Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Tyskland på regionnivå: allt annat än homogent

2018-02-19

Riksomfattande region- och stadsanalyser är relativt sällsynta i Sverige. I Tyskland däremot arbetar man något mer med denna typ av analys och forskning. Därför kan det vara av intresse för svenska företag med kommersiella intressen i Europas största ekonomi att också med jämna mellanrum studera den tyska utvecklingen regionalt och lokalt.

På dessa nivåer utkristalliseras regelbundet väldigt heterogena ekonomiska och sociala förutsättningar. Dessa kan givetvis påverka försäljnings- och etableringsstrategier. I detta specifika sammanhang märks tydligt att BNP-utvecklingen visserligen säger en del om marknadschanserna – men långtifrån allt.

Inte minst tidskrifter, ofta med speciell inriktning på näringslivet, publicerar regelbundet bedömningar av Tysklands regioner och städer. Nämnas kan exempelvis rapporter från Wirtschaftswoche (70 städer), Berenberg Bank och HWWI (30 städer) och det samhällsorienterade veckomagasinet Focus (401 Landkreise eller sekundärkommuner och kretsfria städer). Focus tillämpar numera så många som 21 olika faktorer från tillväxt till livskvalitet, sedan 2018 även inklusive utbyggnad av IT/bredband.

Rankningarna ger intressanta infallsvinklar

Totalt sett är nog regionrapporternas analysmetodik inte alltid helt transparent för en mer vetenskaplig kvalitetsprövning. Intressanta infallsvinklar och signaler ges dock utan tvekan (på tyska – även i detta sammanhang kan det vara bra med tyska språkkunskaper). Självfallet får de olika rankningsrapporterna fram olika resultat, i synnerhet beroende på urvalet av de olika parametrarna. Det gäller framförallt stadsrankningen.

Inte minst utomlands beskrivs Tyskland ofta som ett eftersläpande IT-land. Detta är dock en slutsats som bygger på en otillräcklig analys. Sant är visserligen att bredband och IT-tillämpning kännetecknas av en otillräcklig standard sett över hela förbundsrepubliken.

Sant är emellertid också att Tyskland har en hel del vitala IT-centrum med kanske München, Berlin, Hamburg och Frankfurt i täten. Det finns dessutom en aktiv IT-kultur i storstäder såsom exempelvis Stuttgart, Nürnberg och Karlsruhe. Darmstadt beskrivs ibland som Tysklands Silicon Valley.

Digitaliseringen måste nå hela Tyskland

Likväl kan sägas att det nyligen presenterade koalitionsfördragets planer på en bättre IT-infrastruktur i många avlägsna och eftersläpande regioner inte kom en dag för tidigt. Digitaliseringen måste snarast nå hela Tyskland fullt ut om dagens goda konkurrenskraft ska kunna bibehållas på längre sikt.

Även i ett bredare perspektiv – det vill säga inte enbart i IT-sammanhang – präglas Tysklands tillväxt och framtidspotential av påtaglig regional ojämlikhet. I samtliga undersökningar som jag studerat under de senaste månaderna framkommer ett uppenbart resultat: Södra Tyskland med Baden-Württemberg, Bayern och Frankfurtregionen presterar bäst, i genomsnitt. Det gäller också livskvaliteten.

Ett mer negativt genomsnitt utesluter dock inte enskilda positiva avvikelser. En del östtyska storstäder utgör exempelvis klart positiva undantag. Vi bör komma ihåg: Även i eftersläpande regioner kan det dyka upp intressanta affärsmöjligheter – och tvärtom kan det finnas anledning till försiktighet i en generellt blomstrande tillväxtmiljö.

Bostadsmarknaden flaskhals i storstäderna

Det kan dessutom konstateras att gynnsamt rankade storstäder sällan är på topp avseende samtliga bedömningsparametrar. Flaskhalsar och undermåliga betyg finns inte minst – precis som i Sverige – på bostadsmarknaden i de stora tyska städerna. Svenska företag med särskilt intresse för Tyskland bör därför också titta på de olika underfaktorerna som ingår i den regionala eller lokala totalsiffran.

Anmärkningsvärt är framförallt det stora gapet mellan de mest framgångsrika och de mest eftersläpande städerna och regionerna. I detta avseende är gapet mellan syd och nord klart större än mellan väst och öst. Framgångsrika sekundärkommuner (Landkreise) leder tydligt innan den främsta tyska storstaden kommer in i bilden (Stuttgart på plats 29 enligt Focus).

Som sagt: Tyskland är all annat än en homogen marknad. Detta faktum kräver lokala och regionala hänsyn vid försäljning och investeringar.

Kontaktperson

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren