Lokalen på Grand Hôtel i Stockholm där seminariet ägde rum var fullsatt.

Efter gästföredraget ställde moderator Therese Larsson Hultin frågor till Joe Kaeser.

Sylvia Schwaag Serger, vice rektor Lunds universitet.

Alrik Danielson, vd och koncernchef SKF AB, och Therese Larsson Hultin, SvD Näringsliv.

Carl Bennet, styrelseordförande och vd Carl Bennet AB.

Robert Falck, Einride AB, och Johanna Wollert Melin, bl a Trice Imaging Inc.

Ralph Tischer, vd handelskammaren, Hans-Jürgen Heimsoeth, Tysklands ambassadör, Joe Kaeser, Staffan Bohman, styrelseordf handelskammaren, Ulf Troedsson, vd Siemens AB.

Efter seminariet var det dags för buffé och mingel.

Joe Kaeser: Digitaliseringen berör oss alla

2018-04-24

”Vi måste se till att den fjärde industriella revolutionen utvecklas till fördel för våra företag, vårt näringsliv men framför allt för vårt samhälle”, sade Joe Kaeser, vd och koncernchef för Siemens AG, i torsdags när han gästtalade på German Swedish Tech Forum i Stockholm i samband med Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte. Omvandlingen av industri och samhälle som följer i digitaliseringens fotspår utgör helt nya utmaningar för världen.

I sitt tal resonerade Joe Kaeser kring hur samspelet mellan industriell produktion och modern informations- och kommunikationsteknik genom digitalisering och artificiell intelligens i grund och botten förändrar allt för mänskligheten. (Läs även denna intervju med Joe Kaeser inför evenemanget.)

– Den fjärde industriella revolutionen innebär såväl möjligheter som risker, sade Joe Kaeser inför representanter från medlemsföretag och partner till Tysk-Svenska Handelskammaren i den fullsatta salen på Grand Hôtel.

Å ena sidan kan digitalisering och automatisering förbättra inkomst och levnadsvillkor för människor i hela världen när varor och tjänster kan erbjudas till lägre pris. Produkter och service kan tack vare digitala beställningar levereras direkt till kunden, utan mellanhänder som gör varan eller tjänsten dyrare. De som kan utnyttja dessa billigare erbjudanden tjänar mest på dem.

Å andra sidan kan utvecklingen med allt mer automatisering leda till att många människor blir arbetslösa, vilket leder till ännu större ojämlikhet i samhället. För att förhindra framtida sociala spänningar måste medarbetare, företagsledare och politiker redan nu tänka om och vara beredda att lära om.

Utbildning och vidareutbildning behövs

I paneldiskussionen efter Joe Kaesers gästföredrag bekräftade Sylvia Schwaag Serger, vice rektor vid Lunds universitet, behovet av utbildning och vidareutbildning.

– Vi har mycket att göra inom utbildningsväsendet. Frågan är vilken typ av utbildning vi behöver. Det som många vill studera matchar inte nödvändigtvis vad företag efterfrågar hos framtida medarbetare med akademisk bakgrund.

Sylvia Schwaag Serger, som har stor internationell erfarenhet bland annat genom sitt arbete för OECD, EU-kommissionen och Världsbanken, kräver värdebaserat ledarskap av cheferna i både privat och offentlig sektor. Hon betonade att artificiell intelligens inte alls måste vara ett hot, utan snarare är en förutsättning för utveckling och utbildning.

Joe Kaeser betonade vikten av anpassningsbarhet hos alla inblandade. Inte bara tillverkning och kommunikation blir mer flexibla genom den fjärde industriella revolutionen. Enligt en nyligen genomförd studie av McKinsey Global Institute behöver upp till en tredjedel av arbetskraften i väl utvecklade ekonomier som Sverige och Tyskland byta jobb till 2030. Särskilt arbetstillfällen inom tillverkning och transport påverkas enligt rapporten.

Var ärlig om följderna

Produktionen förändras tack vare nya tekniska genombrott inom områden som artificiell intelligens, självkörande bilar, 3D-skrivare, robotik, nano- och bioteknik eller energilagring. Mot bakgrund av att vissa yrken kommer att bli överflödiga i framtiden och arbetsuppgifterna förändras bör företagen vara ärliga med mot sina medarbetare.

– Digitaliseringens snabba frammarsch är utmärkt. Denna extrema produktivitetsökning är till nytta för hela mänskligheten. Men vi behöver hjälpa medarbetarna med omskolning, sade Alrik Danielson, koncernchef för kullagertillverkaren och teknikleverantören SKF under paneldiskussionen.

Danielson menade också att ett företag inte nödvändigtvis kommer att behöva säga upp personal vars kompetens inte längre efterfrågas. Det finns alltid något annat att göra.

Om mänskligt arbete i stor utsträckning ersätts genom automatisering kan arbetstillfällen helt komma att försvinna. Sådana strukturella förändringar riskerar att dela samhället i två läger: människor som är efterfrågade och tjänar bra och personer som inte har jobb eller låg inkomst. Det leder till spänningar i samhället.

Lämna inte någon i sticket

I sitt tal önskade Joe Kaeser mer initiativ från våra politiker att ta itu med denna fara för att undvika politisk radikalisering.

Carl Bennet, styrelseordförande och vd på Carl Bennet AB samt huvudägare och styrelseordförande i Getinge, Lifco och Elanders, talade också om hur viktigt det är för ett samhälle att inte lämna någon i sticket och att ta utmaningarna som följer digitaliseringen på allvar.

– Vi måste se till att omställningen är av värde för såväl anställda som kunder, företag och samhälle, sade han.

Den svenska affärsmannen som är känd för sitt sociala engagemang menar att företagen har ett enormt ansvar.

– Du kan inte skapa framgångsrika team om medarbetarna känner att de kan bytas ut bara sådär. Kunskap och kvalitet är grunden för framgång, sade Cal Bennet.

Europa ligger efter

Men även om EU:s befolkning är relativt välutbildad och utgör en ganska välställd kundbas är Europas näringsliv inte tillräckligt konkurrenskraftigt jämfört med USA och Kina. Det var alla deltagare i panelen överens om.

Joe Kaeser hänvisade till de kinesiska planerna för en ny sidenväg (One Belt, One Road) och USA:s handelspolitik under mottot ”America First”. Båda initiativen är försök att förändra det globala ekonomiska landskapet.

Nya sidenvägen ska föra staterna längs Kinas gamla handelsrutter närmare varandra igen. Initiativet är det största investeringsprogrammet sedan Marshallplanen. Med cirka 900 miljarder dollar för infrastruktur i länder i Eurasien bedriver Kina inte bara handels- utan även geopolitik.

– Om väst inte vaknar snart kommer Kina att bli världens ledande nation, varnade Joe Kaeser.

Startups ger inspiration

– Och vad har Europa och EU att komma med istället, frågade Siemens-chefen retoriskt.

Till exempel inspiration. Det är vad stora företag söker, inte minst via startup-företag och inkubatorer med innovativa idéer.

Johanna Wollert Melin, grundare och styrelseledamot i Trice Imaging samt medlem i inkubatorn Stings Advisory Board, menade att digitaliseringen inte går tillräckligt snabbt. Sting hjälper entreprenörer att utveckla sina affärsidéer och erbjuder bland annat finansiering och nätverksstöd.

– För mindre företag kan utvecklingen inte gå tillräckligt snabbt. Men det är viktigt att stora och små företag samarbetar. Startup-företag utvecklas väldigt snabbt. De är innovativa och har kreativa affärsmodeller. De större företagen har å andra sidan fått sina kunders förtroende och når ut på ett annat sätt. De har redan en marknad. Om båda sidor utvecklar ett gemensamt program kan de göra underverk, sade Johanna Wollert Mellin.

Hierarkier hindrar flödet av idéer

Robert Falck, vd för det svenska startup-bolaget Einride AB, kom med ett konkret förslag till de europeiska storföretagen. Enligt hans erfarenhet borde de jobba på sina interna hierarkier. Som exempel nämnde han att när Einride-anställda skulle kontakta stora tyska företag för att erbjuda tester av företagets självkörande lastbilar fick de inte kontakt med nyckelpersonerna.

– I USA fungerar sådana kontakter bättre, så möjligheten till innovation är större där, menade Robert Falck.

Där är det till exempel en förenande faktor att man arbetar inom samma bransch som gör att även äldre och yngre får kontakt med varandra. I Europa däremot, när det gäller att tilldela tjänster och uppdrag, går de ofta till ledningsgruppens egna personliga nätverk.

– Detta hindrar flödet av idéer, sade Robert Falck.

Framtidsvisioner behövs av politikerna

Flera av deltagarna i paneldiskussionen påpekade att framförallt unga människor tittar mycket på vilken nytta företaget de ska jobba för gör och vilka visioner det har. Bygger företaget avancerade medicinska apparater som kan rädda liv? Jobbar man med att sänka utsläppen i transportsektorn? Tillverkar man viktiga livsmedel? Vilken framtidsvision har bolaget?

– Den fjärde industriella revolutionen handlar inte bara om teknologi. Även politiker måste utveckla visioner. Våra respektive länder, men även Europa som helhet, behöver visioner, betonade Joe Kaeser.

I flera EU-länder, däribland Sverige och Tyskland, finns tekniken och kompetensen för att förbättra Europas position på världsmarknaden. Men EU-medlemmarna behöver enas om en gemensam ekonomisk utrikespolitik, oavsett hur splittrat man är internt, menade Kaeser.

Stat och näringsliv som drar åt samma håll

Joe Kaeser berättade om sina personliga erfarenheter från barndomen i Niederbayern i södra Tyskland. Han växte upp nära gränsen till dåvarande Tjeckoslovakien och järnridån och önskade sig stora framtidsdrömmar från politiker och andra ledare. Drömmar som hans föräldrars och hans egen generation hade när Europa förnyades efter andra världskriget och murens fall.

Idag ingår i Joe Kaesers drömmar ett samhälle där både staten och näringslivet visar socialt engagemang och gemensamt drar åt samma håll efter tysk eller svensk modell.

– Många människor har inte länge något förtroende för EU. Europa har delvis splittrats av nationalism. Vi måste inspirera människorna igen, sade Kaeser.

– Den fjärde industriella revolutionen hör till de grundläggande omvälvningarna som världen har upplevt. Vi gestaltar morgondagens värld, avslutade Joe Kaeser diskussionen kring digitaliseringen av näringsliv och samhälle.