Kye Andersson, Peltarion, på ett frukostseminarium på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm

Enligt Kye Andersson, Peltarion, kommer AI att användas i princip i alla branscher.

Deltagare på ett frukostseminarium på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm

AI-seminariet på Tysk-Svenska Handelskammaren var fullsatt.

Tomas Falk på ett frukostseminarium på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm

Tomas Falk vid Hyper Islands masterprogram presenterade resultaten av AI-studien.

Tomas Hermansson, SAP, på ett frukostseminarium på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm

Tomas Hermansson, SAP, talade om fördelarna med SAP:s AI-lösningar.

Henrik Holter, Saab, på ett frukostseminarium på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm

Henrik Holter, Saab, berättade hur AI och maskininlärning infördes i företagets produkter.

Deltagare på ett frukostseminarium på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm

Deltagarna bjöds på frukost före seminariet.

Tomas Hermansson, Tomas Falk, Kye Andersson och Henrik Holter på ett seminarium på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm

AI-expert Kye Andersson: ”Vi står precis i början av en revolution”

2019-05-28

Hur kan företag bättre förstå och använda potentialen med artificiell intelligens (AI)? Denna fråga stod i fokus på Tysk-Svenska Handelskammarens fullsatta frukostseminarium i onsdags. Seminariet ägde rum inom ramen för German Swedish Tech Forum, handelskammarens och IVA:s bilaterala innovationsplattform.

Bakgrunden till seminariet var en studie som Tysk-Svenska Handelskammaren genomfört tillsammans med Tomas Falk vid Hyper Islands masterprogram Digital Management. Studien gjordes bland medlemsföretag på båda sidor om Östersjön.

– Runt 75 procent av de deltagande tyska och svenska företagen angav att de vill börja använda eller öka användandet av AI under de kommande åren. Det betyder att det finns ett stort behov av AI-lösningar. Av studien framkom samtidigt att bristande intern kompetens och avsaknad av relevanta partner för AI är hinder för att kunna tillämpa AI. Det finns alltså en lucka mellan utbud och efterfrågan, sammanfattade Tomas Falk studien.

Kye Andersson, Head of Brand & Communications på AI-specialistföretaget Peltarion samt ledamot i Swedish AI Council, höll med och nämnde två stora utmaningar som hindrar utvecklingen av AI: bristen på expertis och att tekniken inte är riktig skalbar i dagsläget.

– Men revolutionen kommer att komma, vi står precis i början av den. Utvecklingen kommer aldrig ske så långsamt som idag. AI kommer att användas i princip i alla branscher. De fem stegen i varje AI-historia är problemet, data, AI-modellen, användningen av modellen i praktiken och effekterna, sa Kye Andersson.

Tillämpningar i alla branscher

Redan idag används teknologin i många olika branscher, till exempel för att upptäcka hudcancer, inom diabetesvård, musikklassificering, papperstillverkning, batterioptimering, vindkraft, självkörande bilar samt i marknadsundersökningar.

– Med hjälp av AI har Amazon i USA börjat skicka paket med varor innan de har beställts, baserat på tidigare beställningar. Träffsäkerheten är enormt hög, ganska sällan skickas paket tillbaka, berättade Kye Andersson.

Inom sjukvården spelar tidsfaktorn ofta en kritisk roll. Redan idag kan AI upptäcka hjärntumörer med samma precision som en läkare inom bara en sekund. Ändå behövs att en människa ger sitt utlåtande och genomför behandlingen.

– Människor behöver inte vara rädda att robotar snart tar över. Problemen vi kan lösa med hjälp av AI är mycket mer brådskade än riskerna som kan vara förknippade med väldigt avancerad AI. Det ligger väldigt långt fram i tiden, menade Kye Andersson.

Styra företag i realtid

Ytterligare två företag, mjukvarukoncernen SAP och flygplanstillverkaren och försvarskoncernen Saab, som båda har lyckats med tillämpningen av AI, medverkade på scen.

Tomas Hermansson, Business Innovation Architect på SAP Nordic & Baltic States, presenterade fördelarna med SAP:s AI-lösningar.

– Med våra lösningar kan man styra sitt företag ”live”. Man kan i realtid titta på vad olika förändringar i verksamheten skulle ha för effekter på tillverkning eller försäljning. För kunder inom industrin innebär det färre stillestånd av maskiner, kortare tid till återställning av drift och optimering av produktion. Inom fakturering finns till exempel möjlighet att matcha företagens fakturor mot betalningar som kommer in. På stora företag kan det handla om tiotusentals fakturor som idag måste hanteras manuellt och vars administration man kan automatisera istället, förklarade Tomas Hermansson.

Fokus på data

AI och maskininlärning har använts i Saabs produkter sedan 1994. Enligt Henrik Holter, Head of Research & Technology Electronic Warfare Systems på Saab, har systemen sedan dess tränats upp och förbättrats hela tiden.

– Ungefär 80 procent av vår tid använder vi idag för att förbereda och förbättra data. Det svåraste med AI är att hitta finansiering för utvecklingsprojekt. Men vår ledning har tidigt förstått betydelsen av teknologin och är öppen för att öka användandet, sa Henrik Holter.

Att integrera AI i företagsstrategin och i den operativa kärnverksamheten ger alltså många fördelar. Men hur kan man lättast komma igång med AI?

– Var man ska börja använda AI är väldigt olika från företag till företag. Men har du ingenjörer tycker jag att du ska börja där. Sättet att tänka är ganska likt det man har som ingenjör, tipsade Kye Andersson.