Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Tysk konjunktursvacka under tredje kvartalet – begynnande trend eller temporärt inslag?

2018-11-16

Tysklands BNP-tillväxt under det tredje kvartalet blev en lätt besvikelse (-0,2 procent jämfört med det andra kvartalet och endast +1,1 procent jämfört med samma kvartal i fjol). Under det andra och första kvartalet i år noterades fortfarande +0,5 och +0,4 procent.

Frågan uppstår om det nu håller på att inledas en ny trend med något svagare tillväxt eller om konjunkturdämpningen under det gångna kvartalet endast återspeglar en temporär nedkylning. Varken Bundesbank eller det tyska näringsdepartementet räknar med en nämnvärd konjunkturdämpning inom överskådlig tid. Det gör inte heller flertalet ekonomer, även om en hel del numera uttrycker sig något mer försiktigt.

Kanske är det fortfarande så – som jag skrev i min förra konjunkturöversikt för Tyskland – att läget beskrivs som (något) ljusare än vad den kalla sifferanalysen ger upphov till.

Export och konsumtion bromsade

Som huvudorsaker för det under perioden juli-september något inbromsade tyska konjunkturtempot nämns mestadels dämpad export, i synnerhet från bilindustrins sida, och livlig import. Den privata konsumtionen motsvarade inte heller förväntningarna helt och hållet, vilket framförallt förklaras med det varma vädret och därmed senarelagda inköp av höstkläder.

Om dessa förklaringsförsök i huvudsak visar sig stämma kan årets sista kvartal mycket väl ge en återhämtning. Däremot finns också faktorer som skulle kunna tala för en mer dämpad utveckling även under de kommande kvartalen.

Hit hör till exempel det på senare tid något trögare Ifo-indexet och finansmarknadsanalytikernas ZEW-index. Sedan tillkommer något mindre uppmuntrande BNP-siffror för det tredje kvartalet i Kina och i EU-länder såsom Italien, Nederländerna och Österrike. Och av det tyska utlandshandelskammarnätverkets färska AHK World Business Outlook framgår klart dämpade exportperspektiv för de tyska exportnäringarna.

Konjunkturriskerna kvarstår

Likväl kan 2019 innebära en (relativt) god konjunktur för många svenska företag på den stora tyska marknaden, om än inte för samtliga. Dessutom behöver den tyska hemmakonjunkturen inte ta samma utveckling som exporten där tillväxten väntas avta. En något bättre konjunktur på hemmaplan än på exportsidan förekommer ibland – men inte hur länge som helst.

I detta prognossammanhang kvarstår de tidigare på denna sida nämnda riskerna. De största för Tysklands del är enligt min uppfattning i rangordning:

  • Italien (mer än Storbritannien)
  • USA:s protektionism
  • finansmarknaderna/skuldsättningen i många länder
  • Kina
  • inrikespolitisk förveckling

Denna rangordning kommer troligen att behöva ändras under resans gång.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren