Svenskt landskap med sjö och skog

Färdplan(er) mot ett fossilfritt samhälle

2020-07-06

Klimatförändringarna är på allas läppar. Unga människor över hela världen samlas för protester. Greta Thunberg har blivit en fixstjärna. Många tycks ha bestämt sig för att världen behöver en omställning. Men hur svarar politiken och näringslivet i Sverige? Ett utmärkt tillfälle att samtala med en av huvudrollsinnehavarna.

Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, ett initiativ som lanserades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I fokus för initiativet står dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

I sin roll fungerar Svante Axelsson som aktörernas länk till regeringen. I vårt samtal beskriver han uppgiften som att vara ”något av en mäklare mellan stat och näringsliv”. Olika branscher har nu tagit fram sina egna färdplaner för hur de ska bli fossilfria med stärkt konkurrenskraft som följd.

"Alla vill rädda klimatet, ingen vill vara en buse. Här är stödet från staten elementärt."

– Det var även för mig överraskande, men näringslivsföreträdare hävdar att omställningen till fossilfritt inte får gå för långsamt, annars tappar vi marknadsandelar och konkurrenskraft på den globala marknaden. Alla branscher vill vara med. Alla vill rädda klimatet, ingen vill vara en buse. Här är stödet från staten elementärt, med tydliga spelregler och blocköverskridande mål, säger Svante Axelsson.

I skrivande stund har 21 färdplaner lämnats till regeringen och samlingen är komplett, även om ytterligare någon enstaka bransch kan tillkomma.

– Generellt krävs stora tekniksprång i varje satsning. Det rör sig om allt från elektrifieringsfrågan, hur vi ska komma bort från förbränningsmotorn, till satsningar på förnybar energi. Om jag ska lyfta ett område av särskild vikt blir det att vi måste förbättra och balansera elnätet.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Vilka är de viktigaste kraven från företagen?

– Ett krav hör vi ständigt och det är att korta ner tillståndsprocesserna. Besluten måste gå snabbare att genomföra. Se på Northvolt som bygger en fabrik på sex månader. Svenskt världsrekord, så det är möjligt!

Sverige står givetvis i fokus för Svante Axelsson och hans kollegor, men då klimatutmaningen är global sneglar man också på andra länder, både för att hämta inspiration och för att undersöka potentiella områden för samarbete.

– Om vi tar Tyskland som exempel, så är landet en pionjär när det gäller solenergin. Med ”Energiewende” följde en enorm satsning på solceller. Här bör vi ge beröm för det var samtidigt en kostsam investering. I den transformativa perioden som vi befinner oss i just nu är det oerhört viktigt att näringslivet och staten går hand i hand, vilket lyckades i Tyskland. Därtill är engagemanget på EU-nivå föredömligt. Vi har ett slags startmotor nu med Fossilfritt Sverige. Framöver kommer institutioner som Europeiska investeringsbanken (EIB) och initiativ som den ”nya gröna giv” EU-kommissionen utlovat att vara enormt viktiga, särskilt om vi vill söka stora pengar. Det tyska tänkandet kuggar väl in den svenska retoriken, säger Svante Axelsson.

Svaret på den viktigaste nyckeln till framgången för Fossilfritt Sverige kommer blixtsnabbt:

– Parisuppgörelsen betydde oerhört mycket, den sände en tryckvåg till riksdagen att höja ambitionsnivån. I kölvattnet uppstod ett samarbete över blockgränserna. Oron för samhällsförändringar är alltid stor men om vi visar att det fungerar faller rädslan och det blir svårt att vara populist. Nu summerar vi och ser över kommande strategier. Centralt blir att skriva kontrakt med färdplansägarna för att säkerställa att dessa lever upp till löftena. Vi kommer även att granska hur regeringen svarar på färdplanerna.

Vilka är dina råd till andra länder som vill genomföra liknande initiativ?

– När näringslivet är moget att byta position till att bli ja-sägare har man kommit långt. Ett konkret positivt tyskt exempel är Volkswagen. Politiken måste lyckas övertyga näringslivet att våga ta risker. Även om den svenska varianten inte passar alla finns det i slutändan bara vinnare. Därför bjuder jag med glädje in tyska företag att komma hit, vi vet ju hur kompetenta dessa är.

"Sverige är en utmärkt permanent världsutställning för all ny teknik."

Och Sverige är en utmärkt permanent världsutställning för all ny teknik.

Slutligen, är riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 realistiskt?

– Ja, definitivt, med stor sannolikhet händer det redan tidigare, säger Svante Axelsson.