Flera olika fint dekorerade kakor står uppdukade bredvid varandra

Tack till trogna medlemsföretag

2018-04-23

På årsmötet den 19 april omnämndes och tackades de företag som har varit medlemmar i Tysk-Svenska Handelskammaren i 25 respektive 50 år. Här kan du läsa mer om årets jubilarer. Stort tack för mångårigt förtroende!

50-årsjubileum

IHK Nord Westfalen
Industri- och handelskammaren (IHK) Nord Westfalen arbetar för att nordliga Westfalen ska utvecklas till en av de bästa regionerna för företag i Tyskland och Europa. Genom resolutioner till politiker och myndigheter hjälper den gång på gång till att ytterligare förbättra villkoren för företagen vilket ligger i hela näringslivets intresse. Dessutom bidrar kammaren till positiva förändringar genom innovativa modellprojekt samt studier om det regionala näringslivets utveckling. Varje år tar IHK Nord Westfalen hand om omkring 26 000 yrkesutbildningsavtal inom cirka 150 lärlingsyrken. Man utfärdar runt 42 000 utlandshandelsdokument årligen och ger råd till cirka 5 000 potentiella företagsgrundare – och detta bara för att bara nämna några exempel.

IHK Offenbach am Main
IHK Offenbach am Main företräder intressena för alla industri-, handels- och tjänsteföretag i staden Offenbach med omnejd. Den engagerar sig för 40 000 företag med över 150 000 anställda och 3 300 lärlingar i regionen. Kammaren arbetar för bra villkor för näringslivet, ökat ”svängrum” för företagare och en rättvis konkurrens. Den är en kritisk och rättvis partner gentemot politik och offentlig förvaltning, tar hand om vissa uppgifter som staten lagt över på näringslivet, erbjuder ett stort tjänsteutbud och hjälper företagare att bygga nätverk – allt för att hjälpa sina medlemmar till ökad framgång.

 

25-årsjubileum

Arta Plast AB
Arta Plast AB är ett av Sveriges ledande företag inom tillverkning av formsprutade plastdetaljer. Företaget grundades i Stockholm 1957 och är idag ett välkänt namn hos livsmedels- och medicintekniska företag världen över. I den toppmoderna anläggningen i Tyresö strax utanför Stockholm produceras detaljer och förpackningar i ett 50-tal formsprutor med låskraft mellan 30 till 500 ton. Här finns även ett renrum med hygienklass 8 och en högteknologisk verkstad för produktutveckling. Arta Plast skapar kundnytta genom innovation, design, produktutveckling, automation och helhetsproduktion inom formsprutning.

IHK Dresden
Industri- och handelskammaren (IHK) i Dresden är med omkring 96 000 medlemsföretag från branscherna industri, handel, tjänster, transport, bygg samt hotell och restauranger den största intresseorganisationen för det regionala näringslivet i Dresdenregionen. Vid sidan om huvudkontoret i Dresden finns IHK-kontor även i Bautzen, Kamenz, Görlitz, Zittau och Riesa. Att på ett hållbart sätt främja regionens ekonomi är det viktigaste syftet med IHK:s arbete. Verksamhetsspektrumet är brett och omfattar allt från att vara rådgivare till politiker och myndigheter till ansvar för yrkesutbildningen inom flera områden och individuell företagsrådgivning.

IHK Potsdam
Industri- och handelskammaren (IHK) i Potsdam erbjuder sina medlemmar olika företagstjänster och samordnar näringslivets intressen för ett starkt Brandenburg. Sedan 1898 arbetar kammaren för konkurrens och fair play i det regionala näringslivet genom att man säkerställer att även små och medelstora företag får vara med och föra sin talan i ämnen som rör samspelet mellan näringslivet, myndigheter och politiken. IHK Potsdam erbjuder rådgivningsservice inom många olika områden, från avfalls- till tullfrågor, och informerar om den ekonomiska utvecklingen i regionen, nya lagar och förordningar samt deras följder. Till uppgifterna som staten har gett kammaren hör bland annat att genomföra och betygsätta proven för yrkes- och vidareutbildningar.

