Karsten Keller, Niclas Mårtensson, Lars Pettersson

Årsmöte 2018: Tre nya ledamöter invalda i styrelsen

2018-04-19

Efter Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte på Grand Hôtel i Stockholm idag tar tre nya ledamöter plats i handelskammarens styrelse: Karsten Keller, Niclas Mårtensson och Lars Pettersson.

Karsten Keller är CFO för DB Schenker Europe och i den rollen sedan början av 2016 ansvarig för att koncernens europeiska verksamhet når sina finansiella, strategiska och operativa mål. Innan dess var han stationerad i Sverige där han arbetade för den världsledande logistikleverantören i totalt 13 år, senast som CFO för Schenker North & East med säte i Göteborg. Karsten Keller är utbildad ekonom och har under sin karriär även varit verksam för dåvarande Veba AG och Conoco Mineralöl GmbH. Han talar flytande svenska och engagerar sig i Tysk-Svenska Handelskammarens nätverk, bland annat genom att han flera gånger medverkat som talare på handelskammarens ledarskapsseminarier.

Även Niclas Mårtensson har delat med sig av sina erfarenheter om tysk-svenskt ledarskap inom ramen för två av handelskammarens ledarskapsseminarier. Sedan 2016 är han vd för Stena Line som är ett av Europas ledande färjerederier med för tillfället 35 fartyg som trafikerar 21 linjer i norra Europa. Innan han tillträdde som koncernchef hade Niclas Mårtensson redan arbetat för företaget i drygt tio år, bland annat som linjechef i Tyskland från 2011 till 2014 och därefter som COO. Han har dessutom erfarenhet från både industrin och tjänstesektorn från tidigare befattningar.

Den tredje av de nya styrelseledamöterna är Lars Pettersson. Den mångåriga vd:n för verktygs- och maskintillverkaren Sandvik är styrelseproffs och sitter idag i flera industriföretags styrelser, bland annat för Husqvarna, Indutrade och tyska Festo. Därutöver är han medlem i investmentbolagen Industrivärden och L E Lundbergföretagens styrelser. Före sin tid som Sandviks koncernchef mellan 2002 och 2011 hade Lars Pettersson olika ledande befattningar inom Sandvikkoncernen där han bland annat arbetade med den tyska marknaden. Han är utbildad civilingenjör i teknisk fysik.

De tre nyvalda ersätter tre avgående ledamöter i Tysk-Svenska Handelskammarens styrelse. Bernd Eulitz, Göran Gummeson och Bjarne Holmqvist lämnade styrelsen i och med dagens möte. Göran Gummeson och Bjarne Holmqvist tilldelades handelskammarens hedersmedalj för deras mångåriga engagemang.