Thomas Malmer och Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan.

Thomas Malmer och Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan.

Thomas Malmer och Katja Scharpwinkel, BASF, under sändningen.

Thomas Malmer och Katja Scharpwinkel, BASF, under sändningen.

Ralph-Georg Tischer, Tysk-Svenska Handelskammarens vd, Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan och Susanne Kuschel, BASF.

Ralph-Georg Tischer, Tysk-Svenska Handelskammarens vd, Ibrahim Baylan, Sveriges näringsminister och Susanne Kuschel, BASF.

Tillsammans mot en cirkulär ekonomi: Materialindustrin kraftsamlar

2020-11-24

I samarbete med BASF anordnade Tysk-Svenska Handelskammaren en diskussion om hur materialindustrin ökar tempot på vägen mot en cirkulär ekonomi, bland annat genom nya teknologier som exempelvis kemisk återvinning. I sitt anförande betonade Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan, som gästade Tysk-Svenska Handelskammaren, att cirkulär ekonomi och tillväxt inte utesluter varandra.

EU:s strategi för tillväxt och återhämtning medför möjligheter att styra näringslivet och miljösystemen mot klimatneutralitet och en mer hållbar framtid. Den europeiska gröna given är Europas månlandningsprojekt, inte bara ett politiskt miljöinitiativ, utan även ett socialt, ekonomiskt, europeiskt och internationellt projekt, förklarade Katja Scharpwinkel, President Region Europe, Middle East & Africa BASF, under sitt inledande föredrag om hur skiftet påverkar företagets arbete.

Den cirkulära ekonomin är en av hörnstenarna i den gröna given. BASF har lanserat det så kallade ChemCycling-projektet, som ska skapa en cirkulär ekonomi i hela plastindustrin. Bland annat ska mängden återvunnen plast öka avsevärt, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 50 procent i jämförelse med avfallsförbränningen.   

Varför kan plasten inte bara avskaffas?

Plastavfall är ett globalt problem. Trots detta kommer plasten följa oss på vägen mot en mer hållbar framtid – vi kan inte bara avskaffa materialet, förklarade Kjetil Bøhn, CEO och en av grundarna till det norska företaget Quantafuel, en pionjär inom kemisk återvinning av plast.

– Det finns inget bra alternativ till plast. Plast håller livsmedel färska som annars skulle hamna i soporna och är en lättviktig förpackning, vilket spelar en avgörande roll vid tillverkningen av bilar och flygplan och vid bränsleförbrukningen, menade Kjetil Bøhn.

Kjetil Bøhn underströk att plastavfall under lång tid inte uppmärksammats tillräckligt.

– Med nya teknologier kan vi använda materialet flera gånger eller till och med få fram nytt material, i stället för att bränna det och slösa bort råvaror.  

Samarbete en framgångsfaktor

– För att förverkliga den cirkulära ekonomin behöver vi ett utökat samarbete mellan industrin, myndigheter, vetenskapen, NGO:s och kunder samt innovation och omsättningsbarhet för nya cirkulära lösningar, sa Mark Meier, vd BASF Nordic/Baltic.

I detta sammanhang nämnde Katja Scharpwinkel utvecklingen av elbilar som förebild, där lösningar för batteriåtervinningen planeras in redan från början. – Att värdekedjans alla delar samverkar är en framgångsfaktor. Vi måste investera mer i nya lösningar och för att kunna göra detta behöver vi ett betydligt högre antal kräsna kunder. Lagstiftare, myndigheter och allmänheten har alla ett ansvar för att ett kretslopp skapas.  

Tysk-svenskt samarbete: Cirkulär ekonomi och tillväxt inga motpoler 

Samarbete är en nyckel på vägen mot den cirkulära ekonomin. Av avgörande vikt är samarbetet mellan olika länder.

När världens mest innovativa länder rankas hamnar Sverige i topp, exempelvis i Global Innovation Index. På grund av deras lösningar på hållbarhetsområdet kompletterar tyska och svenska företag varandra.

"Vi har ett nära samarbete med Tyskland, som är ett av de viktigaste länderna i EU. Partnerskapet är betydelsefullt för europeiska och bilaterala frågor."

– Vi har ett nära samarbete med Tyskland, som är ett av de viktigaste länderna i EU. Partnerskapet är betydelsefullt för europeiska och bilaterala frågor. Sverige och Tyskland har många likheter, som exempelvis målet att elektrifiera samhället, förklarade Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan.

– I det tysk-svenska partnerskapet har vi möjlighet att visa att övergången till den cirkulära ekonomin och ekonomisk tillväxt kan gå hand i hand. Vi måste vara optimistiska, förklarade ministern.

 

 

 

Seminariet ägde rum inom ramen för German Swedish Tech Forum, som invigdes i januari 2017 av Angela Merkel och Stefan Löfven och som är en innovationsplattform med syfte att öka samarbetet mellan industriföretag i Tyskland och Sverige. Bakom initiativet står Tysk-Svenska Handelskammaren och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Läs mer om initiativet här.

Missade du webbinariet? Här kan du titta på inspelningen: