Ett collage bestående av tre bilder: Solen över en solcellsanläggning, en grafik över bilar som kör med vätgas, en vätgasdriven lastbil med Lindes logotyp

Foto: Bosch/Linde

Vätgas: En energibärare med framtidspotential för tysk-svenskt samarbete

2020-11-13

Vätgasens roll som en framtidens energibärare är på allas läppar. Vätgastekniken är en viktig del av den tyska energiomställningen (Energiewende) och möjliggör många öppningar för samarbeten mellan tyska och svenska företag, vilket också blev tydligt under ett webbinarium som arrangerades av Tysk-Svenska Handelskammaren.

Mot bakgrund av att tyska regeringen har presenterat en vätgasstrategi som de avsatt 9 miljarder euro för blir intresset för vätgas allt större i Tyskland. Som en följd av detta ökar också potentialen för affärsmöjligheter kring vätgas som energibärare. På EU-nivå är vätgasen en del av den gröna given och i början av nästa år kommer Sverige att presentera sin nationella vätgasstrategi.

Export av vätgas till Tyskland spås spela viktig roll

– Vätgas är framtiden, betonade Andreas Kuhlmann, vd för Deutsche Energie-Agentur (Dena) i sin inledande dragning om vätgas som en av hörnstenarna i den tyska energiomställningen. Den är enkel att lagra och bidrar till att skydda klimatet. Dessutom stiger den tyska marknadens efterfrågan på vätgas kraftigt, med 19 procent årligen.

"För att kunna möta den största delen av efterfrågan kommer import av vätgas till Tyskland vara av avgörande betydelse."

För att kunna möta den största delen av efterfrågan kommer import av vätgas till Tyskland att vara av avgörande betydelse, fortsatte han.

Användningsområden och samarbete

Enligt Andreas Kuhlmann har Sverige goda förutsättningar att använda sig av vätgas. En ambitiös miljöpolitik och nödvändiga kunskaper inom området cleantech möjliggör en användning i olika system. Exempelvis kan vätgas nyttjas i stålindustrin och luftfartssektorn. Särskilt stor samarbetspotential finns på energiområdet.

Hos Linde är vätgasen redan etablerad som en viktig del i värdekedjan. Företaget deltar för närvarande i en rad pilotprojekt som illustrerar vätgasens många möjligheter. Inom transportsektorn kan vätgasen nyttjas både för tåg och färjor.

Enligt Jan Ellringmann, business president Linde Europe North, är följande faktorer av yttersta vikt för att vätgasen ska slå igenom i Sverige: politiskt stöd, tydliga ramverk, tillgång till el från förnyelsebara energikällor och en reducering av CAPEX/OPEX genom teknologisk utveckling.

Vätgasens “gröna“ potential

Christian Mohrdieck, vd för Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG, presenterade hur vätgasens inflytande påverkar fordonsindustrin. För att uppnå Daimler Trucks mål att alla nya fordon samt hela distributionskedjan ska vara koldioxidneutrala senast 2039 är bidraget från vätgastekniken avgörande, förklarade han.

"Engagemang och investeringar i tillräcklig utsträckning och en enighet inom industrin och partnerskapen."

– Engagemang och investeringar i tillräcklig utsträckning och en enighet inom industrin och partnerskapen, nämnde Christian Mohrdieck som förutsättningar för att kunna uppnå målet.

Han lyfte fram samarbete över gränserna som en förutsättning för att utveckla tekniken och ser gärna ett samarbete med svenska leverantörer. Daimler Truck och Volvo samarbetar i det planerade tysk-svenska joint venture.

Marcus Haefele, VP sales OE Commercial Vehicles, Robert Bosch AB, underströk betydelsen av framställandet av grön vätgas. Med en stor andel vind- och vattenkraft är Sverige en utmärkt plats för att producera grön vätgas.

– Vätgas spelar en avgörande roll och vi behöver se ett sektorövergripande samarbete, sa Björn Aronsson, verksamhetsledare på Vätgas Sverige, när han presenterade det svenska perspektivet. Enligt honom är Sverige särskilt starkt inom områdena materialhantering, säkerhet, systemintegration och tekniska tjänster, både inom företagen och forskningen.

Vätgasen driver på det bilaterala samarbetet

Avslutningsvis betonade Ninni Löwgren Tischer från Tysk-Svenska Handelskammaren vikten av samarbete kring vätgastekniken inom plattformen German Swedish Tech Forum:

– Vi har redan ett samarbete med både den tyska energiorganisationen Dena och Energimyndigheten och ser fram emot att föra samman tyska och svenska företag för att gemensamt ta oss an den lockande utmaningen.
 

Den 8 december följer vi upp ämnet under ett webbinarium med en paneldiskussion där den svenska vätgasstrategin står i fokus. Bland deltagarna finns bland andra Vattenfall och Siemens – mer information här.

 

 

 

Seminariet ägde rum inom ramen för German Swedish Tech Forum, som invigdes i januari 2017 av Angela Merkel och Stefan Löfven och som är en innovationsplattform med syfte att öka samarbetet mellan industriföretag i Tyskland och Sverige. Bakom initiativet står Tysk-Svenska Handelskammaren och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Läs mer om initiativet här.