Peter Berg, Björn Hauber, Ninni Löwgren Tischer, Marc Hoffmann och Katja Mitchell pratade om internationellt ledarskap på Tysk-Svenska Handelskammarens event

Peter Berg, Björn Hauber, Ninni Löwgren, Marc Hoffmann och Katja Mitchell pratade om internationellt ledarskap.

Seminariet från Tysk-Svenska Handelskammaren hölls i Invest in Skånes lokaler i Malmö

Seminariet hölls i Invest in Skånes lokaler i Malmö.

Beslutsprocess på tyskt eller svenskt vis?

2020-03-11

I Tyskland utgår man ifrån att chefen är smartast i företaget medan chefen i Sverige är den som har ansvaret – kunskapen ligger hos de anställda. Det var en av erfarenheterna som framkom under seminariet om internationellt ledarskap som Tysk-Svenska Handelskammaren arrangerade tillsammans med Invest in Skåne och Sveriges chefsorganisation Ledarna i Malmö i torsdags.

Marc Hoffmann, vd på E.ON Sverige, började jobba som tysk chef i ett svenskt bolag 2006. Han var väldigt imponerad av vad han kallade för det svenska ”flowet”.

– Den svenska företagskulturen kändes direkt jordnära och jag kände att det fanns ett naturligt flöde mellan människorna i hela företaget. Det var ett trevligt umgänge och alla lyssnade på alla – ett sätt att jobba som jag inte kände till från Tyskland, sa Marc Hoffmann.

Tillsammans med Björn Hauber, vd på Mercedes-Benz Sverige, svensk som tidigare innehaft chefspositioner inom Daimler i Tyskland och Kina, företagscoacherna Ninni Löwgren, på Tysk-Svenska Handelskammaren och Peter Berg, ledarskapsutvecklare på Sveriges chefsorganisation Ledarna, samtalade Marc Hoffmann om sina chefserfarenheter. Panelen modererades av den tyska skådespelerskan och programledaren Katja Mitchell.

Tyska chefen bestämmer och ingen ifrågasätter

Björn Hauber och Marc Hoffmann berättade om sina erfarenheter av hur beslut fattas i de två länderna.

– Hur man förbereder sig inför möten och fattar beslut är helt olika. Tyskarna har större kontrollbehov och inför ett möte är det mesta redan förberett och avstämt. Det är chefen som bestämmer och alla andra är införstådda med det och skulle aldrig ifrågasätta det. Ändrar chefen sedan sitt beslut följer man även det. Fördelen är att det är tydligt, ordning och reda, samt att man får väldigt mycket gjort, sa Björn Hauber.

Marc Hoffmann fortsatte med sina erfarenheter från Sverige:

– Jag har lärt mig att beslutsprocessen i Sverige börjar med en öppen diskussion där alla är med och får tycka till och att det därför behövs mer tid. Däremot går implementeringen av beslutet snabbare jämfört med Tyskland. Det gäller att vara medveten om de olika tidsperspektiven, annars hamnar man fel i tidsplanen, berättade Marc Hoffmann.

Panelens deltagare var alla överens om att tyska företag fortfarande är mycket mer hierarkiska än svenska, även om man på allt fler företag i Tyskland till exempel börjat dua varandra och lägger bort titlarna Herr och Frau. Att man som hög chef i Sverige hämtar sitt kaffe själv är lika självklart som det fortfarande är otänkbart i många tyska bolag.

– För en tysk kan en svensk chefs makt upplevas diffus. Att du som svensk chef vet vad dina anställda gör på fritiden, vad deras barn heter eller till och med hur deras katt ser ut är inget konstigt. En tysk chef däremot vet oftast ingenting om sina medarbetares privatliv. En tysk känner sig lätt sårbar om han avslöjar för mycket för sin chef och även för sina kollegor, förklarade Peter Berg.

– I Sverige är man van vid att kunna prata med alla kollegor, oavsett vilken position de har. Om man som svensk börjar jobba i Tyskland måste man lära sig med vem man pratar – och på vilket sätt. Tyskland är här mycket mer formellt än Sverige, sa Björn Hauber.

