Stefan Heinrichs, vd för Academic Works tyska verksamhet.

Stefan Heinrichs, vd för Academic Works tyska verksamhet.

Foto: Academic Work

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren

#hejanäringslivet – Academic Work: "Nu rekryterar vi helt digitalt"

2020-05-27

Sedan 2008 finns svenska bemanningsföretaget Academic Work representerat i Tyskland med kontor i flera städer. Som många andra bolag känner företaget av coronakrisen och har tvingats se över kostnader och korttidspermittera personal. Stefan Heinrichs, vd för den tyska verksamheten, ser ändå ljuspunkter och berättar här om att rekryteringsprocessen utvecklats som en konsekvens av krisen och nu kan genomföras helt digitalt.  

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur går det för Academic Work?

Stefan Heinrichs: Vi har lyckats hantera situationen väl, men det är svåra tider. Bemanningsbranschen är en av de branscher som påverkas först och hårdast av en ekonomisk kris och denna gång är inget undantag. När krisen kom kände vi genast av en nedgång av uppdrag och att våra kunder såg över sina kostnader. Den tyska bemanningsbranschen räknar med att avsluta året med en nedgång på mellan 20 till 30 procent i jämförelse med förra året och i det spannet kommer vi också landa vid årsskiftet.

Positivt är att vår verksamhet inte har stannat av utan att uppdrag från kunder fortsätter att rulla in. Vi ser även att flera av våra stora kunder fortsatt vill diskutera ramavtal och planerar framåt för tiden efter corona. När ekonomin vänder uppåt igen vill vi vara väl förberedda på en ökad efterfrågan och kunna tillgodose behovet av våra tjänster.

Hur har ni anpassat verksamheten för att hålla ut i krisen?

Precis som flera andra företag använder vi oss av Kurzarbeit för att korttidspermittera många av våra anställda då deras arbetsmängd minskat drastiskt. Vi har även jobbat på vår kostnadskostym för att på bästa sätt kunna hantera en längre ekonomisk nedgång. 

Något budskap eller någon lärdom som du vill dela med dig av till nätverket?

Vår kanske största lärdom från de senaste månaderna är att man kan rekrytera helt digitalt. På Academic Work har vi alltid trott på betydelsen av det fysiska mötet och vi var rädda att det skulle bli svårt att bygga relationer mellan våra konsulter och kunder men nu har vi alltså kunnat sköta hela processen digitalt.

I vissa fall ser vi att företag kommit till sista steget i processen och vill träffa kandidaten i ett personligt möte innan avtal skrivs och där har processen stannat upp. Förhoppningsvis kan det steget realiseras inom kort och företagen och kandidater snart träffas på ett fysiskt möte. Vi har dock blivit positivt överraskade över hur bra det har fungerat att göra allt digitalt och har fått viktiga insikter som vi kan ta med oss in i framtiden.

"Vi har dock blivit positivt överraskade över hur bra det har fungerat att göra allt digitalt och har fått viktiga insikter som vi kan ta med oss in i framtiden."

Med det sagt ser vi verkligen fram emot att återgå till det ”normala” så snart som möjligt.

 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.