Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (Dena)

Andreas Kuhlmann.

Foto: Christian Schlüter/Deutsche Energie-Agentur GmbH

Andreas Kuhlmann: ”Jag imponeras av den svenska innovationsandan”

2020-07-07

Vad tycker man i Tyskland om de svenska planerna för omställningen till ett fossilfritt samhälle? Och inom vilka områden kan länderna samarbeta mer för att uppnå klimatmålen? Vi har frågat Andreas Kuhlmann, vd för Deutsche Energie-Agentur (Dena).

Tysk-Svenska Handelskammaren: Andreas Kuhlmann, hur går dina tankar kring Fossilfritt Sverige och skulle du välkomna ett liknande initiativ även i Tyskland?

Andreas Kuhlmann: Jag tycker att initiativet är spännande. Strategin att göra alla samhällsaktörer delaktiga i minskningen av växthusgasutsläppen skapar den dynamik som behövs. På så sätt blir omställningen mer än bara en debatt, eftersom alla uppmuntras att delta. Och i genomförandet kan hinder övervinnas snabbare, tror jag. Ett bra exempel på detta är de 21 svenska branscher som redan har lagt fram sina färdplaner för fossilfria verksamheter. Den här punkten saknar jag för närvarande i Tyskland: Bilden av de förestående förändringarna är fortfarande något vag. Dock gäller andra ramvillkor i Tyskland och i och med regeringens nyligen antagna klimatpaket kommer en hel del att förändras också hos oss.

Hur kan Sverige dra nytta av Tyskland i omställningen till ett fossilfritt samhälle? Finns det områden där ett samarbete ligger nära till hands?

Vi har ett riktigt bra utbyte med Tysk-Svenska Handelskammaren. Det är viktigt, för på vägen mot klimatneutralitet kan Tyskland och Sverige dra nytta av varandra inom många områden. Exempelvis bidrar tyska företag i skrivande stund med teknik och kunskap till vindkraftutbyggnaden i Sverige. Även avseende underhåll och modernisering av befintliga anläggningar finns möjligheter till samarbete. Stor potential för Sverige ser jag särskilt inom solenergin. Här kan inspiration komma från Tyskland. Och genom ett nära samarbete med respektive industripartner kan inte minst startups i båda länderna ha ömsesidig nytta av varandra. Detta är även ett spännande fokusområde i vårt samarbete med Tysk-Svenska Handelskammaren. Som exemplen visar är listan lång och den kommer att fortsätta växa.

Och hur kan svenska företag bidra till Energiewende i Tyskland?

För tillfället pratar alla om vätgas. ”Grön vätgas”, som produceras med elektricitet från förnybara energikällor, ska bli en hörnsten i Energiewende, framförallt för att minska koldioxidutsläppen i trafiksektorn och den energiintensiva industrin. Sverige går en liknande väg. Det visar exempelvis pilotanläggningen för ”grönt stål” i Luleå. Där ska miljövänlig vätgas användas istället för kol. Även den levande startup-scenen är för mig en sinnebild för dessa nya sätt att tänka. Jag imponeras av den svenska innovationsandan. Effekterna av vad innovatörerna skapar kan inte underskattas. Därför främjar Dena startups som engagerar sig i energiomställningen och klimatfrågan med Start Up Energy Transition Award. Jag är mycket glad över partnerskapet med Tysk-Svenska Handelskammaren och Energimyndigheten i detta. Samarbetet ledde också till att det senaste kickoff-evenemanget för vår tävling ägde rum på handelskammaren i Stockholm.

Du är vd för Dena sedan juli 2015. Energiomställningen och klimatdebatten har präglat åren sedan dess. Hur ser du på denna tid? Inom vilka områden har Tyskland de senaste åren uppnått de bästa resultaten?

Utvecklingen under de senaste åren har verkligen varit spektakulär. Idag är det ett helt annat tryck i debatten och mer beslutsamhet i politiken. Det hänger givetvis ihop med att samhället som helhet kräver bättre resultat. Men det beror också på att fler och fler företag inser vilka möjligheter denna stora transformation kan ge. Nya affärsmodeller uppstår, hela branscher är under förvandling. Det hela är komplicerat att utföra och gestalta, men samtidigt oåterkalleligt och fullt av möjligheter. På Dena koncentrerar vi oss sedan 2015 främst på den höga förändringsdynamiken i Energiewende och klimatfrågan, på innovationer och en sektorsövergripande samordnad bedömning. Det ger resultat och det är vi också lite stolta över.