German Swedish Tech Forum

German Swedish Tech Forum

German Swedish Tech Forum invigdes i januari 2017 av Angela Merkel och Stefan Löfven och är en innovationsplattform med syfte att öka samarbetet mellan industriföretag i Tyskland och Sverige. Bakom initiativet står Tysk-Svenska Handelskammaren och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tyska och svenska företag som använder sig av avancerad teknik står inför stora utmaningar som följd av de genomgripande förändringar globalisering, digitalisering och klimatförändringar innebär. För att möta utmaningarna krävs stark innovationskraft och ökad produktivitet för att inte förlora i internationell konkurrenskraft.

Som ledande innovationsnationer med ett sedan länge omfattande utbyte inom både näringsliv och vetenskap är Tyskland och Sverige idealiska partner för att gemensamt anta dessa utmaningar.

Bilateralt innovationsforum

Med det bilaterala uppdraget som Tysk-Svenska Handelskammaren har etablerar handelskammaren nu tillsammans med IVA en ny innovationsplattform som i denna anda förenar och stödjer industrins utveckling.

– Genom German Swedish Tech Forum vill vi under de kommande åren, tillsammans med utvalda samarbetspartner, genomföra en rad evenemang och projekt där tyska och svenska företagsrepresentanter och forskare kan diskutera aktuella frågor, dela kunskap och presentera best practices, säger Olof Persson, Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande fram till 2017.

– Visst finns det redan etablerade och välfungerande kontakter mellan Tyskland och Sverige, särskilt hos de större företagen. Men vi ser att utbytet över gränserna är svårare för små och medelstora innovationsföretag. Forumet är ett sätt att försöka få med dem på tåget, tillägger Björn O. Nilsson, IVA:s vd fram till 2017.

Regeringscheferna öppnade

Initiativet lanserades vid ett fullbokat evenemang i IVA:s lokaler i Stockholm den 31 januari 2017. Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Sveriges statsminister Stefan Löfven var hedersgäster och öppningstalade.

– Jag tror, herr statsminister, att forumet är ett väldigt bra exempel på samarbete i praktiken. När vi sitter vid ett bord och utbyter information är det bra, men här ser man att det faktiskt händer saker utanför det politiska landskapet. Det välkomnar jag mycket. […] Jag kan bara tacka alla som engagerar sig i detta initiativ, sade Angela Merkel.

– Vi behöver ta vår innovationsförmåga till nästa nivå i och med att den internationella konkurrensen ökar. [...] Detta partnerskap sammanför våra regeringar, företag och institutioner. Det banar väg för fördjupat samarbete i framtiden och för nya innovativa genombrott. Jag ser fram emot vårt växande partnerskap, tillade Stefan Löfven.

Framtidsfrågor i fokus

Under de kommande månaderna och åren kommer en rad evenemang och projekt att genomföras inom ramen för German Swedish Tech Forum. Flera aktuella ämnen inom digitalisering av näringsliv och samhälle, life sciences, produktion och material, mobilitet samt energi och miljö kommer att tas upp. Aktiviteterna, som ska genomföras både i Sverige och Tyskland, kommer att variera beroende på ämne och sammanhang och omfatta bland annat konferenser, workshops, seminarier och studieresor.

– Vi vill etablera German Swedish Tech Forum som en viktig och långsiktig plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Tyskland om näringslivets framtidsfrågor. Viktigt är också att ge möjligheter till nätverksbyggande. Vårt mål är att skapa konkreta samarbeten mellan företag i våra två länder, avslutar Olof Persson.

Läs mer om German Swedish Tech Forums aktiviteter:

Kontakt

Ninni Löwgren Tischer

Market Entry & Business Development, Mässor | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 12