Publiken och talarna under seminariet i Visby

Almedalsseminariet om det tysk-svenska innovationssamarbetet var fullsatt.

Staffan Bohman

Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande Staffan Bohman hälsade välkommen.

Per Engström med moderator Jan Westberg

Per Engström (t h), Nationella innovationsrådet, med moderator Jan Westberg från IVA.

Martin Hink

Martin Hink, Mercedes-Benz.

Stefan Frank, Göran Persson, och Erik Ljungberg

Stefan Frank, SAP Sverige, Göran Persson, Siemens AB, och Erik Ljungberg, Scania.

Ninni Löwgren Tischer och Johan Weigelt

Ninni Löwgren Tischer, Tysk-Svenska Handelskammaren, och Johan Weigelt, IVA.

German Swedish Tech Forum: ”Tyskland och Sverige är både lärare och elev på en och samma gång”

2017-07-06

Digitaliseringen tvingar företagen att samarbeta mer över organisationsgränserna, bli snabbare i sina innovationsprocesser och ta mer risker. Sverige och Tyskland ska gemensamt ta sig an dessa utmaningar – med German Swedish Tech Forum som plattform för bilaterala möten och kunskapsutbyten. Det framkom under Tysk-Svenska Handelskammarens och IVA:s seminarium om det nya tysk-svenska innovationssamarbetet i Almedalen i måndags.

German Swedish Tech Forum sjösattes i januari i år med öppningstal av både Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Sveriges statsminister Stefan Löfven. Nu när det tysk-svenska innovationssamarbetet, som Tysk-Svenska Handelskammaren och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) gemensamt står bakom, har varit igång i ett halvår och de första konkreta aktiviteterna är genomförda var det dags att presentera forumet för en bredare allmänhet i Almedalen och diskutera vilka frågor som ska stå i fokus framöver.

Under seminariet framkom det att många företag står inför stora utmaningar och organisatoriska förändringar i och med digitaliseringen av näringslivet och att forumet behövs som plattform för att skaffa och dela med sig av kunskaper kring frågorna samt för att hitta partner för gemensamma projekt.

Stora förändringar i företagens processer

– Det sker stora förflyttningar i värdekedjan i vår bransch och även i många andras. Tidigare var vi enbart leverantör. Nu både måste och vill vi förstå mer ingående vad våra kunder och våra kunders kunder håller på med – för att kunna bli bättre och erbjuda de produkter och tjänster som just de behöver, sade Erik Ljungberg, kommunikationsdirektör på Scania.

– Digitaliseringen har förändrat sättet för hur vi idag samarbetar med andra företag. De tillåts komma mycket närmare vår egen organisation än tidigare. Kulturen i vårt företag håller långsamt och fortlöpande på att förändras, sade Martin Hink, chef för lastbilsdivisionen på Mercedes-Benz Sverige och Danmark.

– Det gamla förhållandet mellan leverantören på ena sidan och kunden på andra är förlegat idag, det går för långsamt att utveckla nya saker på det sättet. Numera måste vi dra igång innovationsprojekt innan vi ens riktigt vet slutmålet och för att kunna göra det bra måste vi hitta ett sätt att släppa ner garden och samarbeta över företagsgränser mot gemensamma mål, tillade Stefan Frank, Supply Chain & Industry 4.0 Manager på SAP Sverige.

Snabbhet och uthållighet viktiga

Just hastigheten i innovationsprocessen är en avgörande faktor. Det gäller att snabbt komma igång, snabbt komma ut med något konkret man kan testa, få feedback på det och sedan använda det. Men samtidigt behövs också uthållighet för att lyckas driva projektet, som kan sträcka sig över flera år, i mål och inte ge upp när det dyker upp svårigheter.

– Man måste både vara sprinter och maratonlöpare samtidigt, sade Stefan Frank.

Enligt paneldeltagarna är snabbhet och innovation en viktigare faktor idag än till exempel löne- och produktionskostnaderna som varierar mellan olika tillverkningsländer. Produktionen kan alltså vara kvar i höglöneländer som Sverige och Tyskland men det är avgörande för företagen att kunna attrahera de bästa medarbetarna till sig för att driva innovation.

– Vi måste höja industrins status. De mest tekniskt avancerade jobben du kan få idag hittar du inom industrin. Förhoppningsvis kan digitaliseringen hjälpa oss att bli mer attraktiva och locka över alla dem som idag utvecklar dataspel på annat håll, sade Göran Persson, divisionschef Process Industries & Drives på Siemens AB.

Goda förutsättningar för bilateralt samarbete

I både Tyskland och Sverige har industrin stor betydelse och är en viktig impulsgivare för hela näringslivet. Forskning och utveckling är essentiella på båda sidor Östersjön och man står inför liknande framtidsutmaningar. Goda förutsättningar alltså för ett bilateralt samarbete som manifesterar sig både genom näringslivsinitiativet German Swedish Tech Forum och den politiska samarbetsförklaringen mellan de svenska och tyska regeringarna.

– Deklarationen som båda länderna har skrivit under har en tydlig ambitionsinriktning. Båda sidor är intresserade av att lösa utmaningarna tillsammans. Man har valt ut fyra konkreta samarbetsområden som politikerna vill ge en extra skjuts: elvägar, e-hälsa, digitalisering av små och medelstora företag samt testbäddar, berättade Per Engström, kansliråd på Nationella innovationsrådets kansli på Statsrådsberedningen, Regeringskansliet.

Samarbetet sker mellan politiken, forskningen och den privata sektorn inom alla fyra områdena. Enligt Per Engström har den svenska regeringen kommit fram till att det inte räcker att man jobbar med de respektive frågorna på nationell nivå utan det krävs fler krafter i innovationsarbetet.

– Nu när EU-samarbetet är lite skakigt kände vi att bilateral samverkan kan vara ett bra forum. Vi tittade efter vilka länder som har likartade ingångsvärden som Sverige och då ligger Tyskland nära till hands. Dessutom är det bra att hitta nya partner när våra traditionella allierade som Storbritannien inte är lika intresserade av internationellt samarbete längre, sade han.

Input till framtida aktiviteter efterlyses

Samarbetet mellan Tyskland och Sverige präglas av stor ömsesidig respekt. Båda sidor är både lärare och elev på en och samma gång, som Staffan Bohman, Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande, uttryckte det i sin inledning till seminariet i Visby. Nu gäller det bara att jobba på och skapa konkreta resultat.

– Diskussionen idag har bekräftat att vi behöver en plattform som German Swedish Tech Forum. Vi har redan känt att vi är igång men nu ökar vi takten ytterligare. Det finns en hel del konkreta aktiviteter inplanerade framöver men vi tar också med oss intryck från dagens seminarium och tar gärna emot input från fler intresserade företag, sade Ninni Löwgren Tischer, avdelningschef Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren.

– Det har varit en spännande resa hittills och vi hoppas på en spännande fortsättning. Kom gärna till oss med idéer på vilka frågor vi ska ta upp inom forumet, avslutade Johan Weigelt, vice vd för IVA.