Foto: Miele

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren (heja näringslivet)

#hejanäringslivet – Miele: ”Vi växer jämfört med förra året”

2020-06-17

Miele AB, som är del av den familjeägda, tyska Mielekoncernen, har hittills tagit sig igenom krisen väl. Företagets digitala satsningar har lönat sig och dialogen med kunderna har snabbt kunnat ställas om till nya format. Detta i kombination med att många väljer att satsa på hemmet i coronatider gör att företaget till och med går bättre än förra året. Holger Keisinger, vd på Miele AB, berättar om de nya arbetsrutinerna och vilka lärdomar de dragit av krisen.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur går det för Miele? Hur går affärerna i Sverige?

Holger Keisinger: De senaste månaderna har präglats av en stor osäkerhet som vi inte är vana vid i vår bransch. Osäkerheten rörde flera olika aspekter: Hur mycket kommer våra medarbetare att drabbas och hur kan vi skydda dem på bästa sätt? Kommer våra processer att påverkas negativt i efterhand av att jobba hemifrån? Hur förändras kundernas förhållningssätt på grund av covid-19? Skjuts planerade köp upp eller görs de på nätet? Hur påverkas distributionskedjan på grund av det faktum att vissa länder, som vi får komponenter ifrån, har gått in i en komplett lockdown?

När vi nu har möjlighet att se tillbaka kan vi konstatera att mycket inte gick så illa som vi hade befarat. Våra medarbetare har tagit sig igenom den aktuella situationen väldigt bra. De stora investeringarna inom digitalisering under de senaste åren har lönat sig och har gjort det möjligt för oss att vara flexibla. Den befarade minskade efterfrågan hos våra kunder har uteblivit och vi har snarare fått intrycket av att den utökade tiden hemma används till att genomföra projekt som man sedan länge har planerat men skjutit upp. Till det hör köksrenovering men även att man ersätter gamla hushållsprodukter. Resultatet av dessa olika faktorer gör att vi växer jämfört med förra året och att vi kan se positivt på resten av året. Tack vare krisen har den positiva attityden till digital service ökat ännu mer och det kommer vi nyttja i framtiden.

"Tack vare krisen har den positiva attityden till digital service ökat ännu mer och det kommer vi nyttja i framtiden."

Hur anpassar sig företaget till den aktuella situationen och till en kris som eventuellt kommer vara länge?

Kreativiteten hos våra medarbetare under de senaste månaderna har delvis visat nya möjligheter som vi tidigare inte har tagit hänsyn till i den här formen. Informationsträffar, trainings och produktutbildningar erbjuder vi nu också digitalt och om det behövs så producerar vi även egna filmer. Konsumenter får rådgivning av oss online med hjälp av videofunktioner och på så vis hjälper vi dem även att hitta rätt produkt. Här ser vi också de positiva aspekterna; vi kommer ta många av dessa lärdomar vidare och även lägga till dem i vårt serviceprogram. Tack vare krisen har den positiva attityden till digital service ökat ännu mer och det kommer vi nyttja i framtiden.

Utmaningar som kvarstår för företagskulturen att jobba vidare med under denna period då vi arbetar hemma är onboarding av ny personal och det informella utbytet mellan kollegor. Även om vi under de senaste månaderna har fått en betydligt positivare bild av att jobba hemifrån gläder vi oss åt att förhoppningsvis kunna återgå till arbetsplatsen efter sommaren.

Vad har fungerat bra? Vilka erfarenheter skulle du vilja dela med dig av till vårt nätverk?

Jag är imponerad av flexibiliteten våra medarbetare visat som så fantastiskt har ställt om till det nya arbetssättet. Det gäller både kollegorna som arbetar hemifrån men också de som fortsatt att hjälpa våra kunder på plats med servicearbeten och som agerar med stor hänsyn till den osäkerhet som covid-19 för med sig. Alla kollegor har på sitt sätt bidragit till att vi som företag har lyckats klara av de nya utmaningarna. Förtroendet för ett stort eget ansvar, disciplin och en stark kundorientering har gjort verklig skillnad.

 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.