Ett collage bestående av tre bilder: Två unga män står vid ett whiteboard, en stor hylla med massor med pärmar, en motorväg i gryningen

Näringslivets krav på Tysklands nästa regering

2017-09-27

Efter förbundsdagsvalet i söndags står Tyskland inför långa och svåra koalitionsförhandlingar. Men oavsett vem som kommer att sitta i nästa regering vill det tyska näringslivet se strukturreformer och investeringar som stärker konkurrenskraften och bättre förbereder landet för framtidsutmaningarna man står inför.

Valet till förbundsdagen i söndags har skakat om det politiska landskapet i Tyskland. Angela Merkels kristdemokratiska CDU/CSU är fortfarande landets största parti men har tappat många röster jämfört med 2013. Koalitionspartnern SPD gjorde sitt sämsta val någonsin och står inte längre till förfogande för en framtida regeringsbildning. Valets stora vinnare blev däremot högerpopulistiska och främlingsfientliga AfD som blev tredje störst och för första gången tar plats i parlamentet. Även liberala FDP ökade kraftigt och kommer tillbaka till förbundsdagen efter fyra år utanför.

Det nya parlamentariska läget försvårar regeringsbildningen i Europas största ekonomi. Bara två koalitionsalternativ är realistiska varav det ena – en fortsatt stor koalition mellan CDU/CSU och SPD – verkar vara uteslutet efter SPD:s nej-tack-besked på valkvällen. Förhoppningarna ligger nu på en så kallad ”Jamaicakoalition” mellan CDU/CSU, FDP och De gröna. Partierna står dock långt ifrån varandra i många frågor och det är inte givet att man kan komma fram till ett gemensamt regeringsprogram.

Stabil regering behövs

Tyskland behöver en stabil regering i dessa svåra tider och enligt Eric Schweitzer, styrelseordförande för DIHK, de tyska handelskamrarnas centralorganisation med säte i Berlin, kommer näringslivet att ge stöd åt den regering som med handlingskraft tar sig an nyckelfrågorna inför framtiden.

DIHK, som företräder runt 3,6 miljoner tyska företag i alla branscher och storlekar, har i samband med valet sammanställt en rad frågor som man vill att den kommande tyska regeringen tar tag i för att förbättra förutsättningarna för näringslivet. Listan baseras på resultaten från en undersökning bland 1 800 företag som är medlemmar i någon av de regionala tyska handelskamrarna, IHK.

Budskapet från företagen är entydigt: Det ekonomiska läget är bra – utan tvekan. Men företagen oroar sig för om det kommer att fortsätta så här bra. Inom många viktiga framtidsområden registrerar företagen mer stillestånd än framåtrörelse. Näringslivet förväntar sig nu ett modigt startskott.

Investeringar för framtiden

Vår centralorganisations förslag, baserat på undersökningen, är ett så kallat ”koalitionsavtal för investeringar” (Koalitionsvertrag für Investitionen). Tre områden har identifierats som särskilt viktiga för det tyska näringslivet: arbetskraftsförsörjningen, en modern infrastruktur och mer frihet för företagen.

Vad gäller den första punkten vill man bland annat förbättra möjligheterna att förena föräldraskap och arbete. Barnomsorgen ska byggas ut och fler skolor ska erbjuda undervisning eller fritidsverksamhet på eftermiddagar.

Dessutom förespråkar man enklare regler för att kunna anställa invandrare. Mer än 70 procent av företagen säger att det tyska näringslivet är beroende av utbildad arbetskraft från utlandet. Främlingsfientlighet har det tyska näringslivet därför inte råd med. Företagen önskar sig mer transparenta regler för invandringen och mer rättssäkerhet när det kommer till integrationen av flyktingar.

Bredbandsutbyggnad i hela landet

Inom infrastrukturområdet pekar man på behovet av fortsatt stora investeringar i vägar och järnvägar. Elnätet måste byggas ut för att klara energiomställningen och kostnaderna behöver sjunka för att förhindra att fler producerande företag med hög elförbrukning lämnar landet.

Högst på prioritetslistan står dock digitaliseringen och där särskilt utbyggnaden av bredbands- och fibernätet.

– Behovet av dataledningar med hög kapacitet och tillförlitlighet ökar snabbare än utbudet i Tyskland. Och varje region måste kunna vara med på tåget mot näringslivet 4.0. Just de starka regionerna är en av Tysklands centrala styrkor. Vi får inte nöja oss med att kunna streama filmer utan avbrott i storstadsområden. Även ute på landet behöver de tyska världsmarknadsledare – dagens och framtidens – vara anslutna till den digitaliserade världsekonomin, säger Eric Schweitzer.

Stor frustration över byråkratin

”Mer frihet till företagen” är till sist rubriken för ett område som omfattar krav på mindre byråkrati, mer företagsvänliga planerings- och tillståndsprocesser, fler e-tjänster hos myndigheterna, ett enklare skattesystem och skattelättnader.

Viktigast är färre föreskrifter och en enklare förvaltning. 60 procent av företagen vill att den nya regeringen allra först tar tag i att minska byråkratin. Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen kan bidra till detta: Sju av tio företagare vill kunna sköta alla sina myndighetsärenden via nätet enligt studien.

DIHK menar att Tyskland behöver satsa på alla dessa områden för att inte tappa i internationell konkurrenskraft. De flesta faktorer som ingick i undersökningen bland medlemsföretagen har fått sämre bedömningar än för fyra år sedan, trots ett betydligt bättre ekonomiskt läge idag jämfört med 2013.

I välutbildad arbetskraft, en modern infrastruktur och mer frihet för företagen ligger framtiden för tysk ekonomi. Det behöver både politiken och näringslivet investera i. Sådana investeringar är även viktiga för sammanhållningen i samhället.

Kontaktperson

Malin Johansson

Kommunikationschef

Telefon

+46-8-665 18 64