Staffan Bohman och Magdalena Andersson

Handelskammarens ordförande Staffan Bohman och finansminister Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson

Magdalena Andersson talade om konjunkturläget och regeringens reformplaner.

Magdalena Andersson håller sin presentation framför ett fullsatt rum på Grand Hôtel

Handelskammarens vd Ralph Tischer bjöd in PremiumPartner till mötet med ministern.

Staffan Bohman hälsar deltagarna välkommen till Executive Talk på Grand Hôtel.

Staffan Bohman hälsade välkommen till evenemanget på Grand Hôtel i Stockholm.

Magdalena Andersson: ”Lär barnen tyska!”

2017-11-30

Det var fullsatt och frågorna från deltagarna ville inte ta slut när finansminister Magdalena Andersson besökte Tysk-Svenska Handelskammarens Executive Talk i Stockholm på onsdagen. När finansministern fick frågan om vad som är viktigast att driva inom det tysk-svenska innovationsforumet German Swedish Tech Forum blev det spontana svaret: ”Snälla, kan vi få fler barn som lär sig tyska”. Bättre språkkunskaper skulle bidra till ökat samarbete mellan länderna, menade hon.

Finansminister Magdalena Andersson var inbjuden av Tysk-Svenska Handelskammaren för att hålla en ekonomisk utblick och diskutera frågor som är viktiga för tyska och svenska exportföretag. I sin presentation lyfte hon fram det goda konjunkturella och statsfinansiella läget som gör det möjligt att både genomföra framtidsinvesteringar och betala av på statsskulden. De största ekonomiska riskerna som målades upp var en inbromsning i den kinesiska ekonomin, den politiska oron i USA och Europa, möjliga obalanser i tillgångspriser samt den höga skuldsättningen hos svenska hushåll.

Ministern tog även upp de ökande inkomstklyftorna som en grogrund för populism samt demografins utmaningar där andelen personer som antingen är under 20 år eller över 75 år minskat under en lång tid men nu börjar öka kraftigt. Dessa personer behöver fortsatt bra omsorg, service och skola. Likaså måste arbetslösheten bland utrikesfödda ner.

Skolresultaten viktigaste reformen

Regeringens reformer handlar enligt ministern om att alla som kan jobba ska jobba, om att välfärden ska stärkas och tryggheten öka. På jobbsidan fokuserade finansministern på fler jobb i växande företag och regeringens reformer för att underlätta detta. Hon nämnde bland annat skattesubventioner för att anställa sin första medarbetare, praktikplatser och automationsprogram för att stärka den svenska industrin samt investeringar i miljö och klimat. Det handlar också om stora utbildningsinsatser och bättre etablering av nyanlända. En stor del av statens budget kommer under de kommande åren att gå till investeringar och underhåll av järnvägar, byggande av hyresbostäder, att stärka vård, skola och omsorg samt att öka resurserna till polis och försvar.

Om finansministern själv får välja en reform som är viktigast att genomföra är det att förbättra skolresultaten. Hon vill framförallt öka kunskaperna i matematik. Och för de tysk-svenska affärsrelationerna uppmanade hon att arbeta för att fler barn ska lära sig tyska i skolan: ”Snälla, kan vi få fler barn som lär sig tyska”, sade Magdalena Andersson och fick omedelbara applåder från deltagarna. ”Det låter som musik i våra öron”, kommenterade Tysk-Svenska Handelskammarens ordförande Staffan Bohman ministerns uppmaning. Ministern själv imponerade på gästerna genom att inleda sin presentation på tyska.

Frågorna från deltagarna handlade om allt från statliga incitament för utbyggnaden av förnybar energi till Sveriges ståndpunkt i eurofrågan. Evenemanget modererades av Hubert Fromlet, senior advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren och affilierad professor vid Linnéuniversitetet. Kvällen rundades av med en middag för handelskammarens PremiumPartner.