Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Tyskland tuffar på

2017-11-14

Tyska ekonomers prognoser har under ganska lång tid präglats av påtaglig konjunkturglädje. På sistone har prognosmakarna dessutom gjort talrika BNP-upprevideringar. Uppgången har numera pågått nästan oavbrutet i åtta år – och kan till och med utvecklas till den längsta efter den första efterkrigstidens mirakelår.

Sansade analytiker hänvisar likväl till en hel del lyckliga omständigheter som hittills i hög grad bidragit till den pågående goda tyska konjunkturen. Hit hör bland annat de extremt låga kort- och långräntorna, en valuta (euron) som högst sannolikt på senare år visat sig svagare än vad D-marken hade varit gentemot US-dollarn i det gamla valutasystemet, relativt lugna finansmarknader trots alla internationella politiska problem och till och med en – äntligen – mer tydligt stigande världshandel.

Är man mer tveksamt eller pessimistiskt lagd kan man också tillägga de kända orden ”så länge det varar”. Något konkret svar på en sådan invändning kan inte ges i dagsläget. Men visst är det bra att företagsvärlden är medveten om vissa konjunkturrisker som kan lura bakom hörnet.

God tillväxt under Q2 och Q3

Som rapporterades redan för några månader sedan gav det andra kvartalet Tyskland en god 0,6-procentig BNP-tillväxt jämfört med kvartal ett. Nu har också utfallet för det tredje kvartalet kommit. Det blev goda 0,8 procent mer än förra kvartalet och en ökning med ansenliga 2,3 procent jämfört med det tredje kvartalet 2016. Därmed låg BNP-tillväxten över den så kallade potentialen eller det långsiktiga genomsnittet. Nettoexporten och investeringarna i maskiner, IT med mera förstärkte den redan i våras goda konjunkturen ytterligare.

Dessa konjunkturresultat är också goda nyheter för svenska företag. Men trots alla dessa glädjeämnen bör de alltjämt otillräckliga trenderna på investerings- och produktivitetssidan inte förbises. Det är i detta sammanhang också Tysklands eftersläpande digitalisering kommer in i bilden, med alla utmaningar som denna utveckling kommer att innebära. Även Tyskland måste jobba på – trots den pågående konjunkturuppgången!

Men så är det för varje land och företag som vill delta i den tuffa globaliseringsprocessen. Som Nobelpristagaren Paul Samuelson sade i en intervju i en av mina dåvarande publikationer för knappt 20 år sedan: ”Globalization means that there is no room anymore for comfortable ineffectiveness.” Det är precis vad den globala konkurrensen handlar om, för både tyska och svenska företag – trots alla positiva aktuella konjunkturtecken i bägge länderna.

Kontaktperson

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren