Modell einer Wasserstoff-Stadt von Siemens

Foto: Siemens

Sveriges vätgasstrategi viktig pusselbit på väg mot klimatneutralitet

2020-12-14

Vätgas är det nya svarta och möjligheterna som gasen för med sig debatteras i skrivande stund flitigt. Vid Tysk-Svenska Handelskammarens webbinarium om den svenska vätgasstrategin stod framtidspotentialen hos den gröna energibäraren i fokus.

I början av nästa år kommer Sverige att presentera sin vätgasstrategi. Som en försmak gav Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige med uppdrag från regeringen att arbeta fram ett förslag på en sådan strategi, en bakgrund och presenterade fokusområden.  

"Vätgas är en fossilfri möjlighet att stärka konkurrenskraften"

– Vätgas är en fossilfri möjlighet att stärka konkurrenskraften, inledde Svante Axelsson. Sveriges ambition är att bli världens första fossilfria land. Vätgas är en viktig del av pusslet på vägen mot klimatneutralitet. Med särskilt fokus på elektrolys och kluster behövs energibäraren i många projekt i den svenska industrin.  

Vätgas i värdekedjan

Strategin är viktig för att definiera vätgasens roll i värdekedjan, förklarade Mikael Nordlander, Head of R&D Portfolio, Industry Decarbonisation (Hybrit-Projekt), Vattenfall AB. Trots att produktionskostnaderna ökar genom användandet av fossilfri vätgas är prislappen för slutkunden bara marginellt högre.

Jenny Larfeldt, Professor och Senior Expert in Combustion Technology på Siemens Energy AB, presenterade gasturbintillverkarens syn på saken:

– Intresset för vätgas förändrar läget för gasturbiner. Men lösningen finns inte bara i turbiner som uteslutande drivs av vätgas, utan också i kombinationer med exempelvis kolväte, ammonium eller metanol, vilket medför en stor potential. Sverige har en stark ställning när det gäller miljövänlig teknik.

Viktigt med samarbete inom alla områden

Per Ekdunge, vice vd på Powercell AB och aktiv inom vätgasforskningen sedan 30 år, betonade företagets stora antal samarbeten med tyska företag, som exempelvis Bosch, Audi, BMW och Volkswagen, vilka även finansieras av den tyska regeringen.

"Efterfrågan ökar när industrin fortsätter att utvecklas"

– För en framgångsrik omställning är samarbeten mellan industri, samhälle, forskning och politik betydande. En avgörande faktor är ett ömsesidigt förtroende. Efterfrågan ökar när industrin fortsätter att utvecklas, förklarade Mikael Nordlander.

En av de viktigaste frågeställningarna i det framtida arbetet med vätgasen är hur politikerna ska upptäcka energibärarens potential och hur industrin kan säkerställa att medvetenheten ökar, menade Per Ekdunge.

Även gällande inlärningskurvan vid projekt med vätgasteknik är stödet från politiken viktigt, sa Svante Axelsson.

Stora möjligheter för tysk-svenska samarbeten

Vätgas kan starkt bidra till energiomställningen och öppnar nya möjligheter för tysk-svenskt samarbete. Transport, turbiner och industri – gasen kommer att ha en avgörande roll inom många sektorer.  Svante Axelsson lyfte särskilt området tunga transporter.

Ninni Löwgren Tischer, affärsområdeschef Market Entry & Business Development, Tysk-Svenska Handelskammaren, rundade av webbinariet med en presentation av Swedish-German Cleantech Platform där samarbeten på vätgasområdet spelar en viktig roll. Programmet drivs av Tysk-Svenska Handelskammaren tillsammans med Energimyndigheten.

Logga: German Swedish Tech Forum

 

 

Seminariet ägde rum inom ramen för German Swedish Tech Forum, som invigdes i januari 2017 av Angela Merkel och Stefan Löfven och som är en innovationsplattform med syfte att öka samarbetet mellan industriföretag i Tyskland och Sverige. Bakom initiativet står Tysk-Svenska Handelskammaren och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Läs mer om initiativet här.