Therese Larsson Hultin, dagens moderator, och Siegfried Russwurm, medlem av koncernledningen för Siemens AG

Johan Söderström, vd ABB Sverige, och Siegfried Russwurm, Siemens AG

Björn O. Nilsson, vd IVA, och Olof Persson, ordförande Tysk-Svenska Handelskammaren

Lena Miranda, vd Mjärdevi Science Park

Helmut Schönenberger, vd UnternehmerTUM GmbH

Björn O. Nilsson, Olof Persson, Ralph Tischer, vd Tysk-Svenska Handelskammaren, och Hans-Theodor Kutsch, vice styrelseordförande Tysk-Svenska Handelskammaren

Niklas Johansson, statssekreterare hos Mikael Damberg, Näringsdepartementet

Christian Silvasti (till höger), vd Emballator Plastics & Innovations AB, vinnare av IVA:s Smarta industri-pris som delades ut i anslutning till paneldiskussionerna

Christer Stark (till höger), styrelseordförande Väderstad AB, tog emot ett hedersomnämnande i IVA:s Smarta Industri-pris.

Johan Söderström och statssekreterare Niklas Johansson

Jan-Eric Sundgren, fd AB Volvo, och Ulf Troedsson, Siemens AB

Olof Persson och Hamdija Jusufagic, vd System Verification Sweden AB

Björn O. Nilsson och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon

Suzanne Lagerholm, kommunikationsdirektör ABB, och Stefan Fölster, vd Reforminstitutet

Johan Ekesiöö, vd Johan Ekesiöö AB, och Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv

Ulf Troedsson, Henrik Henriksson, vd Scania, och närings- och innovationsminister Mikael Damberg

German Swedish Tech Forum: ”Samarbete leder till en positiv spiral”

2017-02-03

I digitaliseringens tidsålder skapas innovationer sällan i en sluten kammare utan allt oftare i samverkan mellan olika avdelningar, små och stora företag eller spelare från olika länder. Därför är det en bra idé att samarbeta mer över avdelnings-, företags- och nationsgränserna, betonade deltagarna i paneldiskussionerna på German Swedish Tech Forums upptaktsevenemang i tisdags.

– När människor med olika bakgrunder och förutsättningar möts och utbyter idéer snabbar det på innovationsprocessen. Jag hoppas att denna plattform kommer att skapa möjligheter för det, sade Siegfried Russwurm, medlem av koncernledningen för Siemens AG, om det nya tysk-svenska innovationssamarbetet.

Han var den första av fyra talare under seminariedelen av German Swedish Tech Forums lanseringsevenemang som hade invigts med tal av Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Sveriges statsminister Stefan Löfven i tisdags. Enligt Russwurm har Siemens öppnat upp sina processer för mer samarbeten med externa partner och mellan de olika delarna av koncernen.

Startups kan testa produkter hos Siemens

– Öppen innovation är vad det handlar om idag. Vi har till exempel partnerskap med ett stort antal startup-företag. Dem som sysslar med att tillverka fysiska produkter kan vi som etablerat stort bolag hjälpa på olika sätt. Vi har 300 fabriker i hela världen. Det är inte svårt för oss att ringa upp en av fabrikscheferna och sätta upp en testanläggning någonstans. Så vi uppmanar unga lovande företag att ta kontakt med oss. Ibland har vi partnerskap där vi inte alls är involverade finansiellt i partnerbolaget, andra företag har vi grundat och investerat i. Det finns en stor palett av möjligheter, sade Siegfrid Russwurm.

Även ABB Sveriges vd Johan Söderström lyfte fram framgångsrika kooperationer med andra företag i sin presentation och bjöd in till att samarbeta inom ännu fler områden framöver. Alla involverade tjänar på det, menade han.

– Det fanns en tid när vi kunde skapa stora innovationer på ett slutet labb. Idag fungerar det inte längre. Numera måste man verkligen förstå vad kunderna och användarna vill ha. De mest fantastiska lösningarna skapas nära slutanvändarnas önskemål. Och ju mer vi öppnar perspektivet desto bättre blir det, sade Johan Söderström.

