Ninni Löwgren Tischer, Christian Clemens, Martin Kauffner och Jörgen Kihlgren diskuterade tyskt och svenskt ledarskap

Tysk-Svenska Handelskammarens kommunikationschef Malin Johansson välkomnade deltagarna till frukostseminariet

Evenemanget var fullbokat och representanter från många olika branscher fanns på plats

Man måste lära sig den rådande affärskulturen i respektive land för att göra lyckade affärer, menade Ninni Löwgren Tischer

Martin Kauffner och Jörgen Kihlgren diskuterade: Vem är ärligast mot chefen, tyska eller svenska medarbetare?

Christian Clemens berättade hur han upplevde det tyska ledarskapet under sin tid som svensk chef i Tyskland

Karin Bock-Häggmark, tysk-svensk journalist, modererade paneldiskussionen

Publiken hade möjlighet att ställa frågor till panelen

Efter seminariet tog många tillfället i akt att själva få prata med paneldeltagarna

Morgonen inleddes med frukost och mingel

Tyska företaget Mymuesli, som precis etablerat sig i Sverige, var på plats med olika sorters müsli ur sortimentet

Vart är affärskulturen i Tyskland på väg?

2016-05-18

Att säga du till chefen? Aldrig! Utan slips på kontoret? En no-go för en företagsledare i Tyskland! Så har det varit i många decennier. Men den pågående globaliseringen och digitaliseringen verkar långsamt förändra den tyska affärskulturen. Det framkom på en paneldiskussion om tyskt och svenskt ledarskap som Tysk-Svenska Handelskammaren och Ledarna, Sveriges chefsorganisation, arrangerade.

Trots att Tyskland och Sverige ligger varandra geografiskt nära finns det en hel del kulturella skillnader och man måste ha kunskaper om den rådande affärskulturen i respektive land för att kunna göra lyckade affärer. Under en paneldiskussion som Tysk-Svenska Handelskammaren arrangerade i samarbete med Ledarna, Sveriges chefsorganisation, den 12 maj diskuterade fyra experter, varav två chefer och två coacher, tyskt och svenskt ledarskap samt affärskulturernas utveckling.

Struktur och hierarkier

En viktig skillnad mellan den tyska och den svenska affärskulturen ligger i struktur och hierarkier. I Sverige är man van vid ett ledningssystem med platta hierarkier där chefer och medarbetare träffas på samma nivå. Företag i Tyskland är däremot ofta strukturerade i mer än tre hierarkier. Beslut fattas på högsta nivå i företaget och utförs sedan enligt top-down-metoden. Avståndet mellan chefer och medarbetare visas också på många symboliska sätt.

– När jag jobbade i Tyskland låg chefsvåningen alltid högst upp i byggnaden. Det fanns inte bara en utan två låsta dörrar som man behövde passera och sedan skulle vd-sekreteraren anmäla dig till chefen. Vi hade även en separat matsal för cheferna, som aldrig skulle komma på tanken att äta lunch tillsammans med medarbetarna. Dessutom stod chefernas stora Mercedes- och BMW-bilar parkerade på bästa plats direkt vid entrén till företaget, berättade Christian Clemens, före detta vd för TUI Deutschland GmbH (som äger Fritidsresor).

Formellt och direkt

Den tyska affärskulturen anses som mycket professionell och korrekt. Därför tenderar affärsmän i svenska ögon att verka formella och konservativa. Tyskarna skiljer tydligt mellan arbetsliv och fritid vilket reflekteras i de olika möteskulturerna. I Tyskland brukar man vara direkt och gå rakt på sak under ett affärsmöte. I svenska företag styrs möten mer av allmänna diskussioner och att fika tillsammans en helig tradition på de flesta svenska arbetsplatser.

– I Sverige har man fika och i Tyskland Kaffepause, men de båda orden betyder inte samma sak. Fika är ett informellt informationsutbyte och hör till arbetsuppgifterna. Den tyska Kaffeepause är en ren paus vilket betyder att man inte jobbar och inte är produktiv. Därför är det inte heller legitimt för tysken att dra ut på den mer än nödvändigt, berättade Martin Kauffner, tysk CFO på Lidl Sverige.

Tysk affärskultur i förvandling

På senare tid kan man dock se en trend i Tyskland mot en mindre formell affärskultur. Ofta utgår initiativen från företagsledarna som vill komma närmare sina medarbetare.

