Ett collage bestående av tre bilder: En Ericssonanställd håller en presentation om 5G vid en tv-skärm med info om 5G, en liten robot håller en glödlampa på en bricka, en försöksanordning för robotkirurgi

Foto: Ericsson

5G snabbar på digitaliseringen

2017-08-29

Självkörande bilar, helautomatiserad tillverkning, avancerad hälsovård på distans – allt fler steg tas för att dessa och andra framtidsvisioner snart ska kunna bli verklighet. En grundförutsättning är en snabb, tillförlitlig samt överallt och alltid tillgänglig internetuppkoppling. Nästa generations mobilnät, 5G, ska kunna erbjuda detta och på Ericsson leder man utvecklingen.

Digitaliseringen av näringslivet och samhället är i full gång och mycket som för bara några år sedan ansågs vara science fiction ligger inte längre långt bort i tiden. Redan idag kan man fjärrstyra allt från hushållsapparater till värmepannor och stora industrimaskiner, övervaka ens eget hälsotillstånd eller diverse miljöfaktorer dygnet runt och uppleva komplexa virtuella världar. Och utvecklingen av nya digitala produkter och tjänster fortsätter i allt snabbare takt.

För de flesta innovationer är en bra och tillförlitlig internetuppkoppling helt avgörande för att de ska kunna fungera som de är tänkta. Framtidens mobila nät kommer att leverera detta och utöka möjligheterna kring vad som går att göra ytterligare.

– Med 5G kommer det att uppstå en mängd nya affärsmöjligheter för företag, säger Monika Byléhn, 5G-marknadsföringschef på Ericsson.

Affärschanser i många branscher

Telekommunikationsjätten ser till exempel stor potential inom hälsovården: Patienter kommer att kunna bära sensorer som kan mäta olika kroppsfunktioner i realtid och därmed förbättra egenkontrollen. Läkare får tillgång till mycket mer detaljerad information och kan bättre ställa diagnoser och hålla koll på terapier. Och med framtidens mobilteknik kommer till och med robotkirurgi på distans, där den behandlande läkaren inte längre står bredvid patienten, kunna bli möjlig – en potentiellt livsavgörande förbättring till exempel för människor i glesbefolkade områden som har långt till nästa specialistsjukhus.

Men områdena där 5G – som alltså står för den femte generationens mobilnät som ska införas efter dagens standard 4G – kommer att göra skillnad är långt fler. För att ett trafiksystem med självkörande fordon ska kunna fungera krävs till exempel mängder med sensorer i både infrastrukturen och bilarna – sensorer som hela tiden behöver vara uppkopplade mot mobilnätet utan att förbruka allt för mycket energi. Detsamma gäller för framtida helautomatiserade fabriker, gruvor, hamnar, lagerlokaler osv (”Industrie 4.0”). Och såklart kommer även privatpersoners sätt att kommunicera och använda internet att vidareutvecklas med den nya teknikens möjligheter.

Nätet byggs för industrin

– Tidigare generationers mobilnät utformades framförallt efter privatanvändares behov. Dessa kommer 5G också att tillgodose men nu bygger vi nätet till stor del för industrin och näringslivet. Det ställer helt nya krav på utformningen, säger Jan Häglund, teknikansvarig för Ericssons produkter för det så kallade corenätet.

Till de nya kraven som 5G ska klara hör bland annat att antalet uppkopplade enheter väntas öka exponentiellt. Datamängden som dessa enheter kommer att skicka och ta emot lär däremot variera kraftigt, från enstaka sensorers mycket små informationsbitar till stora datamängder för strömmad video eller VR-upplevelser. Nätets tillgänglighet kommer att behöva öka jämfört med idag och vissa av framtidens användningsområden kommer att kräva väldigt snabba svarstider och en hög tillförlitlighet. Och så ska energiförbrukningen och helst även kostnaderna för användarna minska.