Index-Traub Nordic AB
Index-gruppen, och dess varumärken Index och Traub, räknas idag till de världsledande tillverkarna av CNC-svarvar. De som huvudsakligen köper Index-svarvar är framförallt bilindustrin och dess underleverantörer, maskintillverknings-, elektroteknik- och elektronikindustrin samt tillverkare inom fluidteknik och armaturindustrin. Tillväxtmarknaderna finns inom medicinteknik samt inom flyg- och rymdindustrin. Index-Traubs nordiska huvudkontor är lokaliserat i Stockholm. Här erbjuder man kundanpassade totallösningar för svarvning och fräsning, komplett installation, utbildning, service, reservdelar och produktionsteknisk support i hela Norden.

Kastrup & Genberg AB
Kastrup & Genberg AB grundades 1945 och har sedan dess levererat komponenter till industripannor. Programmet omfattar idag produkter för rengöring och renhållning av värmeytor i industripannor, maskiner för rengöring av rör samt produkter för rökgasanalys. Gemensamt för flera av de produkter som marknadsförs är att de bidrar till energibesparing i de objekt där de är installerade. Kastrup & Genberg har viss egen tillverkning samt är distributör för andra företag. Dessutom utför man service på samtliga produkter man säljer samt levererar reservdelar från sitt lager.

Kriss AB
Kriss är ett internationellt detaljhandelsföretag som står för kvalitet, identitet och design för den moderna kvinnan som uppskattar klassiskt mode och kvinnlighet. På företaget är man stolt över att behålla formgivning och delar av produktionen i Sverige – nära naturen och inspirationskällorna. Den första butiken på den tyska marknaden öppnade i början av 1990-talet och idag står Tyskland för cirka 70 procent av omsättningen. Kriss har för tillfället 6 fysiska butiker i Sverige, 75 i Tyskland och ytterligare totalt 6 i Belgien, Finland, Norge och Schweiz samt en expanderande e-handel på samtliga marknader.

Llentab AB
Llentab AB strävar efter att vara den självklara partnern vid leverans av stålhallar, fackverk och sandwichpaneler. Den numera klassiska Llentab-hallen kom i en tidig version redan 1977. Under årtiondet därpå fick hallen det mer traditionella utseendet med raka väggar och sadeltak. Den nya utformningen resulterade i möjligheten att skräddarsy hallarna och öppnade upp för en större marknad också utanför Sverige. Med huvudkontor i Kungshamn finns koncernen idag med dotterbolag i Norge, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ukraina. Sedan september 2016 är investeringsföretaget Nordstjernan ensam ägare till Llentab AB.

Malmbergs Elektriska AB
Malmbergs är ett ledande handelshus i el på den nordiska marknaden för installatörer, industri-, bygg- och uthyrningsföretag samt återförsäljare. Företaget startade sin nuvarande verksamhet 1981 då man ändrade inriktning till att vara ett import-, agentur- och handelsföretag med egen distribution och grossistförsäljning av elartiklar till elinstallatörer, grossister och industriföretag. Under senare år har Malmbergs ökat sina satsningar på utveckling av egna märkesvaror, EMV, genom att öka integrationen bakåt i tillverkningsledet med investeringar i såväl produktutveckling som design.

U-Lift AB
U-Lift är ett av fem varumärken i koncernen Nordic Vehicle Conversion AB. Företaget tillverkar och säljer ett brett sortiment av lyftar, ramper och luftfjädringar för olika typer av gods- och persontransporter, även på tågsidan. Alla lyftar och ramper tillverkas i Backaryd och försäljs och monteras av nästan alla påbyggare i Skandinavien. En stor del av produkterna exporteras. Tillverkningen av el-hydrauliska fordonsmonterade lyftar påbörjades redan i slutet av 70-talet.

Kontakt

Åsa Benteke Werner

Medlemsansvarig

Telefon

+46-8-665 18 54