– Det svenska ledarskapet har fått en renässans på senare år med alla framgångsrika startups, sade Jörgen Kihlgren, ledarskapsutvecklare hos Ledarna.

Den unga generationen har andra krav och ledarna vill säkerställa att de anställda känner sig bekväma när de kommer till jobbet. När Christian Clemens under sin tid som vd på TUI i Tyskland för några år sedan tog av sig slipsen blev han kallad för rebell i tyska media. Idag skulle han förmodligen ha kallats trendsetter. Vad som redan är helt normalt inom unga företag och startupbolag blir nu även trenden i allt fler större tyska företag.

Tilltalet allt mindre formellt

Generellt är ”Sie“ (Ni) det formella och vanliga tilltalet i arbets- och affärslivet i Tyskland. Det skapar distans och bereder en saklig grund för ett samtal. Om man istället använder du-tilltal på jobbet antyder det närhet och att man även har en personlig relation. Men även denna distinktion är i rörelse och under de senaste decennierna har tyskarna blivit allt mer öppna till att dua varandra.

– Det finns företag som tar med sig sin affärskultur när de expanderar till andra länder för att de tycker att den har sina fördelar. Ikea till exempel har alltid tilltalat sina medarbetare och kunder med ”du” och därmed skapat en ungdomlig och okomplicerad bild av företaget, berättade Ninni Löwgren Tischer, avdelningschef Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren och coach inom tysk och svensk affärskultur.

”Kulturförändring 4.0”

Nu följer även stora tyska företag efter i denna utveckling – man pratar till och med om ”kulturförändring 4.0”. På Lidl bestämde man till exempel för två månader sedan att alla anställda inom företaget skulle få använda du-tilltal. Det skulle stärka vi-känslan inom företaget, vara motiverande och göra det dagliga arbetet mer personligt.

– Den unga generationen tyskar är radikalt annorlunda från de lite äldre. De lägger inte längre så stor vikt vid hierarkier och formaliteter. Digitaliseringen har ställt många andra krav på företagen. Tillsammans med internationaliseringen tvingar dessa tendenser bolagen att tänka annorlunda, sa Christian Clemens.

På väg till en globaliserad affärskultur?

De senaste förändringarna inom den tyska affärskulturen kan tyckas små, men de visar att man tänker om och långsamt anpassar sig till affärskulturer från andra länder som till exempel Sverige och den engelsktalande världen. Om globaliseringen behåller sitt nuvarande tempo lär de kulturella skillnaderna i affärslivet blir allt färre och mindre tydliga med tiden.

– Man jobbar ju mer och mer i internationella företag. Alla närmar sig varandra och kommer till slut att nå fram till någon slags europeiskt ledarskap, sade Martin Kauffner från Lidl.

– Gott ledarskap känner ingen nationalitet. Landsgränserna kommer mer och mer att försvinna och då måste företag satsa på medarbetare som har andra kompetenser än hittills. Interkulturell kompetens kommer att blir allt viktigare vid rekryteringar, menade Jörgen Kihlgren.

Tyskt och svenskt som perfekt mix

Redan den nästa chefsgenerationen kan förvänta sig en mer globaliserad affärskultur. Allt fler unga människor studerar utomlands och allt fler väljer också att jobba utomlands där de kommer i kontakt med andra affärskulturer och utvecklar på så sätt en tolerans och kunskap om dem. Deltagarna i panelen på Tysk-Svenska Handelskammaren var överens om att en kombination av tysk struktur och svensk kultur skulle ge den perfekta ledarskapsmixen.

– Kulturerna är inte statiska, de utvecklas hela tiden. Den svenska affärskulturen är inte heller som den var för 20 år sen. Men ibland kan man som företag också vara för tidig med en förändring och då är medarbetarna inte med på tåget än. Det gäller att hitta en balans i den kulturmixen så att alla inblandade känner sig bekväma, sammanfattade Ninni Löwgren Tischer.

 

Vill du lära dig mer om tysk affärskultur? Ninni Löwgren Tischer från Tysk-Svenska Handelskammaren har gett ut "Din guide till tysk affärskultur”. Häftet ingår i ett bokpaket med "Der schwedisch-deutsche Businessführer", en bok om svensk affärskultur som du kan ge till dina tyska affärskollegor. Läs mer och beställ affärsguiden här.


Ninni Löwgren Tischer håller också regelbundet kurser och workshops på temat interkulturella skillnader mellan tyskar och svenskar. Är det något som ditt företag skulle behöva går det bra att kontakta Ninni Löwgren Tischer direkt.