Resurser utnyttjas mer effektivt

– 5G kommer att vara mycket mer energieffektivt än alla tidigare mobilnät. Till exempel har det hittills varit så att en mobilmast hela tiden har skickat ut all information över hela sitt täckningsområde. Detta kräver ganska mycket energi som ineffektivt sprids över ett stort område. Med 5G-tekniken kan vi istället koncentrera energin på små strålar och rikta dessa mot just de enheterna inom täckningsområdet som faktiskt ska ta emot den aktuella informationen. Detta kommer att spara mycket energi och leda till att resurserna kan utnyttjas mer effektivt, förklarar Joakim Sorelius, chef för 5G-arkitektur på Ericsson.

Vad gäller möjligheterna att öka hastigheten för dataöverföringen och förkorta svarstiderna i nätet börjar man numera komma upp i nivåer där avståndet till datacentret som ska ta hand om informationen spelar roll. För vissa framtida användningsområden krävs därför att nätinfrastrukturen flyttar närmare användaren. Enligt Ericsson går detta till exempel att lösa genom att man framöver bygger upp olika logiska nät för olika användningsområden och låter de dela på datacenterkapacitet som finns nära användaren. Istället för specialbyggd hårdvara kan man använda mjukvara för att styra framtidens nät.

Branschövergripande samarbeten

Redan nu finns diverse projekt och samarbeten där man utvecklar, testar och finjusterar den nya tekniken. Ericsson har till exempel tillsammans med de tyska biltillverkarna Audi, BMW och Daimler och it-bolagen Huawei, Intel, Nokia och Qualcomm grundat ”5G Automotive Association”. Målet är att utveckla och testa lösningar för framtidens uppkopplade mobilitet som leder till ett smartare transportsystem och mer trafiksäkerhet.

I ett annat samarbete, bland annat med BMW, Deutsche Bahn och de tyska mobilnätsoperatörerna, utforskar man praktiskt på ett avsnitt av den tyska motorvägen A9 och den parallellt löpande höghastighetstågsträckan hur 5G kan komma till nytta i framtidens bil- och tågtrafik. I Sverige har Ericsson bland annat startat ett pilotprojekt med Volvo, ABB, Boliden och SICS Swedish ICT för att med hjälp av 5G-teknik öka både produktiviteten och säkerheten i gruvor. Och tillsammans med Telia vill man bygga upp ett första 5G-nät i Stockholm som blir tillgänglig för kunder redan nästa år.

Standarden klar om ett år

Viktigt för alla inblandade är nu att teknik- och telekomföretagen världen över enas om tekniska standarder för 5G så att det kan rullas ut kommersiellt om några år. Förhandlingarna pågår fortfarande.

– Tidsplanen ser ut som sådan att vi tror att standarden kommer att vara klar ungefär i mitten av 2018. När standarden är fastställd kan vi och alla andra börja bygga konkreta produkter som funkar med 5G. Det kommer dock ta ett tag att färdigutveckla och producera all hårdvara, alla datachips, telefoner och tillhörande mjukvara. Därför skulle jag tippa att 5G blir verklighet för slutanvändaren ungefär från 2019/20. Allra först lär det finnas smartphones och surfplattor som fungerar med den nya standarden men ganska snart därefter kommer man också att se lösningar för olika industriella funktioner, säger Joakim Sorelius.

Enorm potential för operatörerna

För mobilnätsoperatörerna betyder 5G att man behöver genomföra stora investeringar i ny infrastruktur. Men dessa investeringar kommer man att kunna få tillbaka på relativt kort tid i och med att tekniken möjliggör för så många nya användningsområden som kan leda till nya intäkter.

– Vi på Ericsson har gjort en studie på vilka pengar som det egentligen finns i 5G. Där ser vi en potential för globala extraintäkter för operatörerna på totalt 582 miljarder dollar år 2026. Bara i Sverige ligger potentialen på 4,8 miljarder dollar eller runt 44 miljarder kronor 2026. Jämfört med operatörernas intäkter idag vore det en ökning med 57 procent. Det finns alltså helt enorma möjligheter här, avslutar Monika Byléhn.