Positiv utveckling i världen

Han är optimistisk vad gäller de stora omvälvningarna som är på gång inom näringsliv och samhälle och tror att världen kommer att bli bättre genom digitalisering, energiomställning och ett större hållbarhetsfokus.

– Jag är 54 år gammal men skulle vilja vara 24 igen och ha hela min karriär framför mig. Det är så mycket spännande som händer just nu. Jag vill så gärna vara en del av energirevolutionen och den fjärde industriella revolutionen!

Många av dem som står i början av sina karriärer idag och har en lovande affärsidé får hjälp av vetenskapsparker och inkubatorer. Mjärdevi Science Park i Linköping är en av Sveriges äldsta och mest profilerade. Sedan 1984 hjälper man till att föra ihop världsledande forskning, nystartade småföretag och internationella storbolag så att det uppstår spännande affärsmöjligheter, samarbeten och projekt.

– Våra långsiktiga mål är att bygga upp nya företag, hjälpa dem att växa och främja direktinvesteringar. När vi jobbar med ett företag försöker vi identifiera deras konkreta behov, guidar dem till rätt ställe inom innovationsstödssystemet, coachar, inspirerar och pushar dem. Vi sätter entreprenörerna i centrum och skapar en smidig process genom alla stödinstanser, förklarade Lena Miranda, vd Mjärdevi Science Park, under sin presentation på German Swedish Tech Forum.

Framgångsrikt arbete med grundare

I paneldiskussionen mötte hon Helmut Schönenberger som leder en av Europas mest spännande inkubatorer, UnternehmerTUM GmbH i München. UnternehmerTUM grundades 2002 av affärskvinnan och BMW-arvtagerskan Susanne Klatten, som fortfarande är delägare och styrelseordförande, och växer med mellan 30 och 50 procent varje år. Schönenberger berättade om det universitetsanknutna centrumets arbete med unga grundare och deras affärsidéer.

– Statistiskt sett startas varje vecka ett nytt bolag hos oss som får riskkapital. Många av dessa företag värderas allt högre med tiden. Det just nu ”dyraste” företaget som började hos oss är Flixbus som erbjuder långdistansresor med buss i hela Europa. De har numera 22 miljoner kunder per år och är Europas största beställare av bussar – och detta är ett bolag som är fyra år gammalt.

Både Helmut Schönenberger och Lena Miranda bekräftade att det finns en tydlig skillnad mellan dagens unga och tidigare generationer: Allt fler vågar satsa på sina idéer idag och försöker förverkliga dem.

– De nya generationerna är inte så oroliga för att misslyckas, sade Helmut Schönenberger.

– Idag jobbar man inte längre inom ett och samma företag i 30 år. I princip kan man byta bana från en dag till en annan. Därför är det förmodligen inte lika skrämmande att kanske misslyckas med en sak och man tar mer risker, sade Lena Miranda.

Alla vinner på samarbeten

Både Mjärdevi Science Park och UnternehmerTUM samarbetar intensivt med stora etablerade företag och offentliga institutioner. Nystartade bolag får kontakter och cred i utbyte mot innovativt tänkande och idéer – en ekvation som gör alla till vinnare. Och även samarbeten med andra inkubatorer, innovationscentrum och vetenskapsparker är man högst öppen för.

– Vi är inga konkurrenter. När vi slår våra påsar ihop blir vi bättre än när vi arbetar isolerade från varandra. Detta känns helt naturligt inom startup-ekosystemet. Samarbete leder till en positiv spiral, sade Helmut Schönenberger.

Och Lena Miranda hade direkt ett förslag på ett område som skulle vara en ”perfect match” mellan Mjärdevi och UnternehmerTUM som nyligen utnämnts till en Mobility Hub av det tyska näringsdepartementet.

– Tyskarna är väldigt bra på fordonsindustri. Vi ligger i framkanten vad gäller säkerhetsteknik. Jag skulle vilja se mer samarbete med Tyskland inom detta, sade Lena Miranda.