IVA:s vd Björn O. Nilsson, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Sveriges statsminister Stefan Löfven och Tysk-Svenska Handelskammarens ordförande Olof Persson framför en vägg med German Swedish Tech Forums logga

IVA:s vd Björn O. Nilsson, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Sveriges statsminister Stefan Löfven och Tysk-Svenska Handelskammarens ordförande Olof Persson

Tysklands förbundskansler Angela Merkel på German Swedish Tech Forum
Tysklands förbundskansler Angela Merkel på German Swedish Tech Forum
Tysklands förbundskansler Angela Merkel talar i den fullsatta Wallenbergsalen på German Swedish Tech Forum
Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Sveriges statsminister Stefan Löfven samtalar på German Swedish Tech Forum
Sveriges statsminister Stefan Löfven på German Swedish Tech Forum
Tysk-Svenska Handelskammarens ordförande Olof Persson tackar Tysklands förbundskansler Angela Merkel på German Swedish Tech Forum

Olof Persson tackade förbundskanslern för hennes besök på German Swedish Tech Forum.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel samtalar med Scanias vd Henrik Henriksson på German Swedish Tech Forum

Angela Merkel i samtal med Scanias vd Henrik Henriksson vid Scanias och Siemens monter om elvägar på forumet

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Sveriges statsminister Stefan Löfven framför en ABB-robot med tyska och svenska flaggor på German Swedish Tech Forum

ABB Sveriges vd Johan Söderström visade upp företagets samarbetande robot för Angela Merkel och Stefan Löfven.

Angela Merkel välkomnar nytt tysk-svenskt innovationssamarbete

2017-02-01

”Tyskland och Sverige har mycket mångfaldiga och nära relationer. Det gör det enkelt för oss att inte bara beskriva gemensamma utmaningar utan att även ta oss an dessa gemensamt. Jag tycker att detta tysk-svenska teknikforum är ett utmärkt exempel för det.” Det sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel när hon öppningstalade på German Swedish Tech Forum i Stockholm igår.

Den tyska regeringschefen och Sveriges statsminister Stefan Löfven var hedersgäster på upptaktsevenemanget till German Swedish Tech Forum, det nya innovationsforumet som Tysk-Svenska Handelskammaren och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har startat tillsammans. Öppningstalet i den mer än fullsatta Wallenbergsalen på IVA var en av få programpunkter under Angela Merkels korta Sverigebesök under tisdagen och den enda där hon höll ett offentligt anförande.

– Digitaliseringen förändrar massivt våra liv, våra arbeten, vår kommunikation och även vårt tänkande. […] Sakernas internet, 3D-skrivare och framförallt datadrivna affärsmodeller förändrar våra sätt att göra affärer. Vi måste tydligt se riskerna: Om vi inte tar oss an denna utmaning kan vi snabbt bli bara leverantörer till andra som har kundkontakten. Detta får vi inte lämna enbart till internetföretagen, sade Angela Merkel med tanke på German Swedish Tech Forums stora huvudfokus, digitaliseringen av näringsliv och samhälle.

Mobilitet, hälsa och energi i fokus

Hon välkomnade det bilaterala initiativet som en bra plattform för att utbyta erfarenheter och samla kunskap. Som särskilt viktiga framtidsområden nämnde förbundskanslern mobilitet och transporter, Life Sciences, e-hälsa, energieffektivisering och omställningen till ett hållbart energisystem. Därutöver önskade hon sig ett samarbete mellan Tyskland och Sverige inom vad digitaliseringen innebär för arbetsmarknaden och arbetslivet samt om hur framtidens arbetsrätt ska se ut.

Även Sveriges statsminister Stefan Löfven, som talade direkt efter Angela Merkel, uppmuntrade till mer samarbete mellan de båda länderna.

– Tyskland och Sverige är två länder som har mycket gemensamt. Andelen innovativa problemlösare och företagsamma personer hos oss är hög. Vi delar viljan att anpassa oss i tider av förändring och att skapa någonting ännu bättre för kommande generationer. Enkelt uttryckt så kombinerar vi gott företagande med den moraliska skyldigheten att göra det som är rätt. Och utmaningarna är många, sade han.

Från vision till verklighet

Som ett bra exempel på ett innovativt tysk-svenskt samverkansprojekt nämnde Löfven elvägen mellan Gävle och Sandviken som invigdes förra sommaren och där bland andra Siemens, Scania och Sandvik är involverade.

– Detta är världens första elektrifierade offentliga väg. Tidigare trodde man inte att det skulle vara möjligt men nu har det gått från att vara en framtidsvision till att bli en realitet. Det här ger oss en fingervisning vad som kan göras för att uppnå en fossilfri transportsektor, sade statsministern.

Men för att även framöver kunna ligga i framkant vad gäller innovationer och digitalisering krävs att beslutsprocesser snabbas upp, menade Angela Merkel.

– Tiden det tar att fatta beslut i Europa är något för lång för att hänga med i hur fort produktion och arbetsliv förändras. Det betyder att tempo och snabba beslut borde vara prioritet just nu.

Digital agenda och global frihandel

Förbundskanslern vill gärna att EU skapar en digital inre marknad och att unionens digitala agenda omsätts i praktiken under de närmaste åren. Detta skulle lösa trängande problem och skapa potential för tillväxt, menade hon.

Vad gäller resten av världen fortsätter Tysklands regeringschef förespråka frihandel.

– Jag är mycket glad över att vi i Europa till slut lyckades sluta CETA-avtalet med Kanada. […] Jag tycker det var en milstolpe, att vi klarade det. Om man frågar mig kan vi gärna också ingå ett frihandelsavtal med USA. Men där var diskussionerna ännu svårare. Just nu måste vi ändå avvakta något hur saker och ting utvecklas, sade Angela Merkel.

Förhoppning om växande samarbete

Avslutningsvis tackade de två regeringscheferna arrangörerna, Tysk-Svenska Handelskammaren och IVA, för initiativet till German Swedish Tech Forum och uttryckte sin förhoppning på goda resultat.

– Vi behöver ta vår innovationsförmåga till nästa nivå i och med att den internationella konkurrensen ökar. [...] Detta partnerskap sammanför våra regeringar, företag och institutioner. Det banar väg för fördjupat samarbete i framtiden och för nya innovativa genombrott. Jag ser fram emot vårt växande partnerskap, sade Stefan Löfven.

– Jag tror, herr statsminister, att forumet är ett väldigt bra exempel på samarbete i praktiken. När vi sitter vid ett bord och utbyter information är det bra, men här ser man att det faktiskt händer saker utanför det politiska landskapet. Det välkomnar jag mycket. […] Jag kan bara tacka alla som engagerar sig i detta initiativ. Vi borde framförallt främja samarbetet mellan de mindre företagen. […] De stora företagen klarar digitaliseringssprånget ganska bra själva men de mindre behöver stöd från politiken, sade Angela Merkel.

Är du intresserad av att delta i någon av de kommande aktiviteterna som arrangeras inom ramen för German Swedish Tech Forum? Klicka här.