En kvinna och en man står i ett konferensrum och pratar med varandra. I bakgrunden har några andra personer ett möte.

Foto: Lena Granefelt/imagebank.sweden.se

När får man dua en tysk?

2013-11-12

För svenskar som jobbar tillsammans med tyskar kan det vara svårt att veta: Ska jag säga ”Frau Müller” eller ”Du, Anne” till min kollega? Det har länge varit självklart att använda det formella tilltalet ”Sie” i affärssammanhang. Men reglerna har luckrats upp. I några situationer och branscher har det blivit vanligt att dua kollegor. Här kommer en guide för när ”du” och när ”Sie” passar bäst.

Generellt är ”Sie“ det hövliga och vanliga tilltalet i arbetslivet. Det skapar distans och bereder en saklig grund för ett samtal. Om man använder ”du” på jobbet antyder det närhet och att man har en personligare relation. För tyskar är det ett stort steg att gå från ”Sie” till ”du” arbetskollegor emellan.

– Undvik därför att erbjuda din tyska affärskontakt Du-tilltal för tidigt, rekommenderar Ninni Löwgren från Tysk-Svenska Handelskammaren som har skrivit en guide om tysk affärskultur.

Det går inte att ta tillbaka ett ”du”. Dessutom finns det regler för vem som får ta initiativet.

– I affärslivet är det den som står högre upp i hierarkin som erbjuder du-tilltalet, i privata sammanhang den som är äldre, berättar Ninni Löwgren.

Kreativa säger ”du”

Om Jens Schulz vill tilltalas med ”Herr Schulz” på kontoret eller föredrar det vänskapliga ”Jens” beror till stor del på bransch. I unga företag som jobbar med exempelvis IT och inom kreativa näringar är det vanligt att alla duar varandra. Det hjälper till att skapa en känsla av samhörighet och bekräfta de platta hierarkierna.

Martin Hartung, chef på institutet för samtalsforskning i Mannheim, tror att det till och med kan verka konstigt att säga ”Sie” till sina kolleger på ett sådant företag.

– Då gör man ett distanserat och gammalmodigt intryckt, säger Hartung. Däremot är det helt otänkbart att tilltala varandra med förnamn på en bank eller ett försäkringsbolag. Sådana företag vill ju göra ett pålitligt och seriöst intryck.

Tyskarna allt mindre formella

Tyskarna har blivit mer Du-vänligt inställda de senaste decennierna, inte bara i jobbsammanhang utan även på fritiden.

– Samhället har blivit mer mångfacetterat och ungdomligt. Det finns många informella situationer då man får använda "Du", menar Martin Hartung.

Idag är det ovanligt att säga ”Sie” på fotbollsläktaren eller att fråga en student i hörsalen ”Är platsen bredvid er ledig?”.

Tilltalet är kulturellt förankrat

Ändå tror språkforskaren inte att en du-reform efter svensk förbild från 60-talet skulle vara tänkbar i Tyskland.

– Att urskilja ”du” och ”Sie” har en stark kulturell förankring i Tyskland. Det ger möjligheten att uttrycka distans och närhet till en person.

Hartung menar därför att tilltalet inte är en grammatisk fråga utan är emotionellt laddat. Trots detta tror han inte att det längre är så farligt om man skulle använda fel tilltal:

– Vi har blivit mer avslappnade kring det hela. Ett ”du” i fel sammanhang är idag mycket mindre uppseendeväckande än för några år sedan.

Om man är osäker på vad som gäller kan alltid kompensera med trevlighet, tycker Martin Hartung från samtalsforskningsinstitutet.

– Respekt uttrycks inte bara med rätt pronomen. Gester, tonen och ordvalet kan också signalera uppskattning för samtalspartnern.

 

Vill du lära dig mer om tysk affärskultur?

Ninni Löwgren från Tysk-Svenska Handelskammaren har gett ut "Din guide till tysk affärskultur”. Häftet ingår i ett bokpaket med "Der schwedisch-deutsche Businessführer", en bok om svensk affärskultur som du kan ge till dina tyska affärskollegor.

Mer om affärsguiden…