Siemens koncernchef Joe Kaeser talar på Siemens Innovation Day 2017.

Joe Kaeser, vd och koncernchef för Siemens AG.

Foto: www.siemens.com/press

Joe Kaeser: "Företag som inte agerar nu kanske inte finns kvar imorgon"

2018-04-16

Joe Kaeser, vd och koncernchef för Siemens AG, är gästtalare på German Swedish Tech Forum-seminariet inom ramen för Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte i Stockholm den 19 april 2018. I vår intervju förklarar han hur han leder Siemens in i den digitala industrivärlden och hur han ser på bolagets sociala ansvar.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Sedan du tillträdde som koncernchef har du genomfört en mängd förändringar inom Siemens. Ni har bland annat sålt av er andel i vitvarutillverkaren Bosch-Siemens Hausgeräte till Bosch, fusionerat tågdelen med Alstom, knoppat av Osram och nu senast noterat den lönsamma medicinteknikdelen på Frankfurtbörsen. Vad är nästa steg i förändringsarbetet? Var ser du Siemens om tio år?

Joe Kaeser: Strategikonceptet Vision 2020 som vi lanserade 2014 har blivit en riktig succé. Redan i slutet av förra året nådde vi till största delen våra mål eller var på god väg att nå dem. Totalt sett var budgetåret 2017 ett rekordår. Vi har aldrig tidigare investerat så mycket i forskning och utveckling och inte heller anställt så många nya medarbetare. Vi uppvisar återigen en hållbar tillväxt och är i världsklass inom de flesta av våra affärsområden.

Men det är inte bara våra siffror som stämmer, vi får också erkännande för vårt arbete. I en undersökning av Forbes bland 15 000 opinionsbildare i 60 länder blev Siemens framröstat som det bäst ansedda företaget i världen – inte Google eller Apple.

I år vill vi under arbetstiteln Vision 2020+ sätta kursen mot att rusta Siemens ännu bättre inför framtiden efter 2020. För konglomerat i klassisk bemärkelse har inte längre någon framtid.

Nästa generation Siemens handlar främst om en optimal kombination av tre viktiga aspekter: Siemens varumärke som ett starkt och förenande element, fokus inom våra respektive verksamheter och effektiv styrning.

Siemens affärsområden måste fokusera ännu starkare på sina respektive kritiska framgångsfaktorer. De måste kunna konkurrera med specialisterna i sina branscher och vara minst lika bra som sina starkaste konkurrenter. Våra affärsområden måste drivas med så liten administrativ insats som möjligt och med det organisatoriska stöd som behövs, med ledarskapsmodeller som är skräddarsydda för varje affärsområdes behov. Det är det som är effektiv styrning för oss.

Siemens har blivit synonymt med den digitala fabriken, det som i Tyskland kallas Industrie 4.0. Vad ser du just nu som största hindret mot digitaliseringen i den egna verksamheten?

Det kommer inte längre vara de största företagen som har de bästa utsikterna inför framtiden utan de mest anpassningsbara. Detta är en existentiell utmaning för komplexa bolag med stor bredd som Siemens. Även om vi under de senaste 170 åren har bevisat att vi kan anpassa oss sker förändringen nu med sådan hastighet och kräver att vi måste reagera snabbt och konsekvent. Nytt är också de massiva paradigmskiften som möjliggörs av ny teknik. De kommer att förändra dagens affärsmodeller avsevärt och därmed hela företag.

Siemens sysselsätter omkring 370 000 medarbetare runt om i världen. Många av dessa arbetstillfällen kommer att försvinna eller få förändrade förutsättningar i och med digitaliseringen. Vilket socialt ansvar har Siemens som global arbetsgivare för att hantera denna utveckling?

Om vi ​​även räknar in våra lärlingar är vi till och med 386 000 personer runt om i världen som arbetar för Siemens och våra kunder. Absolut är det så att den digitala transformationen av industrin inte bara ställer företag inför stora utmaningar, utan alla människor och institutioner. Jag är dock övertygad om att möjligheterna som de strukturella förändringarna ger överväger – om man agerar på dem.

Vi kommer att nyanställa upp till 100 000 personer runt om i världen under de närmaste tre till fem åren. 12 000 till 15 000 enbart i Tyskland. Frågan är nu: Hur kan vi lyckas med att vidareutbilda så många som möjligt av de medarbetare som påverkas av de strukturella förändringarna så att de blir kvalificerade för dessa jobb? Det är också viktigt att vi uppmuntrar och stödjer dem i att röra på sig.

Förutsättningen för en framgångsrik omställning är en framtidsdialog mellan politik, näringsliv, akademi, arbetsmarknadens parter och civilsamhället. Denna dialog måste föras nationellt och internationellt, särskilt på EU-nivå. Siemens är berett på att aktivt medverka i den och att bidra inom ramen för vårt sociala ansvar.

Produktivitetsökningen i näringslivet, i bland annat Tyskland och Sverige, har avtagit sedan en tid tillbaka, vilket oroar många makroekonomer. Vad menar du skulle kunna vända denna trend i våra två länder?

Produktiviteten är i dessa tider med krympande och åldrande befolkningar i många industrialiserade länder en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt och välstånd. Enligt min uppfattning spelar våra länders och företagens innovationskraft en central roll. Jag vet att innovation och forskning värderas högt i Sverige. Enligt EU:s innovationsrankning European Innovation Scoreboard ligger Sverige på första plats – före Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Med en sjätteplats i Europa kan vi tyskar verkligen inte vara nöjda med oss själva. Det finns ingen anledning att luta sig tillbaka.

Däremot har vi en ledande position inom industri och produktion, även nästa generations industri – Industrie 4.0. Och jag känner ett företag med tyska rötter mycket väl som är nummer ett i världen inom detta område och som leder utvecklingen.

Vilket råd vill du ge till företagare som vill driva digitaliseringsprocessen i sina verksamheter?

Det beror förstås alltid på det enskilda fallet. Men en sak är tydlig: Företag som vill vara framgångsrika imorgon måste nyttja möjligheterna som digitaliseringen ger idag: stora innovationskliv framåt, högsta produktionskvalitet, flexibilitet och effektivitet, kortare reaktionstider på kundernas önskemål och marknadens krav. Detta gäller också för små och medelstora företag.

Mitt råd är: Ha alltid kundnyttan för ögonen och se hur du kan maximera den med ditt företags kompetens. För i den digitala industrivärlden gäller: Företag som inte agerar nu kanske inte finns kvar imorgon.