Potsdamer Platz i Berlin på kvällen

10 argument varför fler svenskar borde läsa tyska

2018-01-25

Under de senaste dagarna har frågan om flerspråkighet debatterats flitigt i Sverige. Allt färre svenska elever läser andra främmande språk än engelska i skolan och språkutbudet krymper på många håll på grund av lärarbrist och för små elevgrupper. Vi har sammanställt tio enkla argument varför fler borde lära sig tyska.

  1. Omkring 100 miljoner européer har tyska som modersmål.
  2. Tyskland är världens fjärde största ekonomi, som Sverige dessutom är granne med.
  3. Tyskland är Sveriges största handelspartner och därmed det viktigaste landet för svensk ekonomi.
  4. Det finns över 900 tyskägda företag i Sverige som sysselsätter fler människor än bolagen från något annat land i Sverige, ca 70 000.
  5. Tyskland väntas få ännu större betydelse för Sverige, både politiskt och ekonomiskt, om brexit blir verklighet.
  6. Tyskland har en hög utbildnings- och forskningsnivå och är ett av de länder i världen där det ansöks om flest patent.
  7. Tyskland är vårt näst vanligaste semesterland efter Spanien.
  8. Tyskland är ett kulturland med ett stort utbud av högklassig litteratur, musik, konst och teater. Tyskarna är också väldigt öppna för kultur från andra länder.
  9. Med språket kommer förståelsen för ett lands kultur. Sverige har mycket att vinna på ett ännu närmare samarbete med Tyskland.
  10. Sverige har ett gott rykte i Tyskland. Vi brukar tala om en så kallad ”Schweden-Bonus” som gynnar oss. Tyskarna ligger också på plats två i besöksstatistiken i Sverige, efter norrmännen.

Titta gärna också på denna video från Goethe-Institut Schweden, Tysklands kulturinstitut i Sverige: