Holger Bingmann i talarstolen på Tysk-Svenska Handelskammarens Chairman's New Year Reception 2019.

Holger Bingmann, ordförande för Tysklands exportförbund BGA.

Foto: Fotobyrån Hjaerta

Åhörarna lyssnar på Holger Bingmanns föredrag på Tysk-Svenska Handelskammarens Chairman's New Year Reception 2019.

Evenemanget ägde rum på IVA konferenscenter i Stockholm.

Foto: Fotobyrån Hjaerta

Harald Pflanzl på Tysk-Svenska Handelskammarens Chairman's New Year Reception 2019.

Harald Pflanzl, chef Nordväst- och Centraleuropa på BASF.

Foto: Fotobyrån Hjaerta

Christofer Fjellner på Tysk-Svenska Handelskammarens Chairman's New Year Reception 2019.

Christofer Fjellner (M), EU-parlamentariker.

Foto: Fotobyrån Hjaerta

Holger Bingmann, Christofer Fjellner, Harald Pflanzl och Ulf Wickbom på scenen på Tysk-Svenska Handelskammarens Chairman's New Year Reception 2019.

Paneldiskussionen modererades av Ulf Wickbom.

Foto: Fotobyrån Hjaerta

Staffan Bohman på Tysk-Svenska Handelskammarens Chairman's New Year Reception 2019.

Handelskammarens ordförande Staffan Bohman hälsade välkommen.

Foto: Fotobyrån Hjaerta

Holger Bingmann, Hans-Jürgen Heimsoeth, Harald Pflanzl, Christofer Fjellner, Staffan Bohman och Ralph-Georg Tischer på Tysk-Svenska Handelskammarens Chairman's New Year Reception 2019.

Holger Bingmann, Tysklands ambassadör Hans-Jürgen Heimsoeth, Harald Pflanzl, Christofer Fjellner, Staffan Bohman och Tysk-Svenska Handelskammarens vd Ralph-Georg Tischer.

Foto: Fotobyrån Hjaerta

Gäster i samtal på Tysk-Svenska Handelskammarens Chairman's New Year Reception 2019.

Före och efter seminariet fanns tid för samtal med gamla och nya kontakter.

Foto: Johanna Kunath

Hans-Jürgen Heimsoeth och Holger Bingmann i samtal på Tysk-Svenska Handelskammarens Chairman's New Year Reception 2019.

Foto: Fotobyrån Hjaerta

Gäster i samtal på Tysk-Svenska Handelskammarens Chairman's New Year Reception 2019.

Foto: Johanna Kunath

Gäster i samtal på Tysk-Svenska Handelskammarens Chairman's New Year Reception 2019.

Foto: Johanna Kunath

Gäster vid buffén på Tysk-Svenska Handelskammarens Chairman's New Year Reception 2019.

Foto: Fotobyrån Hjaerta

Holger Bingmann: Satsa på handel med länder som delar samma värdegrund

2019-01-28

I osäkra tider med stundande brexit, hotande handelskonflikter och en vikande konjunktur bör EU:s medlemsländer fokusera på handel i närområdet och satsa på relationer med grannländerna. Det var ett av huvudbudskapen som Holger Bingmann, ordförande för det tyska exportförbundet BGA som representerar 125 000 företag med export till 233 länder, framförde på Tysk-Svenska Handelskammarens Chairman’s New Year Reception i Stockholm i torsdags kväll.

Trots brexit, handelskrig mellan bland annat Kina och USA och en svagare export under slutet av 2018 räknar Holger Bingmann med en ökning av den tyska exporten med upp till tre procent under 2019. Nya siffror visar dock att den tyska industrins optimism sjönk i januari och enligt Bingmann handlar oron mycket om att Storbritannien ska lämna EU utan ett avtal, en så kallad hård brexit.

– Även en ordnad brexit skulle kunna kosta Tyskland 0,3 till 0,5 procentenheter av BNP. Skulle Storbritannien krascha ut ur EU skulle det kunna få ännu större effekter, sa Holger Bingmann men tillade att han vare sig hoppas eller tror på en hård brexit.

Tysklands och Sveriges relation ett föredöme

BGA-chefen noterar att EU har ett mycket viktigt år framför sig som han beskriver som nästintill ödesdigert. Förutom brexit stundar ju till exempel EU-parlamentsvalet i maj.

– För att vara ärlig är Europa fortfarande en stor byggarbetsplats och det är vårt ansvar att revitalisera det europeiska projektet. Vi måste tänka om vad gäller EU, vi kommer att behöva närma och inte fjärma oss ifrån varandra, menade Holger Bingmann.

Samtidigt passade han på att lyfta fram relationen mellan Tyskland och Sverige som ett föredöme, där handeln länderna sinsemellan summeras till drygt 42 miljarder euro per år.

– För mig är detta ett exempel på ett framgångsrikt europeiskt samarbete. Tyvärr fokuserar vi alltför ofta på problemen med EU men utan EU-samarbetet hade detta inte varit möjligt. Med tanke på brexit och alla handelskonflikter borde vi titta mer på vårt närområde och leta efter nya nära vänner. De kanske inte erbjuder tillväxtsiffror på 50 procent som Kina eller andra asiatiska länder men de möjliggör en stabil tillväxt under lång tid, sa Holger Bingmann.

Optimism trots mörka konjunkturmoln

Efter Holger Bingmanns inledande tal följde en diskussion om EU:s framtid med EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) samt Harald Pflanzl, chef för Nordväst- och Centraleuropa inom kemikoncernen BASF.

Harald Planzl varnade för att konsumentförtroendet i Europa är på väg ner.

– Förtroendet krävs för att konsumenter ska våga köpa och företag ska våga investera. Just nu ser vi många mörka moln på konjunkturhimlen, sa Harald Pflanzl som även framförde ett tydligt budskap till politikerna i Bryssel:

– Gå ut och möt människorna, lyssna på dem och agera efter det. Först då kan distansen och därmed skepsisen mellan EU och dess medborgare minska.

Trots brexit, dalande siffror för tysk och svensk konjunktur och att många utmaningar väntar EU var alla tre paneldeltagare optimistiska inför framtiden.

– Vi kommer att möta motvind under 2019, förmodligen också 2020. Men vi lyckades klara den senaste krisen bra, varför skulle vi inte kunna göra det igen? Vi spenderar pengar på innovation och på våra medborgare, då finns det goda skäl att vara optimistisk, sa Harald Pflanzl.

Vitalisering av EU-samarbetet tack vare brexit

– Svaret på alla mörka moln på konjunkturhimlen just nu är bara mer Europa, menade Christofer Fjellner som lyfte fram att brexit inte bara inneburit negativa konsekvenser för EU-samarbetet:

– Brexit har gett mycket positiv energi till EU. Äntligen börjar vi diskutera vad samarbetet innebär och i till exempel Sverige är stödet för EU starkare än vad det varit på länge.

Christofer Fjellner spådde även att relationen mellan Tyskland och Sverige kommer att växa och intensifieras när Storbritannien lämnat EU.

Diskussionen avslutades med att Holger Bingmann återigen underströk vikten av handel inom Europa:

– Låt oss inte bara se till den maximala vinsten. Att göra affärer med länder som skapar handelskonflikter och orsakar stor osäkerhet i världen ger osäkra affärer. Vi behöver verkligen jobba för Europa genom att skapa ömsesidiga handelsrelationer i vårt närområde, avslutade Holger Bingmann.