Angela Merkel i Scanias och Siemens monter vid lanseringen av German Swedish Tech Forum

När Angela Merkel besökte Sverige i januari var medieintresset stort. Men mer daglig rapportering om Tyskland önskar vår panel.

Konjunkturbarometer maj: Svenska medier rapporterar för lite om tysk ekonomi och näringsliv

2017-06-01

Tysklandsrapporteringen i svenska nyhetsmedier är för torftig. Det tycker de svenska företagsrepresentanterna som har svarat på Tysk-Svenska Handelskammarens senaste konjunkturenkät. En mer omfattande rapportering om tysk ekonomi och tyskt näringsliv i tidningar, radio, tv och på webben efterlyses.

Den 24 september går tyskarna till val. Tyskland är inte bara en tungviktare inom EU och på den världspolitiska arenan utan också Europas största ekonomi och Sveriges med stor marginal viktigaste handelspartner. Skäl nog att titta närmare på hur svenska företag informerar sig om vad som händer i den tyska ekonomin och det tyska näringslivet samt hur nöjda de är med omfattningen av rapporteringen.

Angående volymen av rapporteringen i svenska nyhetsmedier är resultatet otvetydigt. Företagen som har deltagit i enkäten till den nya utgåvan av Tysk-svenska konjunkturbarometern ger omfattningen ett genomsnittsbetyg på 2,4 på en skala från 1 till 5 där 1 är liten och 5 stor.

– Detta tillåter slutsatsen att svenska företag definitivt efterlyser mer ekonomisk information om Tyskland i svenska medier, säger Hubert Fromlet, professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren, som har utvärderat denna sjunde utgåva av konjunkturbarometern i uppdrag av handelskammaren.

Egna nätverket främsta informationskällan

Bland de svenska företagens främsta informationskällor om tysk ekonomi och tyskt näringsliv dominerar sammanvägt svenska affärs- och dagstidningar. Men enkätdeltagarna använder sig också relativt flitigt av tyska nyhetskanaler. Och den viktigaste enskilda informationskällan är mycket tydligt egna nätverk och besök på konferenser.

– Resultatet visar att nätverk och konferenser är effektiva för att skaffa sig fördjupad kunskap om tyskt näringsliv och tysk ekonomi, vilket stöds av den trend vi ser att man gärna vill ingå i nätverk som det som vi på Tysk-Svenska Handelskammaren står för. Intressant är också att så många söker sig till tyska nyhetskanaler, säger Ralph-Georg Tischer, vd för Tysk-Svenska Handelskammaren.

Varifrån hämtar du i huvudsak information om tysk ekonomi och tyskt näringsliv?

Okomplicerat att investera i Tyskland

För svenska företag som inte bara vill vara välinformerade om vad som händer i Tyskland utan etablera och expandera verksamhet på den stora tyska marknaden kan det bli aktuellt med direktinvesteringar i form av till exempel nya kontor, butiker eller fabriker i landet. Synen på Tyskland som investeringsland är positiv, visar Tysk-svenska konjunkturbarometern.

– Vi ser att det går bra för svenska investeringar i Tyskland just nu. Anmärkningsvärt är att 38 procent av de svarande svenska företagen i vår enkät tycker att det inte finns nämnvärda investeringshinder på den tyska marknaden. Bland hindren som ändå nämns ligger framförallt behovet av kompetens i topp. Det är svårt att rekrytera rätt personal för sin verksamhet, vilket kan bromsa en expansion till Tyskland, säger Ralph-Georg Tischer.

Vilka faktorer på den tyska marknaden utgör idag de största hindren för direktinvesteringar i Tyskland?

Även åt det motsatta hållet, när det gäller möjliga tyska investeringar i Sverige, anser panelen att förutsättningarna är ganska bra:

– En relativt stor andel av de tyska företagen (30 procent av enkätdeltagarna) svarar kort och koncist: Det finns inga nämnvärda hinder för mer långsiktiga tyska investeringar i Sverige. De likväl omtalade investeringshindren är i första hand löneläget och sedan arbetsrätten och skatterna – men de två sistnämnda faktorerna väger relativt lätt, sammanfattar Hubert Fromlet.

Företagen ser ljust på konjunkturutvecklingen

Den rådande högkonjunkturen i både Sverige och Tyskland och det goda stämningsläget i ekonomin märks i panelens bedömningar av konjunkturutvecklingen. De tyska enkätdeltagarna ger den svenska konjunkturen under de kommande tolv månaderna genomsnittsbetyget 3,9 (skala 1-5; 5 = mycket bra). Motsvarande siffra för Tyskland från svenskt håll är 3,7. Båda betyg kan verbalt översättas med ”bra”.

Även affärsklimatet mellan de två länderna är relativt positivt för närvarande. Genomsnittsvärdet 3,5, som kommer fram i både den svenska och den tyska enkäten vid frågan om hur affärerna utvecklas med det andra landet, visar dock också på förbättringspotential i den bilaterala handeln:

– Indexvärdet indikerar att marknadspotentialen inte verkar riktigt uttömd vad gäller egna ansträngningar och med hänsyn till vad den andra marknaden kan erbjuda. Lite bättre kan det nog bli, speciellt i tider med relativt god inhemsk efterfrågan som just nu, avslutar Hubert Fromlet.

(skala från 5 = mycket bra till 1 = mycket dåligt)

Tysk-svenska konjunkturbarometern är handelskammarens undersökning avseende svenska och tyska exportföretags syn på konjunkturen och de tysk-svenska handelsrelationerna. Frågorna besvarades mellan 2 och 15 maj 2017. Över 100 företagsrepresentanter från Tyskland och Sverige deltog denna gång. Undersökningen genomförs två gånger per år.

Alla utgåvor av Tysk-svenska konjunkturbarometern samlade på en sida

Kontakt

Malin Johansson

Kommunikationschef

Telefon

+46-8-665 18 64

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren