Peter Berg, Ellen Schäfer, Lars Nordblom, Anne Geitmann och Karin Bock-Häggmark på Tysk-Svenska Handelskammaren

Peter Berg, Ellen Schäfer, Lars Nordblom, Anne Geitmann och moderator Karin Bock-Häggmark.

Lars Nordblom och Ellen Schäfer på Tysk-Svenska Handelskammaren
Anne Geitmann och Peter Berg på Tysk-Svenska Handelskammaren
Panelen och publiken på Tysk-Svenska Handelskammarens ledarskapsseminarium i maj 2018
Karin Bock-Häggmark på Tysk-Svenska Handelskammaren
Gäster i samtal i anslutning till Tysk-Svenska Handelskammarens ledarskapsseminarium i maj 2018

Detta behöver du tänka på som svensk chef i Tyskland

2018-06-01

Svenska chefer i Tyskland och tyska chefer i Sverige upplever ofta stora skillnader i ledarskaps- och affärskulturen – speciellt vad gäller den lokala möteskulturen och sättet att ge och få feedback. Dessa och många andra kulturkrockar diskuterades under ett ledarskapsseminarium på Tysk-Svenska Handelskammaren förra veckan.

Är du och dina medarbetare ett balanserat team där alla ger och får feedback, ni har långa möten där alla får säga sitt och du pratar om ditt privatliv under fikapausen? Då är det tydligt att du har tagit dig an den svenska chefsrollen. Den karakteriseras av en affärskultur med öppen kommunikation och stark teamkänsla.

Är du däremot en stor förfäktare av direkta instruktioner och raka besked samt har inget behov av att få feedback från de egna medarbetarna känner du dig tydligen mer hemma i den typiskt tyska chefsrollen som karakteriseras av maktdistans och stark individualism.

Även om Tyskland och Sverige ligger geografiskt nära varandra får de kulturella skillnaderna inte underskattas. Det blev återigen tydligt på Tysk-Svenska Handelskammarens ledarskapsseminarium i torsdags förra veckan som arrangerades i samarbete med Sveriges chefsorganisation Ledarna. Tyskar som tar sig an en chefsroll i Sverige och svenskar i chefspositioner i Tyskland måste snabbt lära sig att förstå och hantera en ny affärskultur för att framgångsrikt kunna leda det utländska teamet.

Lika stora kulturkrockar som i Kina

– När man åker till Kina vet man att det kommer att vara annorlunda, men när man åker till Tyskland är man inte lika beredd på det. Efter sex år i Kina och fem år i Tyskland kan jag säga att man behöver en lika lång kulturutbildning för den tyska sidan som för den kinesiska, berättade Lars Nordblom, vd för Norden och Baltikum på Wacker-Kemi, som arbetade på företagets huvudkontor i München i över fem år.

– Kommunikationen med chefen är inte lika öppen i Tyskland som i Sverige. Det finns en stor distans, det måste man vara beredd på, sa Ellen Schäfer, Key Account Manager Tyskland/Export på svenska Vendig AB.

Hierarkierna är ofta starkt utpräglade i tyska företag och relationen med chefen är inte alls lika avslappnad som i Sverige. Det visas också i hur man ger varandra feedback. Även om en tysk chef ber sina medarbetare om en ärlig åsikt är det ofta ändå underförstått att medarbetaren inte rakt ut säger vad de tänker, speciellt när man inte är överens.

Ingen negativ feedback till chefen

– Om en tysk chef ber dig om din ärliga åsikt och du säger den rakt ut är det fel, sa Ellen Schäfer.

– Men som svensk i Tyskland kan du kanske göra det och anspela på ditt ”svenska sätt”. Då kan du bli en riktig tillgång för chefen, menade Lars Nordblom.

– Jag träffade en gång en tysk chef som var helt förtjust i konceptet feedback. Men han var inte alls beredd på att medarbetarna också skulle ge honom feedback. Det förstod han sig inte på. Även om du som tysk chef i Sverige egentligen redan har tagit beslutet skulle jag råda dig att låtsas att du uppskattar återkopplingen, menade Peter Berg, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Och inte bara för negativ feedback finns det tydliga regler. Också positiv feedback behandlas olika i våra länder. Att lovorda sina kollegor är till exempel mycket ovanligt i tyska företag.

