Foto: Södra

Den svenska skogens betydelse för det fossilfria samhället

2020-10-09

Vid ett webbinarium som Tysk-Svenska Handelskammaren arrangerade i början av oktober var panelen överens om att Sveriges skogsindustri spelar en viktig roll i omställningen mot ett klimatneutralt näringsliv och samhälle. Möjligheten till branschövergripande samarbeten är stor och till och med nödvändig för att skapa nya värdekedjor.

Sveriges statsminister Stefan Löfven har satt det ambitiösa målet att Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen i världen. För att detta ska kunna bli verklighet senast 2045 har initiativet Fossilfritt Sverige“ lanserats, som hjälper näringslivets branscher att ta fram färdplaner som leder till en fossilfri utveckling och samtidigt stärker konkurrenskraften. 

“Dagens insikter förbereder oss för framtiden“: Sverige som föregångsland

Sveriges yta består till 70 procent av skog – en råvara som är svår att ignorera. Därtill är Sverige ett land präglat av innovativa idéer. Förutsättningarna för en mer hållbar utveckling är goda. Men Sveriges roll som föregångare medför också utmaningar.

– Vi måste förstå hur omvärlden ska kunna följa våra steg, betonade Henrik Brodin, Strategic Business Development Manager, Södra.  

När det kommer till hållbarhet är utvecklingen i Sverige snabbare än i andra länder. Detta kan leda till problem när varor exporteras, eftersom värdekedjans alla delar inte är samordnade i olika länder.  Också kostnaderna som därigenom uppstår för producenter och konsumenter måste beaktas.  

– Dagens insikter förbereder oss för framtiden, var orden René Backes, Business Development Specialist Renewables, BASF Nordic, valde för att sammanfatta de aktuella utmaningarna.

Utmaningar i genomförandet

Innovativa idéer finns, dock måste vissa parametrar beaktas i genomförandet. Här spelar framför allt finansieringen av skogsindustrins hållbara projekt en avgörande roll.

"Det saknas inte kapital för hållbara investeringar, tvärtom."

– Det saknas inte kapital för hållbara investeringar, tvärtom, förklarade Roger Josefsson, Head of Sustainability, Danske Bank.

Då finanssektorn i grunden stödjer hållbara projekt finns det andra utmaningar som är större.

– Övergången handlar mer om risktagande än om kapital, hävdade Henrik Brodin. Det krävs mod för att vara först ut när utgången är oviss, därför krävs ett långsiktigt förtroende från politiskt håll.

Att förändra en portfölj med redan etablerade produkter medför vissa risker. Trots detta lönar det sig, eftersom övergången rimmar väl med tidsandan.

"Människor och företag driver på utvecklingen"

– Människor och företag driver på utvecklingen, politiken och finanssektorn följer efter, sa René Backes.

Kan den svenska skogen täcka den globala efterfrågan?

– En resurs från ett land kan inte lösa hela världens problem, menade Henrik Brodin. Därför är det viktigt att varje enskilt land hittar sin kärnkompetens gällande hållbara lösningar.  

Då skogsindustrin inte är hållbart utformad i alla länder lämpar sig Sverige som utgångspunkt, tillade René Backes.

Potential för tysk-svenskt samarbete

Sveriges tillvägagångssätt erbjuder en god grund för samarbeten med Tyskland. För att kunna främja en hållbar utveckling måste fastslås vilka kompetenser som behövs och på vilket sätt samarbetet ska äga rum.  

"Innovationen måste lyftas till nästa nivå."

– Innovationen måste lyftas till nästa nivå, förklarade Henrik Brodin. För att möjliggöra detta måste vi skala upp och det krävs insatser inom hela värdekedjan.

Potential föreligger och stämningen präglas av optimism. Webbinariets deltagare var överens: Råvaran skog, kreativa idéer, finansiering och efterfrågan finns redan. Nu måste idéerna genomföras och här behövs riktlinjer och resurser från politiskt håll.

– Viktigt är att de statliga medlen inte sprids ut på för många mindre oklara projekt, utan investeras i tekniker som kan göra Sverige världsledande, som grundforskning och CCS, sa Roger Josefsson.

 

 

 

Seminariet ägde rum inom ramen för German Swedish Tech Forum, som invigdes i januari 2017 av Angela Merkel och Stefan Löfven och som är en innovationsplattform med syfte att öka samarbetet mellan industriföretag i Tyskland och Sverige. Bakom initiativet står Tysk-Svenska Handelskammaren och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). 

Läs mer om initiativet här.

Missade du webbinariet? Här kan du titta på inspelningen: