Panelen på Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium i Almedalen 2018
Holger Bingmann på Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium i Almedalen 2018

Holger Bingmann, ordförande Tysklands exportförbund BGA.

Holger Bingmann och Ulf Wickbom på Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium i Almedalen 2018
Annika Winsth på Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium i Almedalen 2018

Annika Winsth, chefekonom Nordea.

Johan Svenningsson på Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium i Almedalen 2018

Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige.

Staffan Bohman på Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium i Almedalen 2018

Staffan Bohman, styrelseordförande Tysk-Svenska Handelskammaren.

Panelen och publiken på Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium i Almedalen 2018

Seminariet i Volkswagens tält var fullsatt.

Ulf Wickbom på Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium i Almedalen 2018

Ulf Wickbom, moderator.

Ralph-Georg Tischer på Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium i Almedalen 2018

Tysk-Svenska Handelskammarens vd Ralph-Georg Tischer hälsade välkommen.

Besökare i regnet på Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium i Almedalen 2018

Seminariedeltagarna kom trots det lätta regn som dragit in över Visby.

Gäster i samtal på Tysk-Svenska Handelskammarens mingel i Almedalen 2018

Efter seminariet var det dags för det traditionsenliga tysk-svenska Almedalsminglet.

Gäster i samtal på Tysk-Svenska Handelskammarens mingel i Almedalen 2018
Gäster i samtal på Tysk-Svenska Handelskammarens mingel i Almedalen 2018
Gäster i samtal på Tysk-Svenska Handelskammarens mingel i Almedalen 2018
Matbuffén på Tysk-Svenska Handelskammarens mingel i Almedalen 2018

Partner var Hannover Messe, SAP, Siemens, Volkswagen, Uniper och Tyska ambassaden.

Panelen i Almedalen: Vi behöver mer Europa

2018-07-04

Internationella handelskonflikter, politiska problem i Tyskland, kommande brexit – alla dessa faktorer medför osäkerhet som bromsar ekonomin just nu. Lösningen för att få fart på tillväxten igen ligger i att satsa mer på EU-samarbetet och nya avtal med partner som faktiskt vill samarbeta. Det menade Holger Bingmann, ordförande för Tysklands exportförbund BGA, på Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium i Almedalen i måndags.

– Det vi har sett under de senaste månaderna, att USA under Donald Trump har lämnat Parisavtalet, Iranavtalet, infört strafftullar och så vidare – detta innebär ett enormt skifte i världspolitiken. Inget av besluten grundar sig i nationalekonomiska insikter utan det handlar om en känslobaserad attack mot resten av världen. Osäkerheten som denna politik sprider hämmar ekonomin och särskilt de små och medelstora företagen. Företagarna tappar förtroende för en fortsatt bra ekonomisk utveckling och vet inte riktigt i vilken riktning de ska gå, vad de ska göra, sa Holger Bingmann.

Ordföranden för det tyska exportförbundet BGA som representerar 125 000 företag med export till 233 länder var huvudtalare på Tysk-Svenska Handelskammarens Almedalenseminarium i år. I sitt anförande i Visby uttryckte han sin oro över följderna som Trumps America first-politik har för världsekonomin och ställde sig samtidigt tveksam till att den kommer att få den effekt som USA:s president önskar sig:

– Ska vi i Europa verkligen gå till våra företag och be dem tillverka sämre produkter? Och tror ni verkligen att vi kommer att se färre europeiska bilar på 5th Avenue i New York för att de kostar 10 procent mer?

Trots detta lär Trump fortsätta på den inslagna vägen, förutspådde Holger Bingmann – något som även de övriga deltagarna i den tysk-svenska paneldiskussionen som följde efter Bingmanns tal höll med om.

Politiska situationen i Tyskland oroar

Och USA är inte den enda riskfaktorn som oroade panelen. Även den politiska situationen i Tyskland med först väldigt utdragna koalitionsförhandlingar och nu ett flera veckor långt bråk mellan regeringspartierna togs upp i diskussionen.

– Den aktuella maktkampen mellan CDU och CSU är något av det värsta som kunde hända Tyskland. Den försvagar förtroendet för vårt politiska system. Innan dess hade vi redan sex månaders stillestånd när man förhandlade om den nya regeringskoalitionen. Macron höll ett fantastiskt tal om framtidens Europa förra året men vi i Tyskland kunde inte reagera på det eftersom vi inte hade någon regering på plats. Vi förlorade mycket tid när Europa behövde oss och det nya bråket försvagar oss igen. Vi har inte råd med fler svagheter, sa Holger Bingmann.

Bingmann betonade att han fortfarande tror att Angela Merkel är rätt person för att lösa problemen och föra Tyskland framåt. Tillsammans med Frankrikes president Emmanuel Macron bildar hon en ”fantastisk” duo som kan göra mycket för Europa. Framförallt behövs nu en satsning på EU och det europeiska projektet, menade han.

– Vi behöver Europa. Det kan bli svårt och dyrt att vitalisera Europeiska Unionen men kostnaderna kommer att vara mycket lägre än om vi skulle behöva stå för oss själva. Vi har inte råd med lyxen att avstå från lyxen som EU innebär! Hittills har vi aldrig riktigt behövt kämpa för Europa och försvara de fördelar som samarbetet ger men det är absolut något vi borde göra, sa Holger Bingmann.

Satsa på EU-samarbete, trots alla brister

De övriga deltagarna höll med om att det nu gäller att stå upp för och satsa mer på EU trots att det europeiska samarbetet inte fungerar helt perfekt i dagsläget.

– EU är definitivt mer en tillgång än ett problem, även om det självt har fundamentala brister. Vi har nu sett flera årtionden av satsningar på det europeiska projektet och absolut är det så att inte alla satsningar har varit framgångsrika. EU behöver dra sig tillbaka från vissa områden och vi måste göra något åt det demokratiska underskottet. Men opinionsundersökningarna visar att fler och fler människor i Europa tror på EU och ser nyttan med samarbetet, även i Sverige. Därför förstår jag inte varför Sverigedemokraterna vill ha en folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU. Resultatet är ju redan klart: EU är framtiden, sa Staffan Bohman, styrelseordförande i bland annat Electrolux och Höganäs tillika Tysk-Svenska Handelskammarens ordförande.

Förutom att satsa mer på EU-samverkan är nya och intensifierade samarbeten med de länder och regioner som faktiskt vill samarbeta ett annat svar på protektionismen som breder ut sig i världen. Holger Bingmann nämnde bland annat Saudiarabien, Latinamerika, Japan och Australien som möjliga nya partner som har uttryckt intresse för handelsavtal med EU.

Mycket potential i närområdet

Men han uppmanade också till att inte glömma bort ens respektive grannländer – länder som det kanske inte alltid varit särskilt ”sexigt” att investera i men där det fortfarande finns en hel del outnyttjad potential. Johan Svenningsson, vd för energikoncernen Unipers svenska verksamhet, tog upp den bollen och betonade att ett förstärkt utbyte mellan Sverige och Tyskland bjuder på många möjligheter för näringslivet.

– Vi måste fortsätta utveckla det nära tysk-svenska samarbetet i industrisektorn. German Swedish Tech Forum är en bra plattform där våra länder kan mötas och lära av varandra. Det finns många samarbeten som vi kan utveckla vidare och som kan gagna båda sidor. Till exempel förs redan många bra samtal i frågor kring elektrifieringen av transportsektorn eller digitaliseringen av industrin. Utöver det ser vi energisystemet som ett område där vi skulle kunna samarbeta mer. Från Sverige skulle vi kunna exportera mer fossilfri el som skulle kunna göra det möjligt för Tyskland och de andra länderna på kontinenten att avveckla kolkraften, sa han.

Även Staffan Bohman menade att svenska företag har goda chanser att växa i Tyskland. Det krävs dock att fler svenskar lär sig det tyska språket – något som Tysk-Svenska Handelskammaren stödjer rent praktiskt, bland annat genom det nystartade initiativet Deutsch – Ditt val! tillsammans med Tyska ambassaden och andra språk- och talangstipendier.

Utbildning och utbyte för framtiden

Överhuvudtaget är utbildning nyckeln för att kunna klara framtidens utmaningar. Det betonade Annika Winsth, chefekonom på Nordea, som menade att Tyskland och Sverige har mycket att lära av varandra.

– Vi behöver mer bred utbildning som förbereder oss för framtiden. Idag är många människor rädda för robotar och folk från andra länder. Utbildning är det bästa botemedlet mot denna rädsla. Och när vi tittar på resultaten ligger Tyskland bättre till än Sverige just nu, både vad gäller grundläggande och högre utbildning. Vi borde alltså lära från dem, också vad gäller integration. I Tyskland lär man sig språket på arbetsmarknaden, i Sverige måste man göra det innan, vilket är bara dumt. Samtidigt är vi bättre inom tjänstesektorn där tyskarna kan lära av oss, sa hon.

Panelen var enig om att det inte är politikerna som kommer att se till att alla nyanlända integreras i samhället utan att det är företagen kommer att lösa detta. Som svar på moderator Ulf Wickboms avslutande fråga om vilka ämnen som kommer att vara aktuella om fem år uttryckte Annika Winsth förhoppningen att vi då kommer att ha slutat prata om migration och integration som ett problem och istället fått många duktiga entreprenörer och medarbetare hit till våra åldrande samhällen i Europa. Och Holger Bingmann avslutade paneldiskussionen med en önskan om ett intensifierat kunskapsutbyte på företagsnivå, trots alla internationella konflikter.

– Jag hoppas att vi kommer att ha lärt oss att lära mer av varandra om fem år. Vi borde inspireras av företag som Amazon och Alibaba, inte bli rädda för dem. När konkurrenter är bättre än vi borde vi dra lärdomar av det för oss själva. Man ska alltid vara öppen för nya och bättre lösningar.

 

Partner till handelskammarens program i Almedalen 2018 var SAP, Siemens, Volkswagen, Uniper, Tyska ambassaden samt Hannover Messe som Sverige nästa år är partnerland till.