Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Tyskt löneavtal hyllas

2018-02-07

Äntligen har löneförhandlarna i den tyska metall- och elektronikbranschen (Gesamtmetall och IG Metall Baden-Württemberg) kommit fram till ett nytt avtal. Både arbetsgivare och fackliga företrädare har uttryckt påtaglig tillfredsställelse med överenskommelsen. Arbetsgivarorganisationen Gesamtmetall hyllar framförallt den nya flexibiliteten vad gäller arbetstider – och samma bedömning kommer också från fackförbundet IG Metall. Man pratar till och med om en ny arbetstidskultur.

Givetvis har de två avtalsparterna inte fått igenom samtliga krav. Kompromisser var oundvikliga men de ingår sedan gammalt i alla avtalsförhandlingar. Som viktiga avtalspunkter framstår nu exempelvis:

  • en lönehöjning med 4,3 procent från och med april 2018 (plus en del nämnvärda engångsersättningar för 2018 och i synnerhet för 2019; avtalet löper till 31 mars 2020)
  • möjligheten till mycket mer flexibla arbetstider för anställda och arbetsgivare från och med 2019 – både nedåt och uppåt; löntagarnas veckoarbetstid kan sänkas till 28 timmar under 6 till 24 månader med möjlighet till fortsättning av den reducerade arbetstiden; nya särskilda förmånar för privat vård av anhöriga kan tas ut i pengar eller tid

Sammantaget ges de anställda bättre möjlighet till periodvis korta arbetstider och arbetsgivarna kan åstadkomma längre arbetstider. Naturligtvis är det fortfarande oklart hur balansen mellan dessa två optioner kommer att uppnås och gestalta sig. Denna jämvikt behöver dock inte innebära svårlösta knäckfrågor.

Kostnader för företagen oklara

Hittills har jag inte sett några beräkningar på totalkostnaderna som uppstår genom det nya metallavtalet. Det förefaller dock omöjligt att kunna räkna närmare på företagens kostnader så här initialt. Dessutom kan det finnas nämnvärda skillnader från företag till företag på grund av den ovissa fördelningen av löntagarnas tidsmässiga prioriteringar.

Tanken ligger dock nära till hands att det nya metallavtalet kommer att bli allt annat än billigt med tanke på fackets i år relativt starka förhandlingsposition. Det kan rekommenderas att fortsätta följa upp kommentarer och analyser av det relativt invecklade avtalet. Förhandlingsresultatet kan få stora effekter på företagsnivå och därmed, inom vissa områden, också bli märkbar här i Sverige.

Historiskt sett har metallavtal i Baden-Württemberg ofta banat väg för spridning över hela förbundsrepubliken. Mycket talar för att det också blir fallet denna gång. Kanske kommer den nya lönemodellen även leda till nytänkande i andra tyska branscher eller rentav i andra länder.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren