ledarskapsseminariet, paneldeltagare
ledarskapsseminariet, göteborg, paneldiskussion

Underskatta inte den tyska hierarkin

2019-10-29

Tyskland och Sverige ligger geografiskt nära men de kulturella skillnaderna mellan de båda länderna kan vara större än vad man tror. Det gäller även ledarskapsstilar: Vad som är ett vanligt agerande för en chef i Sverige kan vara otänkbart för en företagsledare i Tyskland. Vid det uppskattade seminariet ”Tyskt kontra svenskt ledarskap – vad funkar bäst?” som Tysk-Svenska Handelskammaren arrangerade tillsammans med Sveriges chefsorganisation Ledarna och Nordea i Göteborg i fredags delades erfarenheter, lärdomar och anekdoter.

Kort efter att Klaus Jürgen Wiemers, Senior Vice President Original Equipment Sales Nordic Region på Robert Bosch AB, tillträdde sin chefsposition i Sverige fattade han ett beslut och informerade sedan sina medarbetare såsom han var van vid att göra i Tyskland. Det tog inte lång tid innan hans medarbetare kom till honom och ifrågasatte varför de inte hade involverats i beslutsprocessen.

– Då förstod jag att förväntningarna på en chef är olika i respektive land. I Tyskland är det chefen som fattar beslut och medarbetarna är ansvariga för att beslutet realiseras. I Sverige däremot fattas beslut av flera specialister, chefen är dock ansvarig för resultatet, menade han.

Som tysk företagsledare i Sverige diskuterade Klaus Jürgen Wiemers sina erfarenheter tillsammans med svenska Cecilia Bergendahl, vd på Novamedia Sverige AB som tidigare innehaft chefspositioner i Tyskland inom Duni Group, Standard & Poor’s och Polygon Group, och företagscoacherna Ninni Löwgren Tischer, affärsområdeschef Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren, samt Peter Berg, ledarskapsutvecklare på Sveriges chefsorganisation Ledarna. Panelen modererades av den tysk-svenska journalisten Karin Bock-Häggmark.

På toppen av pyramiden i Tyskland

Cecilia Bergendahls upplevelse av att vara chef i Tyskland går i linje med Klaus Jürgen Wiemers erfarenheter.

– Som svensk chef i en tysk organisation sitter man på toppen av en pyramid – helt i motsats till den svenska företagskulturen. På tyska företag finns en tydlig hierarki och den kan du aldrig gå förbi. Samtidigt är det tack vare hierarkin och alla formella delar i form av punktlighet samt ordning och reda som gör det mycket lättare att förstå vem som fattar ett beslut och när det fattats, sa Cecilia Bergendahl.

Dessutom skiljer sig syftet med möten i tysk och svensk företagskultur.

– Tyskarna har möten för att fatta beslut och alla som ska delta förbereder sig väl innan. Däremot har svenskarna möten för att utbyta idéer och diskutera frågor. Ett möte kan avslutas utan att några egentliga beslut har fattats, menade Peter Berg.

– Alla som deltar i ett möte i Tyskland vet exakt när ett beslut måste tas, lade Klaus Jürgen Wiemers till. Jag har lärt mig att möten i Sverige är mindre strukturerade och har färre punkter på agendan. Före, under eller efter mötet tas en fika och då fortsätter ofta samtalen men i andra konstellationer. Det innebär att besluten ibland fattas utanför själva mötet och att alla inte får samma information. Annat är det i Tyskland där man inte fikar och tysken hämtar sitt kaffe utan att prata jobb.

Kollega eller kompis?

Hur mycket man pratar om sitt privatliv med sina kollegor, medarbetare eller sin chef skiljer sig också åt i de två länderna. Det har paneldeltagarna lärt sig.

– I Tyskland skiljer man mellan den privata och professionella rollen: Antingen är jag chef eller privatperson och det ska inte blandas ihop. Även om man har jobbat tillsammans länge pratar man inte om vad man har gjort i helgen. Det gäller också i rekryteringsprocessen som enbart fokuserar på yrkesmässiga erfarenheter och inte berör ditt privatliv, sade Cecilia Bergendahl.

– I ett tättbefolkat land som Tyskland finns en stark konkurrens som även visar sig på arbetsmarknaden, förklarade Ninni Löwgren Tischer. Därför faller det sig sällan naturligt för en tysk att prata om sitt privatliv, vilket man gärna gör i Sverige. Tvärtom: Tyskarna har ett behov av att få sin yrkesroll bekräftad. Och ju mer du vet om mig desto mer sårbar är jag, lyder mottot.

Så förbereder du dig bäst

Paneldeltagarna var överens att det inte finns en väg som är rätt när det gäller tyskt eller svenskt ledarskap. Det viktigaste är att vara medveten om skillnaderna och kunna anpassa sig samt vara villig att kompromissa. Det gäller inte bara om du ska vara chef i det andra landet utan förstås även mellan tyska och svenska affärspartner. Hur förbereder man sig då bäst?

– Var mycket väl förberedd innan du börjar göra affärer eller jobba i Tyskland, rådde Cecilia Bergendahl. Gå med i lokala nätverk och lär känna andra chefer och viktiga beslutsfattare. Var medveten om och förberedd på att du kommer möta konkurrens. Och ha alltid en plan B och C! Om du är inte redo är det bättre att vänta. Det kan vara svårt att göra ett nytt försök efter ett misslyckande.

– Som tysk i Sverige är det viktigt att förstå hur hierarkin ser ut. Den är inte alls lika tydlig som i Tyskland, sa Klaus Jürgen Wiemers. Istället måste man lära sig läsa mellan raderna. Var förberedd på att svenskarna gillar att testa och att bara köra igång utan att ha en genomtänkt plan med instruktioner för alla möjliga scenarier som tysken gärna vill ha. Det är därför svenska företag är så innovativa och kan reagera snabbt och flexibelt när omständigheterna förändras!

Efter seminariet, som hölls i Nordeas lokaler på Kilsgatan i Göteborg, bjöd Nordea på fredagslunch och samtalen fortsatte bland deltagarna som fått såväl en del nya insikter som bekräftelse på att deras egna erfarenheter delades av många andra på plats.