Foto: Cecilia Larsson Lintz/imagebank.sweden.se

Brist på tysktalande medarbetare problem för näringslivet

2013-08-27

Små och medelstora företag i Sverige kommer snart känna av bristen på tysktalande personal. Det sa Tysk-Svenska Handelskammarens vice vd Karl-Heinz Gössling i en intervju med den tyska redaktionen på Radio Schweden. Han tror att det ringa intresset för det tyska språket kan bli en nackdel för det svenska näringslivet. 

Trots att Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner inom EU, läser allt färre svenskar tyska i skolan. Därför kan det snart bli svårt att hitta tysktalande medarbetare som kan jobba mot den tyska marknaden. Karl- Heinz Gössling tror att företag kan gå miste om en viktig exportchans: 

– För små och medelstora företag är Tyskland ett självklart val när man vill expandera. Vi ser dock stora brister när det gäller språkkunskaperna.

Tysk-Svenska Handelskammaren förvaltar den Svensk-tyska Språkfonden som främjar det tyska språket i Sverige. Fonden delar ut stipendier till svenska arbetstagare, som får möjlighet att åka till Tyskland för att delta i språkkurser och kurser om tysk affärskultur.

Till hela intervjun på Radio Schweden...