Några elever sitter runt ett bord och diskuterar en skoluppgift tillsammans med en lärare.

Ny satsning från näringslivet ska få fler svenska elever att läsa tyska

2018-06-10

När allt färre svenska elever läser tyska i skolan hindrar det svenska företags framtidschanser på Europas största marknad. Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska Ambassaden Stockholm vill vända den nedåtgående trenden för tyskan i Sverige och initierar därför nu Deutsch – Ditt val! – ett projekt som ska finansiera och stötta särskilda satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor.

Frågan om flerspråkighet har debatterats flitigt i Sverige på sistone. Faktum är att allt färre svenska elever läser andra främmande språk än engelska i skolan och att språkutbudet krymper på många håll på grund av lärarbrist och för små elevgrupper.

Siffrorna för tyskan, det språk som flest människor i Europa – runt 100 miljoner – har som modersmål och det andra viktigaste språket i EU efter engelskan, är alarmerande. För 20 år sedan läste 42 procent av eleverna i Sverige tyska i grundskolan. Idag är den siffran nere på 17 procent. På gymnasiet är det ännu färre, bara drygt 3 procent, som läser språket.

Jämför vi med våra skandinaviska grannar ligger Sverige efter. I Danmark lär sig 81 procent av grundskole- och 54 procent av gymnasieeleverna tyska. Motsvarande siffror för Norge ligger på strax under 30 procent för grundskolan (8 klass) och drygt 15 procent för gymnasiet.

Bristande kunskaper hinder i handeln

Dessa bristande språkkunskaper riskerar att bli ett problem för det svenska näringslivets utbyte med Tyskland, Sveriges överlägset största handelspartner. Med ett språk lär man sig även ett lands kultur och därmed affärskultur. Och det är just bristen på kunskaper om tysk affärskultur och språk som är det största hindret mot att svenska företag lyckas ännu bättre på den tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar.

Även Tyska ambassaden följer sedan länge denna utveckling med oro och har tagit initiativ till att placera flerspråkigheten och det tyska språket på agendan.

Tillsammans med Tyska ambassaden har Tysk-Svenska Handelskammaren därför bestämt sig för att vända denna nedåtgående trend och initierar nu programmet Deutsch – Ditt val! som ska uppmuntra grund- och gymnasieskolor att satsa på det tyska språket. Initiativet kommer att komplettera de mångåriga ansträngningarna från Goethe-institutet, Tysklands kulturinstitut, på detta område. 

1,5 miljoner per läsår till skolorna

Totalt under ett läsår kommer handelskammaren att dela ut 1,5 miljoner kronor till skolor som planerar projekt för att öka intresset för språket. Exempel på aktiviteter som kan ingå i skolornas satsningar är elev- och lärarutbyten, vidareutbildning av lärare, skolresor till Tyskland, införskaffning av utbildningsmaterial, inspirationsevenemang för eleverna eller ett kulturellt utbud på skolan med fokus på tyska språket och Tyskland.

– Det är viktigt för näringslivet att säkerställa kompetensen i tyska språket och tysk affärskultur för framtida goda affärsrelationer med Tyskland. Med detta initiativ agerar vi efter våra tysk-svenska medlemsföretags tydliga önskemål, säger Staffan Bohman, Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande.

– Sverige är ett grannland till Tyskland. Det är bra att tyskan nu ska främjas starkare i den svenska skolan eftersom Sverige och Tyskland har en kulturell närhet som sträcker sig tillbaka århundraden, säger Tysklands ambassadör Hans-Jürgen Heimsoeth.

Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska ambassaden uppmanar nu alla intresserade skolor i Sverige att ansöka om medel från projektet. Sista ansökningsdag är 1 september 2018.

Mer information och ansökningsformuläret finns här.

Kontakt

Aino Weber

Member Services | Avdelningschef

Telefon

+46-8-665 18 61