Bild med Cecilia A Nilsson, koordinator för det tysk-svenska innovationspartnerskapet på Näringsdepartementet, Jannik Henser, PMH Application Lab och Ninni Löwgren Tischer, Tysk-Svenska Handelskammaren.

Cecilia A Nilsson, koordinator för det tysk-svenska innovationspartnerskapet på Näringsdepartementet, Jannik Henser, PMH Application Lab och Ninni Löwgren Tischer, Tysk-Svenska Handelskammaren.

Bild med Jannik Henser och Ninni Löwgren Tischer.

Jannik Henser och Ninni Löwgren Tischer modererade samtalet.

Testbäddar för smart produktion: Resultat av tysk-svenskt samarbete presenterat

2020-09-24

De första resultaten av det tysk-svenska samarbetet inom området Testbäddar för Industri 4.0 och smart produktion presenterades under ett webbinarium förra fredagen. Genom testbädden kan ytterligare tyska och svenska företag nu pröva och validera digitala lösningar.

Hur kan produktionsprocesser i en globaliserad värld bli effektivare och miljövänligare? I och med coronakrisen har vikten av mobila lösningar för smart produktion ökat än mer.

Under webbinariet “Testbäddar för Industri 4.0 – hur kan de nyttjas av tillverkningsföretag?“ som anordnades av Tysk-Svenska Handelskammaren i samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) och tyska forskningsinstitutet Fraunhofer presenterades innovativa forskningsresultat inom ramen för det tysk-svenska innovationspartnerskapet. Företrädare från industri, forskning och politik är eniga om den stora potentialen inom området, särskilt för små och medelstora företag.  

Det tysk-svenska innovationspartnerskapet undertecknades av de båda ländernas regeringar för tre år sedan. I detta sammanhang lanserades Swedish-German Testbed for Smart Production i samarbete mellan KTH och Fraunhofer.

Effektivare produktion genom digitalisering

– Det handlar om hur vi kan använda oss av digitaliseringen för att producera mer effektivt och fatta kloka beslut, utan att vara på plats i de enskilda fabrikerna, förklarade Jannik Henser, Managing Director, Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles (PMH) Application Lab.

"Hur kan vi använda oss av digitaliseringen för att producera mer effektivt och fatta kloka beslut, utan att vara på plats i de enskilda fabrikerna?”

Testbädden består av digitalt sammankopplade verktygsmaskiner och ska hjälpa till att hantera utmaningarna som följer med den globaliserade industrin. I dag genomförs komponentproduktionen via enskilda tillverkningssteg på olika och ibland vitt spridda platser i världen. Ofta är flera företag delaktiga i produktionen av en komponent. Ett effektivt informationsutbyte längs processkedjan är därför en utmaning, men innebär också en stor potential, eftersom produktionsprocesserna kan utformas mer effektivt genom tillgången till all relevant information om en komponents aktuella status. Detta förenklas av testbädden, som erbjuder en test- och valideringsplattform för digitala lösningar genom hela produktionen.

Svensk innovation möter tillämpad forskning från Tyskland

PMH Application Lab, ett samarbete mellan KTH och tyska Fraunhofer med partner från industri och forskning från både Sverige och Tyskland, undersöker hur produktionen av drivkomponenter för nyttofordon kan utformas mer effektivt. Inom området Automotive ligger Sverige i framkant: Över 100 000 personer är sysselsatta i denna sektor.

– I samarbetet förenas den svenska industriella kompetensen, strävan efter innovation och pionjärrollen inom digitaliseringen, med tillämpad tysk forskning i världsklass gällande produktionen av kraftöverföringskomponenter, förklarade Jannik Henser.

Konkreta exempel visar testbäddens potential

Vid presentationen av tillämpningsexempel från industri och forskning blev de teoretiska resonemangen greppbara.  

Sandvik Coromant tillmötesgår med hjälp av Service Enablement Platform (SEP) CoroPlus® behoven från den snabba och flexibla marknaden inom metallbearbetningsindustrin.

– Plattformen samlar och analyserar information från produktionsprocessen och kommer till användning internt och externt, dessutom finns det samarbeten med högskolor, sa Nevzat Ertan, Global Manager, Digital Machining Platforms & Solutions på Sandvik Coromant.

"Plattformen samlar och analyserar information från produktionsprocessen."

Alexander Ibach från Fraunhofer-Institut för Produktionsteknologi IPT presenterade projektet “Cockpit and Machine Connection”, som genomfördes i Tyskland och Sverige och påvisade teknologins globala potential: Produktionen av komponenter vid Fraunhofer IPT i tyska Aachen eller vid KTH i Stockholm kunde följas exakt utifrån den respektive digitala tvillingen på motsatt plats. Alexander Ibach ser därutöver potential för framtiden i 5G, där processinformation i höga datahastigheter med kort latenstid kan överföras trådlöst.  

I detta sammanhang presenterade Darya Botkina för PMH Application Labs räkning ett konkret tillämpningsfall, där produktionen av en komponent på en annan plats kunde följas genom realtidsdata och analyseras utifrån signaler från vibrationssensorer i maskinen. Här användes bland annat IT-plattformen “Virtual Fort Knox“, som har sin bas i grundläggande teknologier som utvecklats av Fraunhofer.

Projektet “Cloud-Based Technology Optimization for Machining Tools” från Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU i samarbete med Mittelstand-Digital presenterades av Marc Münnich. Han berättade om hur information från grundläggande teknologier som svarvnings- eller fräsningsprocesser kan överföras till en molnlösning vilken undersöks tillsammans med regionala partner inom testbädden.

Möjligheter för små och medelstora företag

Teknologins fördelar är uppenbara – om detta rådde enighet bland deltagarna i den efterföljande diskussionen.

– När processer blir mer effektiva har leverantörer lägre kostnader, med lägre priser som följd. Det rör sig alltså om en win-win-situation, menade Hans Olofsson, Senior Advisor, Global Industrial Development, Scania CV AB.

"Nu måste alla dessa utmärkta resultat spridas, så att ytterligare företag kan dra nytta av dem."

Den stora utmaningen projektet står inför lyftes av Martin Friis, National Co-ordinator Testbed Smart Production, Produktion2030:

– Nu måste alla dessa utmärkta resultat spridas, så att ytterligare företag kan dra nytta av dem. Små och medelstora företag känner ännu inte till möjligheterna.

Både Martin Friis och Hans Olofsson betonade att det krävs ytterligare statliga medel för att främja kompetensen hos mindre företag på området smart industri.

– Dessutom behöver testbäddarna partner från industrin som i sin tur kommer med idéer, som forskningen kan förverkliga, förklarade Niels König, chef för avdelningen Produktionsmätningsteknik vid Fraunhofer IPT.

"Den svenska regeringen ställer sig bakom denna typ av forskning”   

– Det är mycket positivt att testbäddarna efter bara tre år visar ett så högt mervärde. Den svenska regeringen ställer sig med eftertryck bakom denna typ av forskning, avrundade Cecilia A Nilsson, koordinator för det tysk-svenska innovationspartnerskapet på Näringsdepartementet. 
 

Seminariet ägde rum inom ramen för German Swedish Tech Forum, som invigdes i januari 2017 av Angela Merkel och Stefan Löfven och som är en innovationsplattform med syfte att öka samarbetet mellan industriföretag i Tyskland och Sverige. Bakom initiativet står Tysk-Svenska Handelskammaren och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Läs mer om initiativet här.