Fika – paus eller arbetstid?

– Om ni har tyskar som börjar på ert företag måste ni svenskar lära dem vad svenskt fika är och att mycket, såväl privat- som arbetsrelaterat, avhandlas och bestäms då. När en tysk hämtar kaffe gör han eller hon det utan att bli stående vid kaffemaskinen utan går tillbaka till sitt skrivbord medan svensken stämmer av med kollegan både vad som hände i helgen och vad kollegan tycker om det och det beslutet, menade Peter Berg.

– Det innebär att fika i Sverige är en del av arbetstiden och anses som gemensam tid. Däremot är kaffepausen i Tyskland verkligen en paus där tysken gärna har egentid. Som tysk i Sverige finns alltså en risk att hamna utanför om man skippar fikat, sa Ninni Löwgren.

Vikten av att kunna språket

Även om många internationella företag har engelska som koncernspråk ansåg kvällens paneldeltagare det viktigt att lära sig det andra språket för att inte missa alla nyanser.

– Genom att lära sig det andra språket visar man respekt för den andra kulturen. Det handlar inte heller bara om att förstå själva orden utan att som tysk till exempel lära sig att lyssna på satsmelodin för att verkligen förstå vad en svensk menar med till exempel ”Det låter intressant”. Det kan både betyda att en idé är värd att gå vidare med men kan lika gärna betyda att den inte är värd att satsa på, sa Marc Hoffmann.

– För tyska öron kan det svenska sättet att kommunicera kännas väldigt otydlig och på så sätt svårt att förstå. Tyskarna kommunicerar mer direkt och tydlighet upplevs inte som något negativt, tvärtom: då vet man vad som gäller, förklarade Ninni Löwgren.

– Jag har lärt mig att tyskar och svenskar förhandlar på olika sätt. I Tyskland lyfter man fram alla argument och ljudnivån kan bli hög när man tycker olika. Men när man väl kommit överens och mötet är avslutat går tysken gärna ut och tar en öl ihop vilket en svensk som är mer lågmäld kan ha svårt att förstå, sa Björn Hauber.

Björn Hauber nämnde också att han upplever att svenskar gärna vill ha feedback från sin chef medan man i Tyskland inte har samma behov utan kör på enligt devisen ”Om du inte hör någonting är allt bra”.

Privatliv och arbete lättare att kombinera i Sverige

– Verbet att vabba finns inte ens i tyskan. Att man som svensk går hem för att hämta på dagis är ovanligt i Tyskland men även det håller sakta på att ändras, sa Marc Hoffmann som lärt sig uppskatta det svenska sättet att underlätta för medarbetare att kombinera privatliv och en karriär som chef.

”Att göra affärer i Tyskland utan att kunna tyska är nästan omöjligt.”

Slutligen delade panelens deltagare med sig av sina bästa tips för att vara en bra ledare i Tyskland.

– Lär dig tyska för att komma in i det tyska samhället. Att göra affärer i Tyskland utan att kunna tyska är nästan omöjligt, var Björn Haubers tips.

– Om du ska jobba i Tyskland se det som en bra erfarenhet och var beredd på att jobba sent på kvällen eller att du kan behöva skjuta upp din semester om något händer, delade Marc Hoffmann med sig.

– Anpassa dig till tyska ”ordning och reda” samt hierarkitanken. Kom ihåg att till exempel skicka en mötesagenda i förväg och se till att ha en titel som ger dig pondus och handlingskraft, sa Ninni Löwgren.

– Svenska chefer är vana vid att ha det yttersta ansvaret utan att vara experten. Var beredd på att man i Tyskland förväntar sig att du som chef är smartast i företaget och att du har koll på alla detaljer, avslutade Peter Berg.

Efter paneldiskussionen, som hölls i Invest in Skånes lokaler på Dockplatsen i Malmö, bjöds det på mat och ytterligare utbyte av egna erfarenheter bland gästerna från det tysk-svenskt näringslivet.