– I Sverige ger man ofta positiv feedback, speciellt när det följs av negativ feedback. Det finns inte i Tyskland. Tyskarna är bara inne på att kritisera och förbättra, inte att hylla, menade Ellen Schäfer.

Många outtalade regler under möten

Speciellt under möten finns stora risker för kulturkrockar – framförallt då det finns outtalade regler för hur mötena ska gå till som alla som är fostrade i samma affärskultur är medvetna om. Medan man går rakt på sak i Tyskland fungerar mötena i Sverige mer som en generell avstämning.

– Möten i Tyskland är mycket mer strukturerade än i Sverige. Allt är svart eller vitt och det finns en extrem tydlighet. Kommer du som svensk chef till Tyskland måste du lära dig att vara tydlig i det du vill uttrycka, sa Lars Nordblom.

– Medan alla får säga sitt i Sverige är det kutym i Tyskland att chefen tar det slutliga beslutet. Medarbetarna förväntar sig att chefen ska besluta, tillade Anne Geitmann, stf. affärsområdeschef Market Services på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Tyskar saknar beslut i svenska möten

– När man som tysk sitter i ett svenskt möte kan det vara svårt att hänga med. För svenskar verkar allt klart och tydligt men som tysk undrar man: Vad händer? Hur ska vi göra nu? Finns det en deadline och vem är ansvarig för vad? Det är svårt att greppa vad det är man inte förstår, menade Ellen Schäfer.

Även i möten med potentiella kunder är det viktigt att vara medveten om skillnader i kommunikationen.

– En tysk kan säga: Den här produkten är helt ointressant, den behöver vi inte. En svensk kanske tänker samma sak men säger istället: ”Det ser ju spännande ut.” Som tysk får man inte tro att svenskarnas positiva bemötande betyder att man är intresserad eller överens. Svenskar i Tyskland måste i sin tur lära sig att inte ta saker personligt och att det för tyskar känns naturligt att kommunicera genom raka besked. Till det kommer att det i Tyskland är mycket viktigt att lyfta fram att man är en expert. Det måste du visa hela tiden. Är du ingenjör, har du en doktorstitel, tryck det på dina visitkort! Berätta ofta vad du kan, förklarade Anne Geitmann.

Viktigt att lära sig språket

Även om både svenskar och tyskar är duktiga på engelska är det ändå mycket viktigt att lära sig det lokala språket. Det betonade alla paneldeltagare under diskussionen.

– Lär dig språket, det visar att du är med på banan, att du försöker. Det hjälper mycket. Du kommer inte långt på ett tyskt bolag om du inte pratar någon tyska alls. Tänk till exempel på att alla officiella dokument är på tyska, sa Lars Nordblom.

– För tyska chefer kan det vara en stor utmaning att man behöver lära sig svenska för att kunna vara med i den sociala kontexten på arbetsplatsen, även om koncernspråket är engelska. Det sociala är ju så viktigt i Sverige. Fikakulturen, småpratet om familjen eller helgerna – det är på svenska och funkar inte riktigt lika bra på ett annat språk som till exempel engelska, sa Peter Berg.

Ta med dig det bästa av två affärskulturer

En fördel med utmaningen att jobba som chef utomlands är att man kan utveckla sin egen ledarskapsstil. När man senare kommer tillbaka till sitt hemland kan man ta med sig erfarenheter som har berikat en.

– Från Sverige tar jag med mig att alltid prata respektfullt med alla samt det svenska sättet att organisera arbets- och privatliv. Det finns ett bra tempo på jobbet och det är enklare att få till en bra balans med privatlivet, summerade Ellen Schäfer.

– Från Tyskland tar jag med mig att vara rak i ledarskapet och att lyfta fram vilken roll chefen har i en organisation. Även om det är platta hierarkier i Sverige måste du fortfarande säkerställa att dina medarbetare förstår att du är chefen och vad din roll innebär. Du måste inte vara bästa kompis med alla dina medarbetare, avslutade Lars Nordblom.