Foto: Unsplash

Digitalisering i Tyskland: Öppnar krisen nya dörrar?

2021-02-08

Varje kris ger möjlighet till utveckling. Ser vi en accelererad digitalisering i Tyskland till följd av coronakrisen? Enligt företrädarna från det tyska och svenska näringslivet som diskuterade på ett webbinarium arrangerat av Tysk-Svenska Handelskammaren pågår en tydlig förändring i ledarskapet, men inom vissa områden stöter utvecklingen fortfarande på patrull.

I början av februari publicerade den tyska industri- och handelskammarorganisationen DIHK resultaten från en rikstäckande undersökning om det tyska näringslivets digitalisering. Knappt 3500 företag deltog och en majoritet av dessa uppskattade den egna digitaliseringsnivån som endast "tillfredsställande". Med andra ord finns det utrymme för förbättring och pandemin tydliggör att potentialen för en framgångsrik – och inte minst nödvändig – digital transformation finns.

Tyskland i ett mellanläge

Peter Parycek, ledamot i tyska förbundsregeringens digitaliseringsråd samt chef för kompetenscentret Public IT på forskningsinstitutet Fraunhofer FOKUS, inledde med att beskriva den nuvarande situationen. 

"Coronapandemin har inte genererat nya fenomen, utan påskyndat redan befintliga processer."

– Vi befinner oss i en experimentell fas. Coronapandemin har inte genererat nya fenomen, utan påskyndat redan befintliga processer. Vi måste ställa om från en konservativ till en digital arbetsplats, vilket ställer nya krav på ledarskapsstrukturer. Just nu befinner vi oss i ett mellanläge och det digitala inflytandet kommer bara att öka.

Matthias Heiden, CFO på Software AG, presenterade industrins synvinkel och oroar sig över att omställningen haltar på vissa områden.

– I Tyskland diskuteras och regleras det flitigt, varför en del processer är långsamma. Företag som tidigt investerade i sin digitaliseringsprocess har hanterat krisen bättre än företagen som upptäckte digitaliseringen först när krisen bröt ut, sa Matthias Heiden.

Den digitala omställningens betydelse för det tyska utbildningsväsendet och trösklarna som blivit synliga i och med problemen med hemundervisningen under coronakrisen, nämndes också av Matthias Heiden:

– Det handlar om utbildningen av framtidens ledare. Vi måste börja med skolan! 

Inspiration från norr

Enligt Matthias Heiden börjar debatten om digitaliseringen i Tyskland vid skyddet av personuppgifter, något som bekräftades av Patrik Larm, Country Manager Germany på det svenska företaget Scrive, som erbjuder innovativa lösningar för elektronisk signering och nu etablerar sig på den tyska marknaden. 

"Tyska företag testar digitala tjänster på andra marknader, till exempel i Storbritannien, innan de används på den inhemska marknaden."

–  Medan den digitala identiteten sedan länge är integrerad i vardagslivets alla delar i Sverige, stångas man i Tyskland med debatten om skyddet av personuppgifter. Den tyska lagstiftningen är sträng. Tyska företag testar digitala tjänster på andra marknader, till exempel i Storbritannien, innan de används på den inhemska marknaden.

Medan vissa processer, som till exempel elektroniska signaturer, fortfarande har en del hinder att övervinna i den offentliga förvaltningen i Tyskland, så har industrins inställning förändrats. Dock är skriftliga signaturer fortfarande djupt rotade i den tyska kulturen.   

Samtliga paneldeltagare var överens om vikten att betrakta den tyska digitaliseringen från en EU-övergripande nivå.

"För att alla ska kunna dra nytta av fördelarna behövs ett EU-omfattande regelverk."

– De tekniska förutsättningarna för mer digitalisering finns och företagen har investerat. För att alla ska kunna dra nytta av fördelarna behövs ett EU-omfattande regelverk, sa Matthias Heiden.

Dessutom behöver företag inte realisera sin digitala omställning på egen hand: Matthias Heiden underströk möjligheten att använda sig av redan befintliga gemensamma plattformar, vilka underlättar processen för bolagen.

Lära av varandra

Sverige, ett land som kännetecknas av en öppenhet inför ny teknik, kan tjäna som inspiration för Tyskland när den digitala omställningen ska påskyndas. Samtidigt kan processflöden i Tyskland vara lärorika för Sverige. Produktiviteten är hög i Tyskland, vilket visar att processerna fungerar.  

Så påskyndar corona den tyska digitaliseringen? Ja, möjligheterna blir tydligare när efterfrågan växer och är mer brådskande. Samtidigt blir områden och processer som fortfarande släpar efter mer synliga. En blick norrut kan hjälpa till, varvid det ömsesidiga utbytet är viktigt. En påskyndad digitalisering kan vara en positiv effekt av krisen vi just nu upplever och som varaktigt kommer att förändra vårt samhälle. 

GSTF logga

 

 

Webbinariet arrangerades inom ramen för German Swedish Tech Forum. German Swedish Tech Forum invigdes i januari 2017 av Angela Merkel och Stefan Löfven och är en innovationsplattform med syfte att öka samarbetet mellan industriföretag i Tyskland och Sverige. Bakom initiativet står Tysk-Svenska Handelskammaren och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Läs mer om forumet här.