Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

I väntan på den nya tyska regeringen: större problem utrikespolitiskt än hemma

2017-12-12

Det kommer att ta tid innan den nya tyska regeringen tillträder. Det kan dröja till mars eller till och med till april eller maj. Då blir det ungefär ett halvår efter septembervalet. Oavsett hur den kommande regeringen kommer att se ut är detta en lång väntetid – med olika ekonomiska och politiska konsekvenser.

Inrikespolitiskt verkar det givet att Angela Merkel och CSU-chefen Horst Seehofer måste acceptera en hel del eftergifter om det ska bli en ny ”Groko” (Große Koalition, stor koalition). Den tänkbara ekonomiska skadan på grund av fördröjningen verkar visserligen mycket begränsad på kort sikt – möjligen innehållande vissa uppskjutna investeringsbeslut. Den pågående konjunkturuppgången präglas av uppenbar motståndskraft, åtminstone för närvarande.

Värre är det dock med Tysklands potentiella bidrag till ett starkare EU, både i politiskt och ekonomiskt avseende. EU-/EMU-länderna är inne i viktiga besluts- och omdaningsskeenden. Man behöver bara tänka på framtidsplanerna som franska presidenten Emmanuel Macron och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lagt fram och som innehåller en del komplicerade idéer eller förslag såsom inrättandet av en euro-finansminister med (delvis) egen skattefinansierad budget, färre EU-kommissionärer, mer inflytande av EU och därmed mer centralisering.

Macron ger Frankrike och Tyskland gemensamt en tydlig ledarroll i denna process – men just nu är det enbart Frankrike som styr med tanke på Tysklands inskränkta initiativ- och beslutskraft.

EU väntar på Tyskland

Frågan är följaktligen: Hur skulle framtidens Europa kunna byggas utan en aktiv och kompetent tysk regering (med förhoppningsvis de mindre EU-ländernas intressen ständigt i bakhuvudet)? Ett Tyskland som framöver inte kan klara så mycket for sig självt och för hela EU/EMU utan ett positivt framtidsarbete med Frankrike. Men detsamma gäller också vice versa!

Många viktiga EU-processer och -beslut är på väg. Det finns ingen tid att förlora. På så sätt kan ett snart bildande av en välfungerande tysk regering vara fundamentalt viktigt för EU:s framtida tillväxt och konkurrenskraft – och därmed också i väsentlig grad för Sveriges ekonomiska perspektiv. Dagens goda konjunkturer i stora delar av Europa får inte blända politiker och företag inför framtidens utmaningar – i varken Tyskland, Sverige eller något annat EU-land.

Europa väntar nu på Tyskland. Vi får hoppas att väntetiden inte blir alltför långvarig och kommer att löna sig för Europa!

Kontaktperson

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren