Ett papper med ett stapeldiagram och ett tårtdiagram. På det ligger en blyertspenna och en miniräknare.

Foto: SalFalko/Flickr.com

Tysk-svenska konjunkturbarometern

Hur ser svenska och tyska företag på konjunkturen i Sverige och Tyskland? Vilka chanser och utmaningar finns för de tysk-svenska handelsrelationerna? Svar på dessa och andra frågor gav den Tysk-svenska konjunkturbarometern.

Mellan 2014 och 2018 genomförde Tysk-Svenska Handelskammaren en egen konjunkturundersökning. I den gav svenska och tyska exportföretag sin syn på konjunkturen, bedömde externa risker och benämnde till exempel handelshinder och utvecklingsmöjligheter.

Syftet med barometern var att ge en bild av färdriktningen för de svenska och tyska konjunkturerna med hjälp av dessa fältnära företag. Den geografiska närheten och Tysklands roll som Sveriges största handelspartner understryker behovet att följa företagens syn på dessa två marknader.

Enkätresultaten kommenterades av Hubert Fromlet, professor i internationell ekonomi vid Linnéuniversitetet och tidigare mångårig chefekonom vid Swedbank samt konjunkturansvarig vid Scania.

 

Alla utgåvor av Tysk-svenska konjunkturbarometern:

#9 maj 2018
Pressmeddelande: Fortsatt optimism bland företagen – trots tydligt påtalade risker

#8 december 2017
Pressmeddelande: Företagen tror på stark utveckling 2018

#7 maj 2017
Pressmeddelande: Svenska medier rapporterar för lite om tysk ekonomi och näringsliv
Utförlig analys av svaren angående Tyskland
Utförlig analys av svaren angående Sverige
Hela barometern i diagramform

#6 december 2016
Pressmeddelande: Företagen oroas över politiska utvecklingen i världen
Utförlig analys av den svenska panelens svar
Utförlig analys av den tyska panelens svar
Hela barometern i diagramform

#5 maj 2016
Pressmeddelande: God stämning men många orosmoln
Hela barometern som pdf

#4 november 2015
Pressmeddelande: Investeringarna ökar – frågetecken kring exporten
Hela barometern som pdf

#3 maj 2015
Pressmeddelande: Sverige och Tyskland behöver mer investeringar
Hela barometern som pdf

#2 december 2014
Pressmeddelande: Stabil konjunktur i Tyskland och Sverige
Hela barometern som pdf

#1 maj 2014
Pressmeddelande: Kronan försvårar handeln med Tyskland
Hela barometern som pdf

Kontakt

Malin Johansson

Communication & Member Services | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 64