Ett collage bestående av två bilder: Ungdomar vid Weltzeituhr på Alexanderplatz i Berlin, Loggan för initiativet Deutsch - Ditt val!

Skolor får 2 miljoner för satsning på tyska under läsåret

2018-11-12

Nu har Tysk-Svenska Handelskammaren delat ut totalt 2 miljoner kronor fördelat på 80 svenska skolor för läsåret 2018-19 inom ramen för Deutsch – Ditt val! Initiativet lanserades i våras av Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska Ambassaden Stockholm och syftar till att finansiera och stötta särskilda satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor under en treårsperiod.

– Gensvaret har varit enormt från skolorna. Vi hade aldrig kunnat drömma om att så många skulle höra av sig första året det går att söka medel. Glädjande är också att ansökningarna kommit från alla delar av landet, från norr till söder, säger Ralph-Georg Tischer, vd på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Totalt kommer Tysk-Svenska Handelskammaren att dela ut 4,5 miljoner kronor fördelat på tre år till grund- och gymnasieskolor som vill satsa på tyskan genom särskilda projekt. När ansökningstiden för innevarande läsår gick ut 1 september hade 109 skolor, varav 49 gymnasieskolor och 60 grundskolor, ansökt om finansiering på totalt 8,7 miljoner kronor.

Av dessa har nu 80 skolor (56 grund- och 24 gymnasieskolor) valts ut att dela på 2 miljoner kronor för satsningar under 2018-19, 500 000 kronor mer än ursprungligen aviserat. Pengarna kommer att användas till bland annat skolresor till Tyskland, studiebesök hos lokala företag med Tysklandskoppling, gästföreläsningar, språkdagar, karriärdagar, nytt läromaterial, kulturella evenemang på skolorna, informationskampanjer för elever i lägre årskurser och utbytesprogram med Tyskland.

Vända nedåtgående trend

Urvalet har gjorts av representanter från Tysk-Svenska Handelskammaren, Tyska Ambassaden Stockholm, Goethe-Institut Schweden samt Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.

Bakgrunden till initiativet är målsättningen att vända den nedåtgående trenden för tyska språket i skolan. När allt färre svenska elever läser tyska i skolan hindrar det svenska företags framtidschanser på Europas största marknad.

Tysk-Svenska Handelskammaren fortsätter nu att stödja skolorna i form av kontakter för studieresor, vidareutbildning av lärare, material och företagsbesök eller föreläsningar. Man kommer även att lyfta fram UR:s befintliga och kommande program på och om tyska språket.

– Det tar tid att vända en trend men vi har fått många uppmuntrande ord på vägen från så många håll: näringsliv, lärare, föräldrar och politiker. Vi har nu valt att särskilt prioritera grundskolorna för att på ett tidigt stadium påverka valet av språk i skolan, säger Ralph-Georg Tischer.

Kontakt

Aino Weber

Member Services | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 61