Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Dämpad tysk tillväxt under 2018

2019-01-15

Den tyska statistiska centralbyrån (Statistisches Bundesamt eller också kallad Destatis) har preliminärt beräknat den tyska BNP-tillväxten under 2018 till 1,5 procent.

Det återspeglar tre fakta, det vill säga:

  • att konjunkturuppgången nu varat under så lång tid som nio år
  • att BNP-tillväxten likväl dämpats under det gångna året (2017: +2,2 procent)
  • att den under 2018 uppnådda tillväxten fortfarande överträffade den så kallade potentiella eller trendmässiga BNP-tillväxten som alltjämt ungefärligen ligger på blygsamma 1 ¼ procent

Det sistnämnda faktumet understryker tydligt att Tyskland är i stort behov av en mer fokuserad, strukturellt orienterad ekonomisk politik som stärker den långsiktiga BNP-tillväxten.

Vi ser med andra ord – för övrigt även för svensk del – betydelsen av att skilja mellan den mer kortsiktiga konjunkturpolitiken och förutsättningarna för långsiktigt god tillväxt. Här finns det fortfarande en påtaglig förbättringspotential inom hela EU, inklusive Tyskland.

Trögare konsumtion och export

Fortfarande saknas i den aktuella publikationen av Destatis en del viktiga statistiska BNP-siffror. Man kan dock redan idag komma fram till följande slutsatser:

  • att den privata konsumtionen bidragit mindre till fjolårets 1,5-procentiga BNP-tillväxt än under tidigare år (tillväxtbidrag +0,5 procentenheter)
  • att den statliga konsumtionen kommit in på en långsammare tillväxtbana (tillväxtbidrag +0,2 procentenheter)
  • att bruttoinvesteringarna – en något eftersläpande indikator – gått oförändrat bra under 2018 (tillväxtbidrag +0,6 procentenheter)
  • att lager höjt BNP med hela 0,4 procentenheter, vilket sällan är ett gott tecken
  • att nettoexporten (export minus import) till och med sänkt BNP-tillväxten med 0,2 procentenheter

Enligt ovanstående uppdelning i olika BNP-aggregat har den tyska konjunkturen hamnat i lugnare farvatten – dock kan 2019 fortfarande bli det tionde uppgångsåret i rad.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren