Fem julgranskulor i svart, rött, guld och blått hänger på en julgran

Foto: Lennart Durehed

Vd:s julbrev 2021

2021-12-13

Året har präglats av coronapandemin, nya regeringar i Sverige och Tyskland, av nya digitala möjligheter och de så viktiga klimatutmaningar för företagen. Handelskammarens vd Ralph-Georg Tischer sammanfattar året som gått och blickar framåt.

Kära medlemmar, partner och vänner till vår handelskammare,

Ralph-Georg Tischer, vd Tysk-Svenska Handelskammaren

i en tid av fortsatt turbulens måste vi vara solidariska med varandra och tillsammans ta oss igenom pandemin. Företagen har ett stort ansvar. Det är viktigt att de anställda känner sig trygga och får den uppbackning de behöver för att vara motiverade och kunna leverera. För att klara denna balansgång krävs en välfungerande krishantering.

De som utmanar arbetsprocesser, sammanför människor och projekt med nya, digitala lösningar samt förändrar kommunikationen i alla dess former och proaktivt genomförmarknadsanpassningar står väl rustade. Genom digitala perspektiv kan innovationsmöjligheter identifieras i den dagliga verksamheten.

Jubileum i digitaliseringens tidevarv

Handelskammarens 70-årsjubileum 2021 präglades av tidsandan. Digitaliseringen av våra tjänsteerbjudanden, den fortsatta utvecklingen av samarbetet med våra partner och den digitala omställningen av evenemang och våra framgångsrika innovationsplattformar German Swedish Tech Forum samt Swedish-German Cleantech Platform har varit och är fortsatt våra hjärtefrågor.

Efter ett pausår på grund av pandemin kunde vi genomföra den tredje omgången av vårt främjandeprojekt "Deutsch - Ditt val". Genom åren har vi stöttat projekt som väcker och främjar intresset för det tyska språket vid sammanlagt 120 svenska skolor från Vilhelmina till Malmö, en imponerande siffra. Vi kommer att fortsätta med detta viktiga uppdrag även i framtiden.

"Med den nya sammansättningen av politiska krafter uppstår möjligheter att inte bara nationellt utan på europeisk nivå bryta ny mark och främja de innovativa lösningar som finns inom näringslivet."

Nya regeringar har nyligen bildats i våra länder och väcker hopp om förbättringar av olika slag. Med den nya sammansättningen av politiska krafter uppstår möjligheter att inte bara nationellt utan på europeisk nivå bryta ny mark och främja de innovativa lösningar som finns inom näringslivet. Samtidigt måste de statliga och europeiska initiativen som vänder sig till näringslivet anpassas till en begriplig och hanterbar nivå så att förändringarna också kan genomföras av företagen.

Stöd till företag vårt fokus

Vårt uppdrag är att erbjuda er vägledning, idéer och även stöd i den dagliga verksamheten. I centrum för vårt arbete står företagen och därför vill vi ta tillfället i akt att tacka er för att ni anlitar oss, nyttjar våra nätverk och forum. Nätverket fortsätter att växa. Handelskammarteamet kommer med all sin expertis att fortsätta stötta er verksamhet. Därtill bidrar vi till att ni har kompassen rätt inställd när det handlar om vår tids viktigaste frågor och trender. Det är vårt löfte för 2022.

Fram till dess önskar jag – också på styrelsens och alla medarbetare vid Tysk-Svenska Handelskammarens vägnar – er en lyckad slutspurt, en fin adventstid, avkopplande helgdagar och en bra och hälsosam start på det nya året!

Ralph-Georg Tischer
vd Tysk-Svenska Handelskammaren