"Digitaliseringen kommer att förändra logistikbranschen från grunden"

2018-08-31

Sedan årsmötet i april är Karsten Keller medlem i Tysk-Svenska Handelskammarens styrelse. Som CFO för DB Schenker Europe är han ansvarig för att koncernens europeiska verksamhet når sina finansiella, strategiska och operativa mål. Innan dess var han stationerad i Sverige där han arbetade för den världsledande logistikleverantören i totalt 13 år. I vår intervju berättar Karsten Keller om sitt engagemang i handelskammaren och om DB Schenkers och hela logistikbranschens utmaningar från digitalisering till e-handelsboom och hållbarhet.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Välkommen som ny styrelsemedlem i Tysk-Svenska Handelskammaren! Vad fick dig att tacka ja till ett engagemang i vår styrelse?

Karsten Keller: Det gläder mig att ha fått förtroendet från medlemmarna att bli styrelsemedlem i Tysk-Svenska Handelskammaren. DB Schenker har varit medlem sedan väldigt länge och jag har varit aktiv i olika forum sedan jag flyttade till Sverige 2003. Tysk-Svenska Handelskammaren är en aktiv handelskammare där alla jobbar i ett nätverk för att främja våra marknader. Tyskland och Sverige har en långtgående och stark relation som dock kräver att vi kontinuerligt jobbar med den för att bli ännu bättre. Detta gäller till exempel språk, handel, forskning, utbildning, miljö – men också politik.

DB Schenker är en av världens ledande logistikkoncerner med Deutsche Bahn som ägare. Var ligger fokus just nu för er verksamhet, globalt, i Sverige och Tyskland?

Globalt, liksom i Sverige och Tyskland ligger vårt fokus på vår digitaliseringsstrategi. Den är avgörande för att stärka vår position som ledande på marknaden och vår möjlighet att fortsätta växa.

Transporter är själva navet in handeln mellan länder och samtidigt står branschen för en stor del av koldioxidutsläppen. Vad gör ni som logistikkoncern för att få ner utsläppen? Kan ni göra mer med tanke på att ni inte tillverkar fordonen ni använder?

Att minska koldioxidutsläppen från våra transporter är en av våra viktigaste frågor. Vi är med i flera projekt och partnerskap där vi gemensamt arbetar för hållbarhet och hållbara transporter. Det vi kan göra på egen hand är att effektivisera våra transporter så att vi minimerar körsträckor och maximerar fyllnadsgraden i våra bilar. I möjligaste mån lägger vi över transporter på järnväg och vi tankar våra fordon med så mycket biobränsle som möjligt. På tio år har vi i Sverige lyckats att halvera utsläppen från våra landtransporter – och lite till.

E-handeln ökar varje år och med den behovet av varutransporter. Hur hanterar ni de ökande paketvolymerna och vad gör ni för att kunna erbjuda ännu smidigare och mer effektiva leveranser?

För att hantera de ökande volymerna har vi byggt sex nya sorteringsanläggningar för paket på strategiska platser i Sverige. När det gäller leveranser har vi i liten skala börjat testa att leverera till låsta utrymmen. Det fungerar så att vi får en tillfällig kod som gör att vi kan låsa upp ett elektroniskt lås under en begränsad period. Vi tror att framtidens paketleveranser kommer att ske på detta vis – till exempel att alla hyresgäster i ett flerfamiljshus har en egen box i entrén eller ett skåp i anslutning till sin villa. På så vis kan vi leverera paket hem till mottagare utan att de behöver vara hemma.

Vad kan vi förvänta oss av DB Schenker om tio år och hur kommer företaget att se ut då?

Digitaliseringen kommer att förändra branschen från grunden. Självkörande fordon och den nya tekniken för tillverkning med 3D-skrivare är bara några exempel där vi på DB Schenker är med och driver utvecklingen framåt. Ett annat exempel är vårt partnerskap med Cisco, världens största koncern för kommunikationsteknologi. Tillsammans utvecklar, testar och realiserar vi redan idag olika användningar inom området Internet of Things. Vi är drivande när det gäller utveckling av logistiklösningar, det är en garanti för att våra kunder även om 10 år ska ha tillgång till de snabbaste, mest effektiva, smartaste och mest miljövänliga logistiklösningarna.