No-gos i det tyska affärslivet

2014-05-25

Om man som svensk arbetar eller gör affärer med Tyskland måste man känna till så kallade no-gos, det vill säga saker du absolut inte bör göra. Ninni Löwgren, sedan många år specialiserad på interkulturell coachning, förklarar vad som krävs för att lyckas med affärskontakterna med Tyskland. Dessutom delar några av handelskammarens medarbetare med sig av sina tips och erfarenheter.

Ninni Löwgren, du är såväl tysk som svensk, avdelningschef Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren och har jobbat med internationell affärsutveckling i Sverige och Tyskland under 13 år. Vi frågar dig som är expert i detta ämne: Vilken betydelse har no-gos i det tyska och svenska affärslivet?

I det internationella samarbetet är ett beaktande av interkulturella skillnader bara en liten punkt. Men ändå är no-gos i detta sammanhang otroligt viktiga. Det finns mjuka faktorer som bygger på normer, regler och värderingar och yttrar sig i känslor, aktiva handlingar och beslut. I affärslivet är det inte bara fakta och siffror som gäller. Bryter man mot dessa allmänt gällande och omedvetna regler kan detta leda till onödiga feltolkningar. I slutändan rör det sig om kommunikation och interaktion mellan människor i det tysk-svenska samarbetet. I princip gäller följande psykologi: bete dig på ett sätt som gör att din affärskontakt känner sig bekväm i situationen. Så har du en större chans att nå ditt mål! Var medveten om de no-gos som finns i din kontakts affärsliv och agera efter dem.

Hur toleranta är tyskar och svenskar när det gäller no-gos?

I det tyska affärslivet utgår man från att man som tysk borde känna till sina egna spelregler. Bryter man mot dessa är toleransnivån ytterst låg. Bryter en tysk däremot mot spelreglerna i det svenska affärslivet är tröskeln för vad som är acceptabelt högre. Att vara medveten om dessa tabun och deras konsekvenser bevarar en från otrevliga och kontraproduktiva situationer inom affärslivet. Med fingertoppskänsla är det i enstaka fall även möjligt att använda no-gos som ett taktiskt redskap för att nå ett klart definierat mål. 

Har du någon gång upplevt en sådan situation?

(ler) Ja, faktiskt. Här skulle jag kunna berätta många anekdoter. För några år sedan hade vi till exempel en konferens med tyska och svenska företag i Göteborg. På kvällen bjöd vi in till en afterwork på en skärgårdsbåt. En representant för en tysk underleverantör klädde sig ganska casual och ledigt, enligt sin kulturella klädkod. Han hade en rosa polotröja på sig och en tröja över axlarna. Svenskarna däremot hade klätt upp sig. Snabbt realiserade tysken sitt brott mot etikettreglerna. Efter ett sådant uppträdande hade han inte kunnat möta svenskarna på samma plan igen, enligt hans föreställning. Han insisterade att få byta kläder, något som vi möjliggjorde på ett diskret sätt. Allmänt gäller i Tyskland: På jobbet klär man upp sig med till exempel kostym, skjorta och slips. På kvällen däremot blir det mer casual och ledigt.

Kan det vara dåligt för affärerna om man ignorerar no-gos?

Ja, absolut! Om tyskarna vill boka in alla möten med sina svenska partner efter kl. 16 eller om svenskarna inte kommunicerar något klart ”nej” angående förslag som deras tyska affärskontakter vill förverkliga kan detta till slut leda till ett ganska krångligt samarbete. Jag menar, man borde vara medveten om att det finns no-gos och bete sig efter dem, men aldrig låtsas vara en annan person. Var dig själv!

Så orsaken är lösningen? Det vill säga kommunikation?

Precis, men medveten kommunikation! Det som är viktigt är att använda sig av sin emotionella intelligens och inte bara av IQ. Man måste förstå att varje situation och varje affärspartner skiljer sig åt och definierar sig på ett annorlunda sätt. Kunskapen om no-gos och kulturella skillnader är en verktygslåda fullt med redskap. Är man smart använder man denna aktivt och medvetet för att nå sitt mål. På så sätt blir man framgångsrik i affärerna. 

 

Medarbetare från Tysk-Svenska Handelskammaren delar med sig av sina erfarenheter om no-gos i det tyska affärslivet:

Verena Adamheit, Market Entry & Business Development

Det är oerhört viktigt att du kommer i tid, eller till och med lite före utsatt mötestid. Att komma för sent är oacceptabelt för en tysk. Då ger man signalen att man inte respekterar den andres tid och att mötet inte är så viktigt. Dessutom måste mötet vara väl förberett med fokus på ämnet. Du måste kunna fatta beslut i sittande möte och inte behöva ha ytterligare ett möte för att komma vidare.

 

Frank Luthardt,  Medlemmar & Events

Tysken tycker att det är viktigt med fakta, så utelämna alla känslomässiga argument. Om du till exempel har en tysk chef så underbygg dina förslag och beslut med sakliga fakta och helst kontrollerbara siffror. Tala inte heller allt för öppet med dina tyska kollegor och medarbetare om ditt privatliv, i varje fall inte innan ni lärt känna varandra lite bättre. Gränserna mellan arbete och privatliv är mycket tydligare i Tyskland jämfört med Sverige.

 

Franziska Anderson, Medlemmar & Events

I Tyskland duar vi inte varandra på samma sätt som i Sverige. I affärslivet tilltalas man alltid med herr eller fru och efternamn, det vill säga Ni. Om en äldre kollega eller affärsbekant erbjuder du-tilltal så accepterar man det. Däremot är det no-go att den yngre parten tar detta initiativ. Att vara korrekt när man skriver till en tysk är också viktigt. Glöm inte att ha med titlar som Herr Professor Meier eller Herr Doktor Schulze.