Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Nya tyska regeringsförhandlingar: När ser vi resultatet?

2018-01-09

Kanske har en del affärsmän, politiker eller politiska analytiker under julledigheten kopplat bort svårigheten med den tyska regeringsbildningen. Tillbaka på jobbet kommer dock tysk politik snart återigen att hamna i fokus. Många företag och institutioner även här hemma i Sverige påverkas av vad som händer i Tyskland.

Troligen anser inte minst företagsrepresentanter att Tysklands regeringsförhandlingar så här långt knappast präglats av snabbhet och iögonfallande effektivitet. När nu förhandlingarna om en ny stor koalition (”Groko”) mellan unionspartierna (CDU/CSU) och socialdemokraterna (SPD) har påbörjats kan man kanske undra hur snabbt en ”Groko” kan komma till stånd. 39 utvalda sonderingspolitiker – 13 från varje parti – måste hantera totalt 15 olika arbetsgrupper. Det luktar mycket arbete.

Några av dessa arbetsgrupper – såsom för ekonomi, skatter, infrastruktur, forskning, digitalisering, miljö, arbetsmarknad och integration – sysslar med framtidsfrågor som också mycket väl kan komma att påverka företag med engagemang i tysk-svensk handel.

Skattereform kan påverka efterfrågan

Som ett exempel på praktiska effekter skulle kunna framstå framtidens utformning och finansiering av inkomstskatterna vilka enligt alla tre förhandlande partier bör sänkas – men med låginkomsttagarna eller låg- och medelinkomsttagare i det främsta rummet? Förfördelningsprofilen av en sådan skattereform kan mycket väl påverka den framtida efterfrågan på en del konsumtionsvaror.

Intressant nog kommer Europapolitiken enbart att förhandlas av partiledarna själva. Det skulle kunna tyda på att partiledarna räknar med ett relativt enkelt enande, men möjligtvis finns det också starka personliga ambitioner med en del potentiella intressekonflikter (mellan Angela Merkel och Martin Schulz). Det är därför jag tidigare väckt tanken att utse Schulz till Europaminister – med Merkel alltjämt som huvudkonstruktör av det framtida EU tillsammans med den hittills dominerande Europastrategen Macron (givetvis utan att köra över övriga EU-länder, speciellt inte de mindre).

Ingen kan i dagsläget med stor säkerhet förutse om de påbörjade tyska regeringsförhandlingarna verkligen kommer att lyckas. Men redan nu verkar beslutsamheten att uppnå ett positivt förhandlingsresultat vara större än i slutskedet av de tidigare Jamaicaförhandlingarna.

Långa förhandlingsveckor väntar

Förhoppningen verkar just nu vara att kunna avsluta regeringsförhandlingarna till slutet av februari – utan att för den sakens skull ha rott alla detaljer formellt i hamn. Efter avslutade koalitionsförhandlingar måste SPD genomföra sin egen medlemsomröstning. CDU måste kalla till ett partikonvent och CSU kanske likaså. När detta är gjort är det nog nära påskhelgen – sex månader efter valet.

Det vore följaktligen fel att räkna med en ny tysk regering redan under de närmaste veckorna. Hela förhandlingsgången är komplicerad och tidskrävande.

Tur är i varje fall att den tyska konjunkturen kommer att rulla på även under de kommande förhandlingsmånaderna. Sedan kan det åter bedrivas ekonomisk politik i Europas största ekonomi – förhoppningsvis med stark framåtanda samt tillräckligt stor initiativ- och handlingskraft.

Kontaktperson

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren