Porträtt: Patrik Larm, Country Manager Germany på Scrive

Patrik Larm, Country Manager Germany på Scrive.

Foto: Scrive

Scrive digitaliserar dina avtalsprocesser

2021-01-19

Stockholmsbaserade Scrive grundades 2010 och blev snabbt marknadsledande i Norden inom elektroniska signeringslösningar. Idag har företaget kunder i cirka 40 länder, kontor på fem marknader och produkten tillämpas inom alltifrån finansiella tjänster till försäljning och HR. 2021 ska Scrive på allvar ta sig an den tyska marknaden.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Först och främst, välkomna som premiumpartner till oss! Vad ligger bakom er framgång?

Patrik Larm: Tack! Scrive fokuserade tidigt på en arkitektur som gör kunden oberoende av oss som leverantör.  Vi har sedan starten skaffat oss värdefulla branschkunskaper samt kontinuerligt, baserat på våra kunders behov, utvecklat våra lösningar för att på bästa sätt stödja deras processer. Lyhördhet inför kunden i kombination med expertis inom både juridik, digitalisering och branschkunskaper samt att aldrig kompromissa med säkerhet är Scrives DNA. Detta har resulterat i förtroende från ledande aktörer inom hårt reglerade branscher som Bank och Finans, Automotive och Telekom.

Var ser ni mest potential för tillväxt?

Inom de reglerade branscherna skapar Scrive snabbt värde för våra kunder. Dels finns flertalet aspekter att beakta, dels kräver samtliga lösningar elektronisk identitet vilket Scrive erbjuder på flertalet olika marknader. Därför ser vi stor potential inom sektorerna Bank och Finans, Automotive och Telekom samt Retail vad gäller customer onboarding. Aktörerna där söker lösningar av karaktären omnikanal för att kunna erbjuda samma upplevelse oavsett om kunden har för avsikt att köpa en bil på plats eller öppna ett bankkonto online.

Hur har er verksamhet påverkats av pandemin och att så många jobbar hemifrån? 

"Nästintill alla bolag har tvingats påskynda digitaliseringen och det inkluderar givetvis elektronisk signering." 

Nästintill alla bolag har tvingats påskynda digitaliseringen och det inkluderar givetvis elektronisk signering. Den nya verkligheten gör att vi inte har samma möjlighet att ses vilket inte bara drivit på behovet av att kunna signera elektroniskt, utan även att kunna identifiera motparten i samband med signering.

Vi har sett en ökning de senaste månaderna och arbetat målmedvetet för att hjälpa våra kunder, även vad gäller flexibla affärsupplägg och lösningar.  Många bolag har vänt sig till oss för råd och på Scrive fattade vi tidigt beslut att delta i stiftelsers och välgörenhetsorganisationers arbete där vi för vissa ändamål erbjöd vår tjänst kostnadsfritt.

Varför Tyskland nu och hur tänker ni gå tillväga? 

"Flertalet marknader, exempelvis Tyskland, blickar mot de nordiska länderna och framför allt Sverige när det gäller digitalisering och elektronisk identitet."

Flertalet marknader, exempelvis Tyskland, blickar mot de nordiska länderna och framför allt Sverige när det gäller digitalisering och elektronisk identitet. Sveriges utbredda användande av BankID ligger till grund för flertalet innovationer och tjänster och den utvecklingen sker i Tyskland just nu.

Vi har redan idag nöjet att arbeta tillsammans med flertalet tyska bolag inom bilindustrin, tillverkning, retail samt finansiella tjänster både i och utanför Tyskland. Utöver detta har vi en historik av starka partnerskap med flertalet olika affärssystemleverantörer, advokatbyråer och konsulthus där vi tillsammans erbjuder eSignering, en strategi vi ämnar fortsätta med i Tyskland. Självfallet adderar vi givetvis den lokala verksamheten och rekryterar aktivt personal på plats i München, ett team som vid årsskiftet 21/22 bör vara cirka 30 individer.

Vilka förväntningar har ni på samarbetet med Tysk-Svenska Handelskammaren?

Det är givetvis väldigt roligt! Vi hoppas kunna bidra till övriga medlemmar och erbjuda intressanta diskussioner och webbinarier där vi kan bidra med kompetens, primärt inom digitalisering, men även inom fler områden. Sedan är vår förväntan att utbyta erfarenheter och kunskaper rörande etablering och strategier där vi är väldigt lyhörda. Slutligen, exponering och utbyte i nätverket inte minst.