln med industrigaser, anläggningsbyggen och transportteknik.

Representant från SAP Tyskland

Matthias Heiden, SAP Tyskland

Den tredje nyvalda ledamoten är Matthias Heiden, vd för SAP Tyskland. Matthias Heiden inledde sin karriär på Deutsche Bank och kom till SAP år 2005. Där har han innehaft flera ledande positioner inom ekonomi och även varit verksam i det svenska dotterbolaget innan han i oktober 2014 utsågs till CFO på SAP i Tyskland. Mjukvarutillverkaren SAP har sitt huvudkontor i Walldorf i den tyska delstaten Baden-Württemberg och omsätter mer än något annat företag i branschen i Europa. Omkring 68 000 personer är anställda på företaget som framför allt utvecklar skräddarsydda mjukvarulösningar för företagskunder.

Fyra styrelsemedlemmar omvaldes. På den tyska sidan Tuomo J. Hatakka, vd för Vattenfall GmbH och Senior Vice President vid Vattenfall AB, samt Dr. Bernhard Reutersberg, medlem av E.ON SE:s koncernledning. På den svenska sidan omvaldes vice ordförande Ingemar Wareborn, ägare för Bodafors Trä AB, och Ulf Troedsson, vd för Siemens AB.

Christian Palme tackades av

Christian Palme, CP Medical

För 20 år av framgångsrikt samarbete förärades Christian Palme, vd för CP Medical, på årsmötet med en medalj.

– Han har aldrig missat ett styrelse- eller årsmöte. Christian Palme har en närvarokvot på 100 procent, sade Hans-Theodor Kutsch, vice ordförande för handelskammaren, i sitt hyllningstal.

För sitt stora engagemang och arbete tackades Christian Palme av handelskammarens styrelse, ledning och medarbetare. Han höll även ett kort tacktal.

– När jag efter mina studier bestämde mig för att börja på ett svenskt företag visste jag inte att detta skulle komma att prägla hela mitt yrkesliv. Det har varit en ära och glädje att få engagera mig i handelskammarens styrelse och jag är tacksam för de vänner som jag funnit via handelskammaren.

Han tog avsked med orden:

– När det är som roligast ska man sluta.

Vice ordförande Hans-Theodor Kutsch tackade även Aldo Belloni, som efter 10 år lämnar styrelsen för att gå i pension. Den tidigare medlemmen i Linde AG:s koncernledning kunde dessvärre inte personligen närvara i årsmötet.