Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Tysk BNP tillfredsställande just nu – men utan vägvisande indikationer

2019-05-15

Tysklands preliminära BNP-beräkning för det första kvartalet i år publicerades idag den 15 maj. En mer utförlig redovisning kommer den 23 maj. Resultatet, +0,4 procent jämfört med fjolårets sista kvartal, låg i linje med mina tidigare förväntningar. En stor del av förbättringen borde kunna hänföras till återhämtningen från tidigare tillväxtstörningar, det vill säga lågvattenproblem i floderna och bilproduktionen.

Som väntat är det den inhemska ekonomin som ger de avgörande impulserna till den senaste BNP-tillväxten. Det kan vara positivt för en hel del svenska exportföretag. Speciellt bra går det i dessa dagar för byggnadsindustrin men även den privata konsumtionen präglas av en viss förbättring.

Förmodligen noterar också servicesektorn alltjämt en rätt positiv utveckling. Här väntar vi fortfarande på en konkretisering. Den för BNP relevanta nettoexporten ger däremot en blandad bild.

Jämfört med det första kvartalet 2018 steg Tysklands BNP med 0,6 procent. Det är ingen särskilt bra siffra men bekräftar också att tysk ekonomi i sin helhet ännu inte drabbats av en recession (bortsett från en betydande del av tillverkningsindustrin). Det finns ingen anledning att med hänsyn till dagens BNP-utfall revidera vår tidigare prognos för 2019 med en förutsedd BNP-tillväxt kring 0,5 procent.

Idag vet vi i alla fall att de närmaste två kvartalen kommer att bli mycket mer vägvisande än årets inledande BNP-kvartal.

Kontaktperson

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren