Tysk ekonomi på högvarv

2018-02-07

Den tyska ekonomin går på högvarv. För åttonde året i rad har ekonomin vuxit och nu höjer den tyska industri- och handelskammarorganisationen DIHK sin tillväxtprognos för 2018 till 2,7 procent. Företag vill öka sina investeringar som aldrig förr men nämner också brist på arbetskraft som den största riskfaktorn för ökad tillväxt.

Optimismen för en positiv affärsutveckling ökar kraftigt bland tyska företag. Det visar den stora konjunkturenkäten som Tysk-Svenska Handelskammarens takorganisation DIHK utförde i början av året 2018. Den växande konsumtionen fortsätter som draglok för ekonomisk tillväxt i landet.

Också exportförväntningarna stiger tack vare den goda ekonomiska utvecklingen i Europa. Speciellt industriföretagen bedömer möjligheterna för ökad export som mycket positiva. Maskiner och utrustning ”Made in Germany” är alltmer efterfrågade över hela världen.

Företagens höga kapacitetsutnyttjande och ökade förtroende för en stark tillväxt gör att företagen vill investera mera. Med ökande konsumtion, investeringar och export vinner tillväxten totalt sett i styrka.

Brister inom personal och digitalisering

Men tillväxten gör också bristerna tydligare under de kommande åren. Det största hindret från ett ekonomiskt perspektiv är bristen på kvalificerad arbetskraft. Sex av tio företag märker redan idag att det är svårt att hitta personal.

Även tillväxteffekterna av digitaliseringen begränsas på grund av den hittills otillräckligt utbyggda tyska infrastrukturen. Vid sidan om nya affärsmodeller och produktionsprocesser identifierar tyska företag ett stort behov av modernisering av befintliga produkter och processer. Den framtida regeringen måste agera nu om Tyskland inte vill halka efter i utvecklingen.