Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Nordrhein-Westfalen: en stor tysk delstat med förbättringspotential

2017-04-12

Den 14 maj kommer hela världen att fokusera sitt analytiska intresse på parlamentsvalet i Tysklands största delstat, Nordrhein-Westfalen (NRW), med nästan 18 miljoner invånare och för närvarande en koalitionsregering bestående av socialdemokrater, SPD, och det tyska miljöpartiet, Bündnis 90/Die Grünen.

Valet i den nordligaste tyska delstaten Schleswig-Holstein kommer att äga rum en vecka tidigare. Men speciellt valet i Nordrhein-Westfalen kommer att granskas med argusögon och att interpreteras som en signal för förbundsdagsvalet den 24 september, i synnerhet då SPD:s kanslerkandidat Martin Schulz härstammar från denna delstat.

Under lång tid framstod Nordrhein-Westfalen med sina gruvor och stålindustrier i Ruhrområdet (Ruhrgebiet) som en hörnsten i den tyska tillväxthistorien – dock med växande strukturproblem sedan mitten av 1960-talet. Delstaten präglas ännu idag av påtagliga arbetslöshetsproblem och otillräcklig tillväxt.

Andelen mottagare av försörjningsstöd (Hartz IV) av den arbetsföra befolkningen ligger i NRW långt över genomsnittet för hela förbundsrepubliken (9,7 procent jämfört med 7,7 procent; Bayern och Baden-Württemberg ligger bäst till med 3,6 och 4,3 procent). Därutöver präglas delstaten också av en mycket hög och betungande skuldsättning.

Mer tillväxtdynamik behövs

Dessa få fakta indikerar att Tysklands folkrikaste förbundsland är i stort behov av förnyad och moderniserad tillväxtkraft. Vi vet att under lång tid eftersläpande länder fått (ny) tillväxtdynamik genom den påskyndade globaliseringen precis som en del länder inte klarade att leva upp till globaliseringens krav. Indien är ett positivt exempel i detta sammanhang, Sydafrika tyvärr ett dåligt. Gårdagens förlorare är inte nödvändigtvis morgondagens förlorare – och gårdagens vinnare inte automatiskt morgondagens.

Likartade mönster med ovissa eller nyfödda positiva framtidsutsikter kommer vi också att se på kommunal och regional nivå. Förbättrade eller nya förutsättningar för utbildning, kunskapslyft, innovationer och entreprenörskap – framförallt relaterat till framtidsorienterad teknologi – kan komma att utgöra skillnaden mellan en hoppingivande framtid och mindre gynnsamma utsikter.

Digitaliseringen kan innebära ny chans

Även exemplet med Ruhrområdet understryker att regionala och lokala analyser kommer att bli allt viktigare under de kommande åren (se också min artikel på denna sida om tyska storstäders framtid). Det kräver i sin tur kvalitativt bättre och mer tillgänglig regional statistik, exempelvis avseende investeringar (inklusive utländska investeringar, FDI), forskning, patent, nystartade företag, vidareutbildning i olika branscher med mera.

Slutsats: Jämfört med andra regioner i Tyskland har NRW och dess ekonomiska centrum Ruhrområdet under de senaste årtionden gjort sig av med en hel del historiska strukturbördor. Digitaliseringen och ny teknik kan vid konsekvent tillämpning innebära en nyfödd chans för NRW – om alla förutsättningar är på rätt plats under de närmaste åren.

Kommer denna chans att tas?

Kontaktperson

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren